Wycena Nieruchomości

Wykonawca: Karolina Tańska Wycena nieruchomości

Wyceniamy nieruchomości, mieszkania, przedsiębiorstwa, firmy, maszyny i urządzenia, samochody, działki rolne, grunty rolne itp.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykonawca: Grzegorz Starkowski Stark Management

Firma Stark Management zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości.
Oferujemy Państwu usługi zarządzania nieruchomościami takimi jak: domy mieszkalne (prywatne, spółdzielcze, gminne, zakładowe), wspólnoty mieszkaniowe, nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowe, usługowe) oraz użyteczności publicznej.
Świadczymy usługi w zakresie reprezentowania Właściciela nieruchomości, obsługi prawnej, obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej, obsługi finansowej, czy też administracji. Za prowadzenie tych czynności pobieramy wynagrodzenie wg stawki w zł/m², lub wynagrodzenie ryczałtowe uzgodnione z Właścicielem.
W celu optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości nasi zarządcy pozostają do Państwa dyspozycji.

Mieszkania gotowe do odbioru

Wykonawca: ACTIVA - Deweloper

Sprzedaż mieszkań bezpośrednio od dewelopera. Mieszkania gotowe do odbioru.

Wynajem powierzchni biurowych

Wykonawca: AXI IMMO - Nieruchomości komercyjne

Wynajem powierzchni biurowych, który oferujemy obejmuje między innymi doradztwo w zakresie poszukiwania odpowiedniego obiektu, reprezentowanie obu stron w procesie wynajmu danej powierzchni. Nasze usługi obejmują także negocjowanie umów z wynajmującym.

Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Wykonawca: BJ Księgowość & Zarządzanie Nieruchomościami

Usługa związana jest z codzienną obsługą nieruchomości.
Kontrola utrzymywania nieruchomości w należytym stanie sanitarno-porządkowym, pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów.
Dyżury Zarządcy lub administratora utrzymują stały kontakt z właścicielami.

Zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Wykonawca: BJ Księgowość & Zarządzanie Nieruchomościami

Świadczymy usługi zgodnie z etyką zawodową oraz przepisami prawa . Celem naszym jest zadowolenie klientów.

Księgowość

Wykonawca: BJ Księgowość & Zarządzanie Nieruchomościami

Kięgowość dla nieruchomości o funkcjach mieszkalnych , inwestycyjnych . Oferta skierowana głównie do Wspólnot Mieszkaniowych oraz właścicieli prywatnych , którzy sami chcą podejmować istotne decyzje , bez ingerencji firm zewnętrzynych a brakuje im księgowej.

Dział Techniczny

Wykonawca: BJ Księgowość & Zarządzanie Nieruchomościami

Bieżące konserwacja budynku.
Przygotowywanie zakresu prac remontowych i modernizacyjnych.
Zlecanie i nadzór prac remontowych.
Prowadzenie książki obiektu budowlanego
Przeprowadzanie terminowo obowiązkowych przeglądów nieruchomości .

  • Przegląd instalacji gazowej
  • Roczna kontrola stanu technicznego budynku
  • Roczna kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
  • Pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej
  • Pięcioletnia kontrola stanu technicznego budynku
  • Miesięczne przeglądy urządzeń dźwigowych
  • Kontrole Urzędu Dozoru

Konsultacje prawne

Wykonawca: BJ Księgowość & Zarządzanie Nieruchomościami

Pomoc w podejmowaniu decyzji w sprawach przekraczających zwykły zarząd.
Egzekwowanie należności z tytułu bieżących opłat, a także w razie potrzeby dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i reprezentacja przed organami państwowymi.

Wycena Nieruchomości

Wykonawca: RAP NIERUCHOMOŚCI Pośrednictwo - Wycena Ewa Rap

RAP NIERUCHOMOŚCI oferuje Państwu profesjonalne i rzetelne wyceny nieruchomości. Zajmujemy się wyceną nieruchomości gruntowych, lokalowych, rolnych i leśnych, przemysłowych i magazynowych oraz komercyjnych.
Posiadamy uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministra Infrastruktury (nr upr. 4742). Wykonaliśmy wiele wycen dla gmin województwa podkarpackiego, banków oraz osób fizycznych i prawnych.

Sprzedaż domów

Wykonawca: RAP NIERUCHOMOŚCI Pośrednictwo - Wycena Ewa Rap

Nasza agencja zajmuje się sprzedażą domów, działek, lokali. Oferujemy pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz doradztwo na rynku nieruchomości. Dzięki nam Klienci oszczędzają swój czas i finalizują transakcję w komfortowy sposób.

Usługi rzeczoznawcy majątkowego

Wykonawca: RAP NIERUCHOMOŚCI Pośrednictwo - Wycena Ewa Rap

Nasza firma zajmuje się wyceną nieruchomości. Oferujemy wycenę nieruchomości gruntowych, lokalowych, rolnych i leśnych, przemysłowych i magazynowych oraz komercyjnych. Posiadamy uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministra Infrastruktury (nr upr. 4742).

Wycena nieruchomości

Wykonawca: WYCENA NIERUCHOMOŚCI

zajmujemy sie wycena nieruchomości

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

Wykonawca: Kot Nieruchomości

Swoim klientom oferujemy usługę "Home staging", która polega na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Głównym celem takiego przygotowania jest zainteresowanie jak największej liczby oglądających nieruchomość, a przez to przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę.

Zarządzanie nieruchomościami

Wykonawca: Kot Nieruchomości

Nasza firma z przyjemnościom odciążymy Cię w obsłudze wynajmowanej nieruchomości, tak abyś wreszcie poczuł komfort i zadowolenie oraz satysfakcję finansową! Zarządzanie nieruchomościami wykonujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wysoką jakość obsługi klienta.