Obrót wierzytelności - Usluger.pl

Poprawna płynność finansowa jest gwarancją prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania firmy. Twoja firma świadczy usługi i ma duży problem z odzyskaniem długu od klientów? Wykorzystaj oferty firm zawarte w tym katalogu, aby móc w szybki sposób zamienić zaległe wierzytelności w środki finansowe. Obrót wierzytelności polega na wystawieniu długów na sprzedaż. Po zakupie zobowiązań finansowych Twoich klientów otrzymasz gotówkę, a specjalistyczna firma w swoim zasięgu będzie próbowała odzyskać wierzytelności doliczając stosowną prowizję.

Zakup wierzytelności

Wykonawca: Kancelaria Prawno - Finansowa MZ sp. z o.o.

W zakresie proponowanych przez nas usług windykacyjnych zajmujemy się nabyciem wierzytelności. Całe ryzyko odzyskania należnych pieniędzy przechodzi na Naszą Spółkę. Nasi specjaliści sporządzają wycenę wierzytelności i określają jej wartość.

Zakup wierzytelności

Windykacja długów

Wykonawca: KANCELARIA LEX-ECONOMIC mgr Zbigniew Piotr Bąk

Kancelaria LEX-ECONOMIC we współpracy z Europejską Giełdą Długów - prowadzi kompleksową windykację należności od podmiotów i osób krajowych oraz zagranicznych. W sprawach windykacyjnych nie pobieramy zaliczek, zaś wynagrodzenie oparte jest na prowizji od faktycznie odzyskanych kwot. Proces windykacyjny jest poparty obsługą prawną w toku procesu sądowego oraz egzekucji komorniczej.

Windykacja długów

Skup wierzytelności

Wykonawca: Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO

Oferujemy skup wierzytelności pozbawionych wad prawnych oraz nie objętych postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym. Wierzytelności skupujemy w pakietach oraz indywidualnie. Cenę skupu ustalamy indywidualnie z każdym klientem i wynosi ona od kilku do kilkudziesięciu procent należności głównej. W celu uzyskania szczegółów, prosimy o przesłanie nam wszystkich danych o dłużniku oraz o wierzytelności.

Skup wierzytelności

Sprzedaż długu

Wykonawca: Agape Finanse Sp. z o.o.

Sprzedaż długu powoduje usunięcie wierzytelności z bilansu i ogranicza konieczność tworzenia rezerw z tytułu przeterminowanych należności.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Sprzedaż długu

Sprzedaż wierzytelności

Wykonawca: Agape Finanse Sp. z o.o.

Firma Agape Finanse nabywa wierzytelności, dzięki czemu Klienci zyskują możliwość zarządzania płynnością finansową. Sprzedaż wierzytelności powoduje ich usunięcie z bilansu i ogranicza konieczność tworzenia rezerw z tytułu przeterminowanych należności.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Sprzedaż wierzytelności

Zarządzanie Wierzytelnościami

Wykonawca: Ośrodek Technik Komputerowych REM Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami

Skup wierzytelności pomagający klientowi na zachowywanie płynności finansowej oraz nie ponoszenia kosztów na rzecz odzyskania pewnej części należności. Indywidualnie dobierane warunki w stosunku do klienta.

Zarządzanie Wierzytelnościami

Windykacja

Wykonawca: Ośrodek Technik Komputerowych REM Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami

Zajmujemy się windykacją należności będących na wszystkich etapach postępowania, od wymagalnych faktur do bezskutecznych egzekucji komorniczych. Nasza firma zajmuje się również skupem wierzytelności.
Outsourcing wierzytelności którym się zajmujemy pomaga naszemu klientowi w uzyskaniu dochodu z tytułu wierzytelności które często są spisywane na straty dla firmy.

Windykacja

Wykup Wierzytelności

Wykonawca: E-Multi Inkaso Sp. z o.o.

W sytuacji kiedy nasi klienci potrzebują szybkiej gotówki, jesteśmy w stanie wykupić całe pakiety wierzytelności za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej w chwili przekazania do windykacji.

Obsługa wierzytelności

Wykonawca: Agencja Finansowania Przedsiębiorstw

Zajmujemy się profesjonalną i kompleksową obsługą wierzytelności przedsiębiorstw. Prowadzimy pełną windykację bez opłat wstępnych. Oferujemy także usługę upłynniania wierzytelności firm poprzez ich skup. Darmowa wycena w 24h! W przypadku akceptacji ceny płatność niezwłocznie po dostarczeniu wszystkich dokumentów.

Bezpłatna obsługa wierzytelności

Wykonawca: NEO-COM Tomasz Kaniecki

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług monitorowania należności.

Nie musisz tracić już czasu na pilnowanie kto i kiedy ma Ci zapłacić – BEZPŁATNIE zajmiemy się monitorowaniem Twoich klientów i wystawionych im faktur.
Twoje dane firmowe są całkowicie bezpieczne, nie przekazujesz nam żadnych dokumentów, jedynie wypełniasz zgłoszenie zawierające sumę należności, numer faktury i datę wymagalności. Nasi konsultanci zajmą się resztą – w odpowiednim czasie otrzymasz powiadomienie o upływie terminu zapłaty.

W przypadku braku wpłaty – możesz zgłosić kontrahenta do nas – rozpoczynamy wtedy działania polegające na odzyskaniu Twojej należności – żadne sprawy nie są dla nas zbyt trudne ! Jeśli odzyskamy dla Ciebie Twoje pieniądze – płacisz nam wynagrodzenie (w przedziale 10% przy sumach do 5000 pln, powyżej tej sumy ustalane indywidualnie, nawet do 1% !)

W przypadku szczególnie trudnych kontrahentów, masz możliwość sprzedaży długu od 40% jego rzeczywistej wartości!

Bezpłatna obsługa wierzytelności

Pomoc prawna

Wykonawca: KANCELARIA POMOCY PRAWNEJ K. Bobiński

Doradztwo prawne, pisanie pism procesowych, egzekucja wierzytelności, obrót wierzytelnościami, obsługa posiedzeń władz, doradztwo finansowe, rejestracja podmiotów gospodarczych, sporządzanie umów i porozumień, uczestnictwo w negocjacjach, mediacje.

Obsługa wierzytelności

Wykonawca: Spartan Biuro Obsługi Wierzytelności

Oferujemy pełną obsługę wierzytelności:
- prewencję,
- doradztwo,
- windykację polubowną, bezpośrednią, sądową
- szkolenia z zakresu windykacji.

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca: SONAR WIERZYTELNOŚCI

Windykacja polubowna

Windykacja przedsądowa (polubowna) polega na odzyskaniu należności nie angażując przy tym Twoich pieniędzy i czasu, który jest tak cenny w prowadzeniu firmy. Wysoka skuteczność windykacji przedsądowej w Sonar Wierzytelności wynika z indywidualnego podejścia do zleconego nam zadania oraz doświadczenia w zakresie windykacji terenowej. Jesteśmy przekonani o tym, że nic tak nie skutkuje jak bezpośredni kontakt z dłużnikiem. O sukcesie windykacyji polubownej decydują umiejętności naszych doświadczonych negocjacjatorów , ale i w miarę szybkie przekazanie do nas sprawy. Nie jesteś bankiem, aby kredytować swoich kontrahentów. Pamiętaj, że obracają Twoimi pieniędzmi. Powól nam je szybko odzyskać, a tym samym przywrócić płynność finansową i zminimalizować straty. Jesteśmy elastyczni, ponieważ to jedyny sposób na skuteczne dotarcie do dłużnika. Każdy dług ma swoją specyfikę, a dłużnik charakter. Nie ma jednego dobrego sposobu dla wszystkich. Ważną rzeczą przy tej formie wi

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Opiniowanie obrotu wierzytelnościami.

Wykonawca: Adwokat Daniel Muszyński. Kancelaria Adwokacka

Kancelaria prowadzi również sprawy związane z opiniowaniem i przygotowaniem dokumentacji, służącej zapewnieniu bezpiecznego obrotu wierzytelnościami.

adw. Daniel Muszyński

Opiniowanie obrotu wierzytelnościami.

Wywiad gospodarczy

Wykonawca: Usługi detektywistyczne-profesjonalnie

Wywiad gospodarczy:
pozwala uniknąć związania się z nieuczciwym partnerem biznesowym. Sprawdzamy wiarygodność firm oraz osób

Wywiad gospodarczy