Archiwizacja dokumentów - Usluger.pl

Archiwizacja dokumentów jest niezbędną czynnością, biorąc pod uwagę przepisy obowiązujące w Polsce z związku z prowadzoną, szeroko pojętą działalnością. Konieczność przechowywania dokumentów określają szczegółowe przepisy i jest to czas różny w zależności od materiału. Archiwizacja dokumentów dotyczy akt technicznych, finansowych, korespondencyjnych, urzędowych oraz wielu innych i przebiega w różnych klasach. Kategoria A zawiera dokumenty historyczne i przechowywane wieczyście. Kategoria B oznacza dokumenty zarchiwizowane na określony czas, które po jego upływie zostaną zniszczone. Status dokumentów BE zyskują zasoby, które po wymaganym czasie archiwizacji poddawane są kolejnej analizie

Kadry i Rodo

Wykonawca: BHP Szkolenia & Doradztwo Magdalena Kos

Prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, dostosowanie przedsiębiorstw do Rodo

Kadry i Rodo

Fumigacja akt

Wykonawca: DOKUMENTA Niszczenie archiwizacja przechowywanie akt

Zajmujemy się fumigacją akt. Fumigacja odbywa się w próżniowej komorze fumigacyjnej, która jest wyposażona w systemy zapewniające bezpieczne i skuteczne wykonanie usługi. Proces dezynfekcji, na który składa się z kilku faz i trwa 7 dni. Po zakończeniu cyklu dezynfekcji akta są całkowicie pozbawione gazu, nie stanowią żadnego zagrożenia i są bezpieczne dla ludzi. Nasza komora spełnia wymagane normy krajowe i europejskie, i posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez producenta (Konvak).
Cena ustalana indywidualnie według potrzeb klienta (głównie uzależniona od ilości)
W cenie usługi wliczony jest transport (odbiór-dostawa) od Klienta (do 100km od Radomia).

Fumigacja akt

Archiwizacja dokumentów

Wykonawca: EL-TEKA Archiwizacja Dokumentów

EL-TEKA usługi archiwistyczne - porządkowanie dokumentów, skanowanie, brakowanie, zakładanie archiwów od podstaw, kompleksowa obsługa archiwów, archiwa medyczne, archiwa szkół i przedszkoli, archiwa jednostek oświatowych

archiwizacja dokumentów

Przechowywanie dokumentów

Wykonawca: ARCHIV Usługi Archiwizacyjne sp. z o.o.

przechowywanie, niszczenie, archiwizowanie dokumentów

Przechowywanie akt

Wykonawca: ARCHIVDEL- Utylizacja dokumentów

Cenimy sobie wysoką jakość oferowanych usług niszczenia dokumentów, które zawsze staramy się spełniać w stu procentach stosują niemieckie normy DIN 66399 i DIN 32757.

Przechowywanie akt

Utylizacja dokumentów

Wykonawca: ARCHIVDEL- Utylizacja dokumentów

Profesjonalizm usługi i oferty z zachowaniem pełnej dyskrecji i poufności dbając o nieskazitelność procesu niszczenia dokumentów a także z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Utylizacja dokumentów

Niszczenie dokumentów

Wykonawca: ARCHIVDEL- Utylizacja dokumentów

Celem ochrony danych w naszej firmie jest priorytetem , wdrażamy więc profesjonalne procedury poprzez zastosowanie przemysłowych instalacji niszczących i działamy wedle niemieckich norm DIN 66399 i DIN 32757.

Niszczenie dokumentów

Wdrożenia

Wykonawca: PRO-VENTURA Archiwum Depozytowe Sp. z o.o.

Pierwszym krokiem jest stworzenie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. Zawarte w nich procedury określają kto i w jaki sposób wytwarza, opisuje i przekazuje dalej dokumenty.

Instrukcje tworzone są przez naszych pracowników posiadających wieloletnią praktykę w Archiwum Państwowym, w dziale nadzoru, którego celem jest kontrola wyżej wymienionych dokumentów i procedur w instytucjach i firmach podległych AP.

Projektujemy i wyposażamy archiwa na zlecenie klientów, którzy ze względu na przepisy muszą przechowywać akta we własnym zakresie. Dzięki wieloletniej współpracy z producentami możemy zaoferować sprawdzone rozwiązania, zgodne z obowiązującymi normami.

Zarządzanie przechowywanym zasobem umożliwia nasze autorskie oprogramowanie
ARCHIVE-MANAGER.pro

W celu poprawnego stosowania procedur zawartych w instrukcji kancelaryjno-archiwalnej szkolimy personel.
Podczas zajęć teoretycznych, omawiany jest cel oraz istotność poprawnego, uporządkowanego prowadzenia akt.
W ramach zajęć praktycznych przygotowane procedury są wprowadzane w życie, a uczestnicy pod okiem instruktorów nabywają praktycznych umiejętności pracując na własnym zasobie.

Wdrożenia

Utylizacja

Wykonawca: PRO-VENTURA Archiwum Depozytowe Sp. z o.o.

Nadrzędnym celem podczas niszczenia dokumentów jest zachowanie poufności zawartych w nich danych. Od początku istnienia firmy wprowadziliśmy procedury pozwalające spełnić ten warunek.

 • Akta pakowane są do solidnych worków transportowych
 • Każdy worek posiada swój numer.
 • Każdy worek jest plombowany unikalną plombą.
 • Worki transportowane są do zamkniętego monitorowanego magazynu bądź od razu do miejsca utylizacji.
 • Plomba zrywana jest tuż przed wrzuceniem zawartości worka do młyna.
 • Przed odłożeniem sprawdzamy, czy nic nie zostało w środku
 • Podczas niszczenia obecny jest co najmniej jeden członek zarządu i jeden archiwista
 • Proces zerwania plomby i niszczenia może zostać nagrany i przekazany na DVD bądź karcie SD
 • Po zakończonym procesie niszczenia wystawiany jest certyfikat opatrzony hologramem.
 • Wszyscy pracownicy przeszli szkolenie z zakresu ochrony danych
 • Na życzenie (lub ze względów proceduralnych) akta mogą być przewiezione w konwoju z bronią

Nie handlujemy przetworzonym materiałem
Nie składujemy akt na stosach
Nie wrzucamy akt na taśmociągi
Wszyscy pracownicy przeszli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych.

Utylizacja

Archiwizacja (porządkowanie)

Wykonawca: PRO-VENTURA Archiwum Depozytowe Sp. z o.o.

Archiwizacja to proces tworzenia, zabezpieczania i klasyfikowania zbioru. Zanim akta trafią do archiwum muszą zostać odpowiednio uporządkowane, konieczne jest również określenie ich kategorii co jest jednoznaczne z wymaganym okresem przechowywania. Proces archiwizacji rozpoczyna się już w momencie wytworzenia akt w danej jednostce. Aby proces ten przebiegał prawidłowo konieczne jest wprowadzenie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej.

Archiwizacja (porządkowanie)

Archiwizacja dokumentów

Wykonawca: Archimag i Aleksandra Handkiewicz-Kupka

Archiwizacja dokumentów. Zajmujemy się archiwizacją dokumentów i zapraszamy do kontaktu

Kartoteki osobowe

Wykonawca: Nova Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prowadzenie kartoteki osobowej pracownika (kompleksowa obsługa dotycząca rozliczeń pracownika, ZUS).

Przechowywanie dokumentacji

Wykonawca: Agadar Sp. z o.o. Archiwizacja dokumentów - wynajem pomieszczeń biurowych

Przechowywanie dokumentacji archiwalnej wykonujemy przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachęcamy wszystkich klientów do zapoznania się z ofertą naszej firmy i skorzystania z wszystkich oferowanych przez nas usług w atrakcyjnych cenach.

Przechowywanie dokumentacji

Obsługa archiwizacyjna firm

Wykonawca: Agadar Sp. z o.o. Archiwizacja dokumentów - wynajem pomieszczeń biurowych

Zakres usług oferowanych przez naszą firmę to także obsługa archiwizacyjna firm i instytucji.

Obsługa archiwizacyjna firm

Archiwizacja dokumentacji

Wykonawca: Agadar Sp. z o.o. Archiwizacja dokumentów - wynajem pomieszczeń biurowych

Archiwizacja dokumentacji jest naszą specjalnością posiadamy odpowiednie pomieszczenia do przechowywania dokumentacji oraz wieloletnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług.

Archiwizacja dokumentacji