Organizacja polowań - Usluger.pl

Polowanie związane jest z łowiectwem. Polega na tropieniu, ściganiu, strzelaniu i pozyskiwaniu zwierzyny z zachowaniem wszelkich przepisów, stworzonego do tego prawa i zasad bezpieczeństwa. Dokładny regulamin, określa na jakie zwierzęta można polować, w jakich okres i na jakim terenie. Nie zastosowanie się do kodeksu łowieckiego, grozi wysokimi karami i odebraniem pozwolenia na polowania. Organizacja polowań ma na celu zebranie grupy osób zainteresowanej polowaniem i ułatwienie im tego, poprzez wskazanie odpowiedniego terenu, wypożyczenie broni czy też naprowadzenie na dzikie zwierzęta do odstrzału.