Odszkodowania za gazociągi i słupy energetyczne

Wykonawca: Grupa Invictus sp. z o.o.

Odszkodowanie takie występuje w postaci wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za ostatnie 10 lat oraz ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa będącego właścicielem urządzeń.

Odszkodowania takiego domagać się mogą właściciele gruntów

 • na których stoją słupy energetyczne, jak również Ci, nad których nieruchomościami przebiegają linie energetyczne.
 • na których zlokalizowane są linie energetyczne skablowane (wkopane w ziemię), rury ciepłownicze, gazociągi, sieci telekomunikacyjne, światłowody itp.

Ustalenie wysokości takiego odszkodowania zależy m.in. od:
 • rodzaj linii przesyłowej i obszar pasu eksploatacyjnego
 • rodzaj gruntu i jego wartość.

Wypadki komunikacyjne

Wykonawca: Polskie Centrum Odszkodowań

Polskie Centrum Odszkodowań pomaga w dochodzeniu odszkodowań po wypadku drogowym:

- pieszym
- pasażerom
- rowerzystom
- kierującym (nawet jeżeli ponoszą częściową winę za zdarzenie)
- małoletnim - dzieciom do 13 roku życia (nawet jeżeli to oni spowodowali zdarzenie)

Uzyskujemy:
1. Świadczenia odszkodowawcze ​z wszelkich polis OC tytułem:
- Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
- Poniesionych kosztów leczenia
- Sprawowania opieki osób trzecich
- Utraconych dochodów
- Rent

2. Odszkodowania z polis NNW
3. Odszkodowania z dobrowolnych polis na życie

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Wykonawca: DAS Ochrona Prawna Andrzej Patyk

Po otrzymaniu zgłoszenia, na etapie przedsądowym, dokonywane są wszystkie możliwe czynności prawne, mające na celu uzyskanie przez poszkodowanego należnego mu odszkodowania i utraconych przez niego korzyści. W sytuacji kiedy postępowanie sądowe staje się niezbędne z poszkodowanym ustalana jest indywidualna droga, mająca na celu najlepsze dla Klienta rozwiązanie jego problemu prawnego.

Odszkodowania

Wykonawca: Adwokat Paweł Stachniałek Kancelaria Adwokacka

Adwokat Paweł Stachniałek oferuje profesjonalne usługi pomocy prawnej w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę, w tym na drodze postępowania przedsądowego, jaki i reprezentacji przed sądami. Wśród spraw o odszkodowanie adwokat prowadzi sprawy dotyczące:

 • szkody na osobie,

 • szkody w majątku,

 • szkody komunikacyjnej,

 • błędu medycznego.

Adwokat Paweł Stachniałek Kancelaria Adwokacka w Iławie.

Odszkodowania komunikacyjne

Wykonawca: Kancelaria Odszkodowawcza REMIX

Kancelaria Odszkodowawcza REMIX pozwoli Ci uniknąć niezwykle uciążliwych, czasochłonnych i stresujących sytuacji. Wypłacimy Ci dodatkową gotówkę od ręki. Możemy odkupić Twoją szkodę komunikacyjną oraz wypłacić Ci dodatkowe pieniądze z odszkodowania nawet jeśli wypadek miał miejsce 3 lata temu. Jesteśmy rzetelną firmą, która działa na terenie całej Polski już od kilkunastu lat.

Sprawy odszkodowawcze

Wykonawca: adwokat

Pomagamy naszym klientom uzyskać należne im odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych i umów ubezpieczeniowych. Jesteśmy bardzo skuteczni.

Pełne odszkodowanie od ubezpieczyciela

Wykonawca: Agencja Detektywistyczna Marek Makowski

Uzyskanie pełnego odszkodowania, pokrywającego w całości poniesione straty majątkowe, a w tym np. nieuzyskane przychody (korzyści), niemajątkowe np. utrata zdrowia.

Pomoc prawna w odszkodowaniach

Wykonawca: LEGALHELP Danuta Krawczyk

Pomoc prawna w sprawach o odszkodowanie

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania m. in.

 • komunikacyjnego,

 • rolniczego,

 • za błędy medyczne,

 • za wypadek przy pracy

 • itd.

Odszkodowania

Wykonawca: PLC ADVISOR

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za szkody poniesione w:
- wypadku drogowym
- wypadku przy pracy
- wypadku przy pracy za granicą
- błędy i zaniedbania medyczne
- potknięcia i poślizgnięcia
- szkody na mieniu z ubezpieczeń dobrowolnych
- odszkodowania za wadliwe produkty finansowe
oraz wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

Odszkodowania medyczne i komunikacyjne

Wykonawca: Adwokat Berendowicz Kancelaria Zabrze

Obsługa obejmuje kompleksowe dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne popełnione w trakcie leczenia lub operacji, błędy komunikacyjne spowodowane wypadkami drogowymi, a także dochodzenie innych odszkodowań spowodowanych np.: wypadkami przy pracy itp.
Udzielamy pełnego doradztwa prawnego w zakresie pomocy pokrzywdzonym, w tym również na etapie postępowania karnego.

Dochodzenie odszkodowań

Wykonawca: Kancelaria Prawna Hubert Lary

W imieniu naszego klienta dochodzimy wszelkich odszkodowań za szkody majątkowe, komunikacyjne, błędy medyczne, wypadki przy pracy i wszystkie pozostałe.
W przypadku doznania krzywdy dochodzimy także zadośćuczynienia.
Powalczymy o rentę wypadkową jeżeli jest to możliwe i konieczne.
Dochodzimy roszczeń od zakładów ubezpieczeń i od sprawców.
reprezentujemy naszych klientów już w postępowaniu przed zakładami ubezpieczeń, Komisjami Lekarskimi, a także przed sądami.

Odszkodowania po śmierci osób najbliższych

Wykonawca: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowania po śmierci osób najbliższych, które poniosły śmierć m.in. w wypadkach drogowych, wypadkach w transporcie miejskim, wypadkach kolejowych, wypadkach lotniczych, wypadkach w rolnictwie lub poniosły śmierć na skutek błędów medycznych, zakażeń szpitalnych. Uzyskujemy odszkodowania po śmierci osób najbliższych ​z wszelkich polis OC tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej, poniesionych kosztów pogrzebu, nawet jeśli przyznano zasiłek pogrzebowy oraz renty alimentacyjnej po śmierci zobowiązanego. Ponadto uzyskujemy odszkodowania z polis NW oraz odszkodowania z polis na życie.

DORADZTWO PRAWNE

Wykonawca: Doradztwo Prawne i Windykacja

Przez szereg lat doradzam osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym. Analizuję umowy zawierane z kontrahentami jak też zawieram ugody z wierzycielami czy dłuznikami firmy.

Pozyskiwanie należnego Odszkodowania

Wykonawca: Assistance Kancelaria Prawno - Ubezpieczeniowa

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie na etapie postępowania likwidacyjnego, a także w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,

Odszkodowania za obrażenia ciała

Wykonawca: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy

Zajmujemy się prowadzeniem spraw o odszkodowania za obrażenia ciała w związku z wypadkami drogowymi, kolizjami drogowymi, wypadkami w transporcie miejskim, kolejowym, lotniczym, wypadkami w rolnictwie, wypadkami w hipermarketach, sklepach, na stoku lub na chodniku. Pomagamy także w dochodzeniu odszkodowań pieszym, pasażerom, rowerzystom, kierującym, nawet jeżeli ponoszą częściową winę za zdarzenie, dzieciom do 13 roku życia, nawet jeżeli to oni spowodowali zdarzenie i wielu innym. Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze ​z wszelkich polis OC posiadaczy pojazdów, gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, poniesionych kosztów leczenia, sprawowania opieki osób trzecich, utraconych dochodów i wszelkich innych strat, renty z tytułu stale ponoszonych wydatków na leczenie, opiekę, renty z tytułu utraconych dochodów oraz renty z tytułu utraconych widoków powodzenia na przyszłość. Oprócz tego dochodzimy odszkodowania z polis NW i z polis na życie.