Odszkodowania

Wykonawca: Adwokat Paweł Stachniałek Kancelaria Adwokacka

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje profesjonalne usługi pomocy prawnej w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę, w tym na drodze postępowania przedsądowego, jaki i reprezentacji przed sądami. Wśród spraw o odszkodowanie adwokat prowadzi sprawy dotyczące:

 • szkody na osobie,

 • szkody w majątku,

 • szkody komunikacyjnej,

 • błędu medycznego.

Adwokat Paweł Stachniałek Kancelaria Adwokacka w Iławie.

Odszkodowania komunikacyjne

Wykonawca: Kancelaria Odszkodowawcza REMIX

Kancelaria Odszkodowawcza REMIX pozwoli Ci uniknąć niezwykle uciążliwych, czasochłonnych i stresujących sytuacji. Wypłacimy Ci dodatkową gotówkę od ręki. Możemy odkupić Twoją szkodę komunikacyjną oraz wypłacić Ci dodatkowe pieniądze z odszkodowania nawet jeśli wypadek miał miejsce 3 lata temu. Jesteśmy rzetelną firmą, która działa na terenie całej Polski już od kilkunastu lat.

Sprawy odszkodowawcze

Wykonawca: adwokat

Pomagamy naszym klientom uzyskać należne im odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych i umów ubezpieczeniowych. Jesteśmy bardzo skuteczni.

Pełne odszkodowanie od ubezpieczyciela

Wykonawca: Agencja Detektywistyczna Marek Makowski

Uzyskanie pełnego odszkodowania, pokrywającego w całości poniesione straty majątkowe, a w tym np. nieuzyskane przychody (korzyści), niemajątkowe np. utrata zdrowia.

Pomoc prawna w odszkodowaniach

Wykonawca: LEGALHELP Danuta Krawczyk

Pomoc prawna w sprawach o odszkodowanie

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania m. in.

 • komunikacyjnego,

 • rolniczego,

 • za błędy medyczne,

 • za wypadek przy pracy

 • itd.

Odszkodowania

Wykonawca: PLC ADVISOR

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za szkody poniesione w:
- wypadku drogowym
- wypadku przy pracy
- wypadku przy pracy za granicą
- błędy i zaniedbania medyczne
- potknięcia i poślizgnięcia
- szkody na mieniu z ubezpieczeń dobrowolnych
- odszkodowania za wadliwe produkty finansowe
oraz wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

Odszkodowania medyczne i komunikacyjne

Wykonawca: Adwokat Berendowicz Kancelaria Zabrze

Obsługa obejmuje kompleksowe dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne popełnione w trakcie leczenia lub operacji, błędy komunikacyjne spowodowane wypadkami drogowymi, a także dochodzenie innych odszkodowań spowodowanych np.: wypadkami przy pracy itp.
Udzielamy pełnego doradztwa prawnego w zakresie pomocy pokrzywdzonym, w tym również na etapie postępowania karnego.

Odszkodowania po śmierci osób najbliższych

Wykonawca: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowania po śmierci osób najbliższych, które poniosły śmierć m.in. w wypadkach drogowych, wypadkach w transporcie miejskim, wypadkach kolejowych, wypadkach lotniczych, wypadkach w rolnictwie lub poniosły śmierć na skutek błędów medycznych, zakażeń szpitalnych. Uzyskujemy odszkodowania po śmierci osób najbliższych ​z wszelkich polis OC tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej, poniesionych kosztów pogrzebu, nawet jeśli przyznano zasiłek pogrzebowy oraz renty alimentacyjnej po śmierci zobowiązanego. Ponadto uzyskujemy odszkodowania z polis NW oraz odszkodowania z polis na życie.

DORADZTWO PRAWNE

Wykonawca: Doradztwo Prawne i Windykacja

Przez szereg lat doradzam osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym. Analizuję umowy zawierane z kontrahentami jak też zawieram ugody z wierzycielami czy dłuznikami firmy.

Pozyskiwanie należnego Odszkodowania

Wykonawca: Assistance Kancelaria Prawno - Ubezpieczeniowa

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie na etapie postępowania likwidacyjnego, a także w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,

Odszkodowania za obrażenia ciała

Wykonawca: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy

Zajmujemy się prowadzeniem spraw o odszkodowania za obrażenia ciała w związku z wypadkami drogowymi, kolizjami drogowymi, wypadkami w transporcie miejskim, kolejowym, lotniczym, wypadkami w rolnictwie, wypadkami w hipermarketach, sklepach, na stoku lub na chodniku. Pomagamy także w dochodzeniu odszkodowań pieszym, pasażerom, rowerzystom, kierującym, nawet jeżeli ponoszą częściową winę za zdarzenie, dzieciom do 13 roku życia, nawet jeżeli to oni spowodowali zdarzenie i wielu innym. Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze ​z wszelkich polis OC posiadaczy pojazdów, gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, poniesionych kosztów leczenia, sprawowania opieki osób trzecich, utraconych dochodów i wszelkich innych strat, renty z tytułu stale ponoszonych wydatków na leczenie, opiekę, renty z tytułu utraconych dochodów oraz renty z tytułu utraconych widoków powodzenia na przyszłość. Oprócz tego dochodzimy odszkodowania z polis NW i z polis na życie.

Obsługa prawna poszkodowanych osób

Wykonawca: SłaWin Kancelaria Prawnicza

Ponad 22 lat specjalizujemy się w uzyskiwaniu, dla poszkodowanych, świadczeń powypadkowych oraz związanych z zakażeniami i błędami medycznymi. Umowne procentowe wynagrodzenie poszkodowany wpłaca dopiero po uzyskaniu świadczeń odszkodowawczych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych usług na naszą stronę: wypadek.com

Dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń

Wykonawca: KONTRAKTO Dochodzenie Odszkodowań Janusz Sokołowski

Firma KONTRAKTO zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń. Zapewniamy szybkie i skuteczne uzyskanie odszkodowań i wszelkich innych należnych naszym Klientom świadczeń. Nasza oferta obejmuje:

 • kompleksową ocenę sprawy pod kątem występowania odpowiedzialności, przedawnienia roszczeń, zakresu szkód podlegających naprawieniu oraz ich wysokości,
 • prowadzenie wielopłaszczyznowej weryfikacji spraw pod kątem prawnym, finansowym a w szkodach osobowych także medycznym w celu uzyskania optymalnego odszkodowania,
 • monitorowanie procesu likwidacji szkody.
Jesteśmy w stałym kontakcie z ubezpieczycielem i prowadzimy mediacje w celu uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia.
W przypadku niespełnienia naszych oczekiwań podejmujemy środki odwoławcze, łącznie ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego poprzez współpracującą z nami kancelarię prawną.

Opóźniony lub odwołany lot

Wykonawca: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy

ODWOŁANY LUB OPÓŹNIONY LOT

Kancelaria prowadzim.in. sprawy związane z odwołaniem lotu, bądź też jego opóźnieniem powyżej 3 godzin.

Uzyskujemy od przewoźnika odszkodowania do 600 EURO.Nasza oferta obejmuje zarówno postępowanie przed przewoźnikiem, jak i skargowe przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W prowadzonych sprawach oprócz przytoczenia stanu faktycznego oraz podstaw prawnych dochodzonego odszkodowania, posiłkujemy się dodatkowo orzecznictwem Sądów Administracyjnych, jak i Trybunału Sprawiedliwości.

Gwarantuje to naszym klientom bezproblemowe i szybkie uzyskanie odszkodowania od przewoźnika.

Odzkodowania

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Szyszka

Naszą specjalizacją jest dochodzenie odszkodowań powypadkowych, komunikacyjnych, odszkodowań za wypadki przy pracy oraz błędy medyczne. Przeprowadzamy likwidację szkody i reprezentujemy przed sądem.