Pomocni24

Wykonawca: Mobile Cash Kraków Sp. z o.o.Sp.K.

W imieniu klientów poszkodowanych w wypadkach i ich bliskich prowadzimy negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym w celu wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia. Dochodzimy wszystkich roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, czyli obok roszczenia z tytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazdu. Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych ale zajmujemy się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC, w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadki przy pracy, w rolnictwie, bezprawne zajęcia gruntów) oraz likwidacją szkód rzeczowych.

Pomocni24

Dochodzenie odszkodowań

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Bednarek

Nasza kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za szkody poniesione w związku z wypadkami drogowymi, na skutek błędów w sztuce lekarskiej oraz za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów cywilnych.

Odszkodowania - pomoc prawna

Wykonawca: Przysowa Inkaso Sp. z o.o. Sp. K

Odszkodowania – świadczymy pomoc prawną:

 • poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych
 • osobom, które doznały szkody w wyniku błędu lekarskiego
 • poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych jak poślizgnięcie na oblodzonym chodniku czy potknięcie i upadek na niezabezpieczonym ubytku w jezdni bądź chodniku
 • w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia poszkodowanym w wyniku wypadku w pracy
 • poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym
 • w przypadku szkody w uprawach rolnych
 • w przypadku wszelkich szkód rzeczowych jak uszkodzenie, zniszczenie czy kradzież pojazdu
 • osobom, których bliscy ponieśli śmierć w wypadku

Zadzwoń do nas, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Odszkodowania - pomoc prawna

Wycena Rynkowa mebli.

Wykonawca: Otm- Odbiory Techniczne Mebli, Rzeczoznawstwo Meblowe, Jarosław Raszczuk

Wyceny Rynkowe mebli sprowadzają się do określenia ubytku wartości towaru na skutek przyczyn fizycznych, ekonomicznych oraz funkcjonalnych.Podsiadając już określone wartości obliczamy wartość rynkową w podejściu kosztowym

Wycena Rynkowa mebli.

Odszkodowania komunikacyjne

Wykonawca: HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań

Jeżeli jako rowerzysta, pieszy, kierowca doznałeś wypadek to bez apelacyjnie należy Ci się odszkodowanie i skontaktuj się z nami.

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Wykonawca: HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań

Jeżeli szkoda powstała podczas wykonywania pracy (np. upadek z drabiny, uszkodzenie ciała przez nie zabezpieczoną maszynę, pośliźnięcie na śliskiej powierzchni, upadek ze schodów itp.) przysługuje Ci odszkodowanie z ZUS oraz od pracodawcy, bądź jego ubezpieczyciela.

odszkodowanie za wypadek w pracy

OC rolnika

Wykonawca: HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań

Dostałeś wypadku w wyniku wypadku na gospodarstwie rolnym ?
Skorzystaj z możliwości dochodzenia swojego odszkodowania

OC rolnika

Błędy lekarskie

Wykonawca: HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań

Ucierpiałeś w wyniku nieumyślnego działania, zaniechania lub zaniedbania lekarza to należy Ci się odszkodowanie

Błędy lekarskie

Wycena mebli

Wykonawca: Otm- Odbiory Techniczne Mebli, Rzeczoznawstwo Meblowe, Jarosław Raszczuk

Witam Państwa
wykonujemy wyceny mebli dla celów księgowych oraz magazynowych.
wycena mebli biurowych używanych jest niezbędna przy spisaniu ze stanu mebli zużytych.
Wykonujemy też ekspertyzy mebli i szacowanie szkód.

Wycena mebli

Odszkodowania za błędy medyczne

Wykonawca: HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań

Rodzaje błędów medycznych:

- błąd decyzyjny. Klasyczny błąd diagnostyczny i terapeutyczny jest popełniany przez lekarzy nieprawidłowo diagnozujących i nieadekwatnie do stwierdzonego stanu klinicznego leczonego pacjenta.

- błąd wykonawczy. Nieprawidłowa realizacja procedury medycznej przez uprawnionego pracownika: lekarza, położną, pielęgniarkę lub technika.

- błąd organizacyjny. Dotyczy osób organizujących świadczenia zdrowotne (kadra kierownicza i zarządzająca w podmiotach świadczących usługi medyczne), np. w postaci niewłaściwego zaplanowania obsady dyżurów.

- błąd opiniodawczy. Wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Wykonawca: HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań

Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku ?

Uzyskamy dla Ciebie najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody, ból i cierpienie.

Zapraszamy

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Odszkodowania majątkowe i osobowe

Wykonawca: KANCELARIA EFFECT S.C. - Odszkodowania Kraków

Dochodzenie odszkodowań to jeden z najistotniejszych elementów działalności Kancelarii EFFECT. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed zakładami ubezpieczeń, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, ZUS-em, Skarbem Państwa, czy zakładami energetycznymi. Nie obce są nam również sprawy przeciwko podmiotom komunalnym, szpitalom, pracodawcom, lekarzom, właścicielom posesji oraz innymi potencjalnymi sprawcami szkód.

Specjalizujemy się przede wszystkim w dochodzeniu odszkodowań z tytułu:
- wypadków komunikacyjnych;
- wypadków przy pracy;
- wypadków rolniczych ;
- błędów medycznych;
jak również większością innych spraw odszkodowawczych.

Odszkodowania majątkowe i osobowe

Dochodzenie odszkodowań - postępowanie likwidacyjne, sprawy sądowe

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Łukasz Pokropiński

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ OD ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I SPRAWCÓW SZKÓD

Kancelaria prawna adwokata Łukasza Pokropińskiego zapewnia kompleksową obsługę prawną przy dochodzeniu odszkodowań na każdym etapie postępowania, zarówno w tzw. postępowaniu likwidacyjnym jak też postępowaniu sądowym.

Klientom pomagamy ustalić podmiot odpowiedzialny za szkodę, zgromadzić niezbędne dokumenty oraz określić wysokość należnego odszkodowania.

Do grona naszych klientów należą zarówno osoby, którym odmówiono wypłaty odszkodowania jak i zaniżono wysokość świadczenia.

Atrakcyjne dogodne dla klienta formy rozliczeń.

Prowadzimy sprawy o:

 • odszkodowania komunikacyjne (OC, AC, NNW)
 • odszkodowania za błędy medyczne
 • zadośćuczynienie za uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć osoby najbliższej
 • odszkodowania majątkowe

Dochodzenie odszkodowań - postępowanie likwidacyjne, sprawy sądowe

Odszkodowanie - błędy medyczne, szkody majątkowe i osobowe

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Łukasz Pokropiński

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA BŁĘDY MEDYCZNE, USZKODZENIA MIENIA, ROZSTRÓJ ZDROWIA ORAZ INNE SZKODY MAJĄTKOWE

W ramach usług przez nas świadczonych pomagamy dochodzić odszkodowań od podmiotów odpowiadających za powstanie szkód w mieniu oraz szkód osobowych.

W sytuacji, gdy zostałeś poszkodowany i doszło do powstania szkody w Twoim majątku albo doznałeś uszczerbku na zdrowiu z powodu czyjegoś zaniedbania lub umyślnego działania pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

W ramach naszej działalności udzielimy wsparcia w ustaleniu sprawcy szkody, a następnie uzyskaniu stosownego świadczenia.

Zajmujemy się sprawami, które dotyczą:

 • błędów lekarskich
 • uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia
 • szkód majątkowych

Odszkodowanie - błędy medyczne, szkody majątkowe i osobowe

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Wykonawca: Votum S.A. - Odszkodowania i pomoc frankowiczom Teresa Miroszewska-Sobańska

Przedstawiciel Regionalny Teresa Miroszewska-Sobańska oferuje pomoc w postępowaniach odszkodowawczych. Świadczymy usługi związane z pomocą w dochodzeniu odszkodowań, z otrzymaniem odpowiedniego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nasza oferta obejmuje: odszkodowania powypadkowe, odszkodowania za szkody rzeczowe, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Zapraszamy do współpracy!

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania