Leczenie alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień - psychoterapie

We współczesnym świecie narażeni jesteśmy na wiele pokus. Nie mogąc się im oprzeć popadamy w nałogi, których przezwyciężenie okazuje się zbyt trudne, by podołać im samemu. Wtedy niezbędne okazują się terapie obejmujące leczenie uzależnień. W tym celu powstało wiele ośrodków, które oferują swoje usługi. Leczenie alkoholizmu czy narkomanii z pewnością wymaga wiele pracy, tutaj znajdziesz specjalistów, którzy Ci w tym pomogą. Dowiesz się też na czym polega leczenie depresji i znajdziesz poradnie, które się tym zajmują.

Konsultacje - Integracja Sensoryczna

Wykonawca: SI-Balance Gabinet Integracji Sensorycznej

Konsultacje przeznaczone są dla:
Rodziców, którzy obserwują u swoich dzieci niepokojące ich zachowania
Rodziców, którzy podejrzewają u swoich dzieci zaburzenia Integracji Sensorycznej
Rodziców, którym zasugerowano, np. w szkole, przedszkolu, że ich dziecko może mieć zaburzenia Integracji Sensorycznej
Podczas konsultacji rodzic wspólnie z terapeutą wypełnia kwestionariusz SI, omawia niepokojące go zachowania dziecka, przedstawia ewentualną dokumentację medyczną, opinię nauczyciela czy opinię z Poradni psychologiczno – pedagogicznej. Celem konsultacji jest pomoc w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu ewentualnej diagnozy oraz terapii SI.

Cena: 60 zł

Grupowe zajęcia Integracji Sensorycznej

Wykonawca: SI-Balance Gabinet Integracji Sensorycznej

Zajęcia prowadzone są raz w miesiącu (w pierwszy czwartek miesiąca). Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 2-3 lat. Są to zajęcia tematyczne, w których w formie zabawy przemycane są przeróżne aktywności sensomotoryczne. Maluszki będą miały okazję pokonywać tory przeszkód, manipulować w masach sensorycznych, relaksować się przy odpowiednich bodźcach świetlnych oraz dźwiękowych itp.
W zajęciach bierze udział jeden z rodziców. Strój dziecka oraz rodzica powinien być na tyle wygodny by nie krępować ruchów podczas zajęć. Należy mieć na uwadze, że podczas zajęć występuje duże prawdopodobieństwo ubrudzenia się. W zajęciach bierze udział maksymalnie 5 dzieci.

Cena: 20 zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Wykonawca: SI-Balance Gabinet Integracji Sensorycznej

Ocena procesów przetwarzania sensorycznego odbywa się w trzech etapach:

ETAP 1 – Ankieta dla rodziców i nauczycieli
ETAP 2 – Obserwacja swobodnej i ukierunkowanej aktywności dziecka
ETAP 3 – Przeprowadzenie prób Arkusza Obserwacji Klinicznej oraz Południowo-kalifornijskich testów integracji sensorycznej

Cena: 200 zł

Terapia Integracji Sensorycznej

Wykonawca: SI-Balance Gabinet Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej opiera się na wcześniej przeprowadzonej diagnozie, aby była ona efektywna konieczna jest współpraca z rodzicem/opiekunem dziecka. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w szczególnych wypadkach – 2 razy w tygodniu). Terapia prowadzona jest w sposób niedyrektywny, podążający za potrzebami dziecka. Celem terapii Integracji Sensorycznej jest zapewnienie oraz kontrolowanie informacji sensorycznych. Oprócz terapii w sali Integracji Sensorycznej dziecko powinno stosować się do określonej przez terapeutę diety sensorycznej w domu oraz (jeśli to możliwe) w przedszkolu/szkole.

Cena: 60 zł

Neuroterapia

Wykonawca: Specjalistyczny Gabinet Logopedyczno-Terapeutyczny "Neurostrefa" neurologopeda dr Kowalczyk Małgorzata

Innowacyjny system wykorzystujący technologię śledzenia wzroku w zastosowaniach medycznych „C-Eye – „Rehabilitacja mózgu poprzez kanał wzrokowy” stworzony przez AssisTech Sp. z o.o. z Gdańska.
System wspiera ocenę stanu neurologicznego i neurorehabilitację oraz pokonuje bariery komunikacyjne osób pozornie nieświadomych i pozbawionych możliwości konwencjonalnego kontaktu z otoczeniem.

Dla kogo przeznaczony jest C-Eye:
-dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
-seniorzy mający problemy z komunikowaniem się
- osoby unieruchomione, w pełni świadome mające problemy z komunikowaniem się min.:
- pacjenci z afazją, dyzartią
- pacjenci cierpiący na stwardnienie rozsiane (SM) i stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
- osoby w zespole zamknięcia
- osoby z czterokończynowym porażeniem mózgowym
- pacjenci cierpiący na różne schorzenia neurologiczne wpływające na zaburzenie komunikacji z otoczeniem
-pacjenci doświadczeni dowolnym uszkodzeniem mózgu (uraz mózgowo-czaszkowy, udar, niedotlenienie mózgu i inne.

Neuroterapia

Diagnoza ADHD - test MOXO

Wykonawca: Terapia "ECHO" Katarzyna Kawa

Test komputerowy, czas trwania ok 45 minut.
Test MOXO zapewnia dokładne pomiary wszystkich podstawowych objawów: zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności i nadruchliwości.
Przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Cena: 250 zł

Terapia ręki

Wykonawca: Terapia "ECHO" Katarzyna Kawa

Zajęcia dla dzieci, które mają niską sprawność manualną dłoni i palców, nieprawidłowy chwyt narzędzia piszącego, nie lubią rysować i pisać, mają brzydkie pismo, piszą wolno, zaburzają kształt liter.

Cena: 70 zł

Biofeedback

Wykonawca: Terapia "ECHO" Katarzyna Kawa

Terapia zawsze poprzedzona diagnozą qEEG sporządzaną z 20 punktów czaszki, co gwarantuje zdiagnozowanie trudności i dopasowanie profili treningowych indywidualnie do Klienta.
Terapii mogą być poddawane dzieci już od 5 roku życia, poza tym nie ma ograniczeń wiekowych.
Wskazania dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim:


nadpobudliwość psychoruchowa – ADHD
spowolnienie psychoruchowe – ADD
autyzm
zespół Aspergera
impulsywność
nadruchliwość
zaburzona integracja sensoryczna
uzależnienia (m.in. gry, Internet, TV, papierosy, alkohol)
zaburzenia snu
podwyższony poziom złości i gniewu
niekontrolowane wybuchy gniewu
chwiejność emocjonalna
nadmierna wstydliwość
agresja
lęki
fobie
nerwice
tiki

brak motywacji do nauki
ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
trudności w koncentracji uwagi
problemy z zapamiętywaniem
brak uważnego słuchania
nierozumienie czytanego tekstu
problemy z czytaniem i pisaniem
opóźniony i zaburzony rozwój mowy
zaburzona płynność wysławiania się
błędy ortograficzne
trudności w liczeniu
zaburzona orientacja przestrzenna
obniżona sprawność manualna
zaburzona sprawność ruchowa
nieadekwatna pamięć wzrokowa i słuchowa

Wskazania dla dorosłych, m.in.:
zaburzenia snu,
nerwice,
nadpobudliwość,
fobie,
tiki,
migreny i bóle głowy,
chroniczne zmęczenie,
wypalenie zawodowe,
uzależnienia,
reaktywność emocjonalna,
poprawie pamięci i koncentracji uwagi,
wzroście poziomu motywacji,
zwiększeniu odporności na stres,
nauce relaksu u chorych z chorobami somatycznymi, układu krążenia i przewodu pokarmowego oraz zaburzeniami czynnościowymi (nerwicowymi),
wspomaganiu działań rehabilitacyjnych (kardiologia, neurologia, ortopedia)
uczeniu samokontroli i autoregulacji procesów wegetatywnych i reakcji emocjonalnych.

Cena: 60 zł

Borelioza - diagnostyka i leczenie

Wykonawca: Klinika Biorezonansu

Diagnostyka biorezonansowa boreliozy i koinfekcji.
Analiza stanu odporności, obciążeń pasożytniczych.
Konsultacja lekarska i naturoterapeuty.
Terapia boreliozy metodami farmakologicznymi oraz metodami medycyny naturalnej.
Pomoc finansowa - w uzyskaniu odszkodowania za boreliozę.

Cena: 250 zł

Borelioza - diagnostyka i leczenie

Trening relaksacyjny

Wykonawca: PUNGA Biofeedback Diagnoza i Trening

Trening relaksacyjny opiera się na zastosowaniu protokołów wielomodalnych, czyli wykorzystujących zarówno EEG, jak i rytmu zatokowego (HRV), przewodności skóry (GSR), temperatury ciała.

Cena: 100 zł

Trening uważności - mindfulness

Wykonawca: PUNGA Biofeedback Diagnoza i Trening

trening oparty na pracy z ciałem i oddechem. Pozwala na uporanie się z natrętnymi myślami, odstresowuje, zapobiega powrotom epizodów depresyjnym. Punga Biofeedback Diagnoza i Trening oferuje trening uważności w wersji klasycznej jak i w wersji Biofeedback.

Cena: 100 zł

Trening wspomagający przy zaburzeniach ADHD, ADD

Wykonawca: PUNGA Biofeedback Diagnoza i Trening

Wg badań naukowych skuteczność treningu mózgu jest porównywalna z leczeniem farmakologicznym w przypadku zaburzeń koncentracji i nadpobudliwości zarówno u dzieci jak i osób dorosłych.

Cena: 100 zł

Diagnoza QEEG i trening mózgu

Wykonawca: PUNGA Biofeedback Diagnoza i Trening

W PUNGA Biofeedback Diagnoza i Trening wykonywane jest 19 punktowe EEG przy oczach zamkniętych, otwartych i podczas wykonywania zadania. Dzięki matematycznej obróbce oraz wciąż aktualizowanym bazom norm uzyskuje się mapę mózgu z zaznaczonymi punktami nadaktywności lub spowolnienia co może przekładać się na konkretne problemy w obszarze fizyczności, psychiki i emocji danego człowieka. Trening mózgu pozwala na wyregulowanie zaobserwowanych dysproporcji. Oprócz QEEG do pełnej diagnozy wykorzystywane są ankiety (między innymi ankieta funkcjonalności mózgu Daniela G. Amena) oraz testy (pamięć, koncentracja, kreatywność). Trening Biofeedback opiera się na neurofeedbacku oraz protokołach multimodalnych HRV (rytm zatokowy serca), GSR (przewodność skóry).

Cena: 2350 zł

diagnoza QEEG i trening mózgu

Terapia pękających pięt

Wykonawca: Kosmetyka & Podologia Agnieszka Rogalska - Cichocka

Zabieg jest bezbolesny, a nawet bardzo przyjemny. Na opracowaną skórę stóp nakładane są odpowiednie preparaty (profesjonalne linie kosmetyków), pacjent otrzymuje przy okazji masę cennych informacji, które pozwolą mu zadbać o kondycję skóry, wyeliminować problem i dłużej cieszyć się pięknymi, zdrowymi stopami. W trakcie wizyty specjalista dobierze też odpowiednie preparaty i zaleci pielęgnację domową tak, aby pęknięta pięta stała się historią...

Terapia pękających pięt

Usuwanie odcisków

Wykonawca: Kosmetyka & Podologia Agnieszka Rogalska - Cichocka

Odciski to zrogowacenia, które powstają na wyniosłościach kostnych. Czasami wchodzą one bardzo głęboko w strukturę skóry stóp i powodują ból. Im później odcisk trafi w ręce podologa, tym jest większy, docierają głębiej (czasem aż do okostnej), a jego usuwanie trwa dłużej.

Cena: 50 zł

Usuwanie odcisków