Zarządzanie płacami - Usluger.pl

Zarządzanie płacami jest zadaniem trudnym i wymagającym konkretnej wiedzy. Płace pracowników, to kluczowe zagadnienie w odniesieniu do wartościowania kosztów, określenia stopnia wysokości środków finansowych, które zdobywają dla naszej firmy pracownicy. Wynagrodzenie musi być adekwatne do wykonywanych zadań. Zarządzanie płacami, to po określeniu ich wysokości, masa dokumentacji. W jej skład wchodzi: obliczanie składników pensji, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie dla organów kontrolujących, odprowadzanie podatków i składek. Zarządzanie płacami, musi się odbywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa kadrowo-płacowa

Wykonawca: iTAX Biuro Rachunkowe Renata Dziambor

Biuro Rachunkowe iTAX zajmuje się obsługą kadrowo-płacową małych i średnich przedsiębiorstw. Nasza oferta obejmuje m.in.: przygotowywanie dokumentów do zatrudnienia pracowników, prowadzenie teczek akt osobowych, sporządzanie list płac, ewidencja urlopów, sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników. Zapraszamy do współpracy!

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo płacowa

Wykonawca: Livra Biuro Rachunkowe Jolanta Kowalska

Biuro Rachunkowe Livra zajmuje się obsługą kadrowo płacową. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim sporządzanie listy płac i kart wynagrodzeń, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA). Ponadto sporządzamy deklaracje ZUS i PFRON, deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4).

Obsługa kadrowo płacowa

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów KPiR

Wykonawca: BI-TAX Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe BI-TAX w ramach usług zajmuje się prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu. Nasza oferta obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

CENNIK: podatkowa księga przychodów i rozchodów już od 200 zł

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów KPiR

Usługi kadrowo-płacowe

Wykonawca: BI-TAX Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe BI-TAX zajmuje się obsługa kadrowo-płacową. Nasza oferta obejmuje sporządzanie i prowadzenie:

 • umów o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji
 • listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • dokumentacji pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • imiennych kart przychodów pracownika
 • kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • ewidencji urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • ewidencji świadczeń socjalnych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS,deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A)
 • zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
 • gotówkowych dowodów wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

CENNIK: kadry i płace od 1 do 5 pracowników - 200 zł

Cena: 200 zł

Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

Wykonawca: Usługi Księgowe Agnieszka Pruchnicka

Świadczymy usługo kadrowe i płacowe. Nasza oferta obejmuje:

 • dokumenty personalno-kadrowe
 • prowadzenie akt osobowych
 • Kompleksowa obsługa związana z administracją personalną
 • rozliczanie czasu pracy i absencji pracowników
 • przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań wobec ZUS i US
 • przygotowywanie rocznych informacji dla zatrudnionych osób wymaganych przez polskie prawo.
Powierzając nam powyższe usługi, zyskujesz czas i masz pewność najwyższej jakości usług na każdym etapie zatrudnienia pracowników.
Cena uzależniona od ilości pracowników (już od 150 zł miesięcznie).

Usługi kadrowo-płacowe

Obsługa kadrowo-płacowa

Wykonawca: Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę kadrową – zaczynając od audytu firmy, poprzez
wprowadzenie odpowiednich działań, które zmniejszą koszty pracownicze, przeszkolenie pracowników, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.

Obsługa kadrowo-płacowa

Usługi kadrowo-płacowe

Wykonawca: MOVEO Ośrodek Szkoleń i usług BHP i PPOŻ

Zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową na terenie powiatu śremskiego i okolic. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

 • prowadzenie teczek osobowych,
 • dokumentowanie podjęcia pracy,
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • dokumentowanie związane z dopuszczeniem pracownika do pracy,
 • dokumentowanie zawarcia umowy o pracę/umów cywilnoprawnych,
 • rejestrowanie czasu pracy i urlopów,
 • tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania,
 • kontrola prawidłowego wykorzystania zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie dokumentacji dla celów ubezpieczenia i podatku dochodowego,
 • dokumentowanie rozwiązania stosunku pracy i odprawy.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Usługi kadrowo-płacowe

Prowadzenie kadr i płac

Wykonawca: Biuro Rachunkowo-Podatkowe Aleksandra Szuba

Biuro Rachunkowo-Podatkowe Aleksandra Szuba zapewnia pełną obsługę płacowo-kadrową pracowników. Oferta obejmuje m.in.: prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy, sporządzanie umów cywilno-prawnych, ewidencjonowanie czasu pracy, zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ZUS oraz ich wyrejestrowywanie, przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Prowadzenie kadr i płac

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Wykonawca: Eurokadra Expert Sp z o.o.

Obsługa kadrowa - kartoteki pracownicze zgodne z aktualnymi przepisami.
Obsługa płacowa - listy płac, karty wynagrodzeń, niezbędne składki oraz deklaracje podatkowe i ZUS.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Rozliczenia z ZUS i US

Wykonawca: KANCELARIA KSIĘGOWA Agnieszka Stępień

Wykonujemy rozliczenia z ZUS i US. Zajmujemy się sporządzaniem miesięcznych i rocznych deklaracji przekazywanych do ZUS i US ((np. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, VAT-R, ZFA, SP). Zapewniamy kompleksową obsługę prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, również w zakresie wymiany niezbędnych informacji, dokumentacji, deklaracji. Powierzone obowiązki wykonujemy solidnie i sumiennie, dbając o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Dużą wagę przykładamy do punktualności oraz terminowego rozliczania się z US, ZUS.

Rozliczenia z ZUS i US

Kadry i płace

Wykonawca: KANCELARIA KSIĘGOWA Agnieszka Stępień

W ramach usług zajmujemy się prowadzeniem spraw pracowniczych. Nasza oferta obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ewidencję czasu pracy,
 • przygotowywanie projektów umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • ustalanie uprawnień pracowników do urlopu wypoczynkowego,
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie,
 • naliczanie płac i przekazywanie środków pieniężnych na konta pracowników,
 • rozliczanie składek ubezpieczeniowych związanych z wynagrodzeniami,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie planów regulacji płac, podwyżek i przeszeregowań,
 • sporządzanie umów pracowniczych (i innej dokumentacji pracowniczej),
 • organizowanie i kontrola szkoleń BHP,
 • prowadzenie ewidencji przydziału środków BHP,
 • śledzenie zmian w przepisach prawa pracy i ich interpretacja dla potrzeb firmy.
Zapraszamy do współpracy jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki prawa handlowego.

Kadry i płace

Kadry i Płace

Wykonawca: ConAcc Partners sp. z o.o.

Całościowa obsługa oznacza stały nadzór kadrowo-płacowy. Dzięki temu zarówno rozpoczynający działalność, jak również doświadczeni przedsiębiorcy zyskują gwarancję uporządkowania wszelkich spraw pracowniczych.

Cena: 30 zł

Kadry i Płace

Prowadzenie kadr i płac

Wykonawca: Biuro Usług Księgowych Agnieszka Szczubełek

Zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową. Nasza oferta obejmuje m.in. przygotowanie list płac, akta osobowe, rozliczenia pracowników PIT-11, PIT-40.

Prowadzenie kadr i płac

Usługi kadrowe - płacowe

Wykonawca: Biuro Usług Kadrowo-Płacowych PERSONELLE Estera Orzeszyna

Kompleksowa obsługa kadrowa, obejmująca prowadzenie dokumentacji pracowniczej, ewidencję danych w systemie ERP OPTIMA Kadry i Płace, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami, przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe oraz sporządzanie deklaracji ZUS i US.
Gwarancja poufności i bezpiecznej archiwizacji. Cena netto za 1 pracownika etatowego.

Cena: 40 zł

Usługi kadrowe - płacowe

Usługi Kadrowe

Wykonawca: Biuro Rachunkowe OMEGA Elżbieta Borszcz

Oferujemy Pełną obsługę kadrową i płacową oraz
pełną obsługę w zakresie ZUS i PEFRON, Urząd skarbowy.