Terapia depresji

Wykonawca: ALTER EGO Gabinet Psychoterapii

Depresja to problem natury motywacyjnej, poznawczej, cielesnej oraz emocjonalnej. W przypadku izolacji od innych osób, utraty sensu życia, myśli samobójczych, nieustającego smutku skorzystanie z pomocy specjalisty psychoterapeuty jest najlepszym rozwiązaniem. Zachęcam do uczestnictwa w psychoterapii, która pomoże Państwu w poradzeniu sobie z tym trudnym problemem.

Cena: 100 zł

Wizyta

Wykonawca: Gabinet Psychoterapeutyczny dr M.Ciałkowska-Kuźmińska

Rejestracja telefoniczna każdorazowo pod numerem telefonu 881380624

Psychoterapia

Wykonawca: Zmiana Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psychoterapia indywidualna, par i rodzin, skierowana do osób, które:
- chcą poprawić swoje relacje z innymi
- tworzyć bardziej satysfakcjonujące związki
- poprawić jakość swojego życia
- potrzebują pomocy w zmaganiu się z nerwicą, depresją, lękiem, poczuciem winy, trudnymi sytuacjami życiowymi, żałobą
- potrzebują profesjonalnego wsparcia po przebytej chorobie psychicznej lub w trakcie leczenia

Cena: 80 zł

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, młodzieży, dzieci

Wykonawca: Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Małgorzata Moczulska

Prowadzę psychoterapię psychoanalityczną, która opiera się na rozmowie terapeuty z pacjentem. Podczas sesji terapeutycznych w relacji z terapeutą pacjent przepracowuje swoje problemy.

BRT- Program depresji (1,2,3)-Program indukcyjny

Wykonawca: VEGA-TEST CONSULTING

Program depresji 1
Indukuje się go pacjentowi z otwartymi oczami. Program przeznaczony jest do równomiernego „przebudzenia” pacjenta.
Wskazania: depresje bez stanów lękowych; zmęczenie, smutek, osłabienie, stan rekonwalescencji.
Przeciwwskazania: faza maniakalna depresji ze stanem lękowym.
Program depresji 2
Indukuje się go w momencie, gdy pacjent ma zamknięte oczy.
Wskazania: maniakalne fazy depresji, niepokój, nerwowość, fobie, stany lękowe, konfliktowe, stresowe sytuacje, „dystonia wegetatywna” psychosomatyczna dokuczliwość ze strony serca i organów krwiobieg, wegetatywne zaburzenia przewodu pokarmowego (także choroba wrzodowa), podwyższony poziom cholesterolu, trójglicerydów i gamma-GT, stany napięcia obręczy barkowej i kręgosłupa.

• Program depresji 3
Stosowany jest w procesie leczenia zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego, spowodowanych różnego rodzaju depresjami.Wskazania: depresja w okresie: menopauzy, menstruacji, starzenia płciowego.

Psychoterapia indywidualna

Wykonawca: Gabinet Psychologa Pl Justyna Chabros Centrum Psychologiczno Terapeutyczne Compos Mentis

Psychoterapia indywidualna prowadzona przez psychoterapeutę , psychologa, czas trwania sesji ok. 50 min. , ilość sesji zależy od problemu klienta

Cena: 60 zł

Psychoterapia

Wykonawca: Poradnia Psychologiczna Alterego

Leczenie depresji Wałbrzych

Psychoterapia

Wykonawca: Jolanta Mierzwa Pracownia Terapeutyczna - Psychoterapia Gestalt

Pomoc cierpiącym emocjonalnie, osobom w kryzysie, depresji, lęku.
Więcej informacje na stronie www.krakow-psychoterapia.pl

Indywidualne lub grupowe sesje terapeutyczne

Wykonawca: Opolskie Centrum Psychoterapii Stanisław Piwowarczyk, Ul. Matejki3/2, 45-055 Opole

Pierwsze spotkanie jest spotkaniem konsultacyjnym po którym najczęściej pacjent i psychoterapeuta decydyją się na dłuższą współpracę bądź nie.Spotkania z psychoterapeutą polegają na rozmowie w celu poszerzenia rozumienia siebie, rozpoznania swoich mechanizmów obronnych, przepracowania obszarów problematycznych.

Psychoterapia indywidualna

Wykonawca: Gabinet Psychologiczny Agata Mroczkowska

Psychoterapia indywidualna dzieci.
Psychoterapia indywidualna dorosłych.

Psychoterapia poznawczo- behawioralna depresji

Wykonawca: Aleksandra Litarowicz Incognito - Gabinety Psychoterapii

Psychoterapia poznawczo- behawioralna depresji

Psychoterapia depresji

Wykonawca: Sandomierski Ośrodek Psychoterapii i Psychologii Zdrowia

Badania naukowe ukazują, że terapia poznawczo-behawioralna, jest najskuteczniejszą forma leczenia zaburzeń depresyjnych.

Cena: 60 zł

Psychoterapia indywidualna

Wykonawca: Gabinet Psychoterapii "RELACJA" Magdalena Zakrocka

Zapraszam na psychoterapię indywidualną osoby z problemami natury psychosomatycznej (np. psychogenne bóle żołądka, głowy, kołatania serca), innymi zaburzeniami na podłożu lękowym, cierpiących na depresję lub doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych.

Zanim rozpoczniemy psychoterapię zapraszam na konsultację wstępną, określającą czy dany problem może być rozwiązywany przy pomocy metod terapeutycznych. Podczas wstępnej konsultacji zwykle określamy także ewetualny czas trwania leczenia, częstotliwość spotkań, oraz inne warunki tworzące bazę późniejszej współpracy.

Psychoterapia

Wykonawca: Gabinet Psychoterapii Przemysław Cichoń

Jestem pedgogiem, terapeutą, doradcą zawodowym i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i par. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej łączącej w sobie nurty poznawczo behawioralny, interpersonaly oraz gestalt. Zajmuje się psychoterapią:
- depresji
- zaburzeń lękowych
- zaburzeń nerwicowych
- zaburzeń osobowości
Pomocą drugiemu człowiekowi zajmuje się od 10 lat. Od 4 lat pracuje w NZOZ Akson Poradnia zdrowia psychicznego i odział dzienny w Olsztynie.

Terapia młodzieży z problemami emocjonalnymi Gdów,Łężkowice,Leks

Wykonawca: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Optimum

diagnoza,wykrycie problemu,terapia

Cena: 80 zł