Leczenie alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień - psychoterapie

We współczesnym świecie narażeni jesteśmy na wiele pokus. Nie mogąc się im oprzeć popadamy w nałogi, których przezwyciężenie okazuje się zbyt trudne, by podołać im samemu. Wtedy niezbędne okazują się terapie obejmujące leczenie uzależnień. W tym celu powstało wiele ośrodków, które oferują swoje usługi. Leczenie alkoholizmu czy narkomanii z pewnością wymaga wiele pracy, tutaj znajdziesz specjalistów, którzy Ci w tym pomogą. Dowiesz się też na czym polega leczenie depresji i znajdziesz poradnie, które się tym zajmują.

Leczenie alkoholizmu

Wykonawca: NZOZ Terapia-24 Ośrodek Psychoterapii Uzależnień

W zakresie oferowanych przez nasz ośrodek usług jest m.in. w pełni profesjonalne leczenie alkoholizmu, które wykonujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i niezbędną wiedze.

Leczenie alkoholizmu

Leczenie z alkoholizmu

Wykonawca: NZOZ Terapia-24 Ośrodek Psychoterapii Uzależnień

Leczenie z alkoholizmu jest naszą specjalnością, którą wykonujemy już od wielu lat. Nasz ośrodek psychoterapii uzależnień posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników, dzięki którym leczenie z alkoholizmu przebiega efektywnie.

Leczenie z alkoholizmu

Leczeniem z alkoholizmu nad morzem

Wykonawca: NZOZ Terapia-24 Ośrodek Psychoterapii Uzależnień

Prowadzimy 2 Ośrodki. Jeden z nich - Centrum Psychoterapii uzależnień znajduje się nad morzem w Jastrzębiej Górze i zajmuje się profesjonalnym leczeniem z uzależnienia jakim jest alkoholizm. Poza tym zajmujemy się terapią uzależnień od środków psychoaktywnych. Drugi Ośrodek jest w Kościerzynie. W obu zapewniamy maksimum dyskrecji i bezpieczeństwo.

Leczeniem z alkoholizmu nad morzem

Leczenie - dopalacze

Wykonawca: Terapia uzależnień TRATWA

Osoby o słabej psychice najczęściej uzależniają się już w chwili pierwszego sięgnięcia po narkotyki. To najsilniejszy z nałogów i samodzielne uwolnienie się od niego jest tak prawdopodobne jak wygrana w lotto. Ale nie musisz walczyć samotnie. TRATWA CZEKA!

Leczenie -  dopalacze

Leczenie - narkotyki

Wykonawca: Terapia uzależnień TRATWA

Nasze Centrum Leczenia Uzależnień zapewnia prawdziwie domową atmosferę i pełną dyskrecję. Jesteśmy po to, by ten najtrudniejszy etap Twojego życia uczynić jak najbardziej znośnym i możliwym do przetrwania. Nasza TRATWA bezpiecznie dowiezie Cię do brzegu!

Leczenie -  narkotyki

Alkoholizm - terapia

Wykonawca: Terapia uzależnień TRATWA

Wśród personelu TRATWY są ludzie, którzy – tak jak Ty teraz – znajdowali się w szponach nałogu. Oni wygrali walkę o normalne życie. Teraz chcą pomóc Tobie. Aby jednak było to możliwe, najpierw musisz samodzielnie zrobić coś dla siebie. Jeden mały krok, który przybliży Cię do wolności: skontaktuj się z nami. Resztą zajmiemy się my i wspólnie odnajdziemy drogę, by wyprowadzić Cię z zakrętu życia.

Alkoholizm - terapia

Terapia uzależnień

Wykonawca: Terapia uzależnień TRATWA

Właśnie tutaj, wśród czystej przyrody, w otoczeniu pięknych widoków, masz realną szansę, by narodzić się na nowo. Kontakt z naturą sprawi, że docenisz wartość życia i znajdziesz w sobie siłę, by pokonać uzależnienie.

Terapia uzależnień

Uzależnienie od leków

Wykonawca: Terapia uzależnień TRATWA

Nie istnieje tabletka, która na nic nie szkodzi. Lek w skondensowanej postaci ZAWSZE narusza równowagę organizmu. Osoby uzależnione robią to więc NOTORYCZNIE, doprowadzając swoje zdrowie do ruiny. To nie ma nic wspólnego z leczeniem! Zaczyna się zwykle od profilaktyki…

Uzależnienie od leków

Narkomania leczenie

Wykonawca: Terapia uzależnień TRATWA

Nasi lekarze, terapeuci oraz personel pomocniczy legitymują się wysokimi kwalifikacjami. Warto jednak pamiętać, że nie jesteś dla nas jedynie pacjentem. Jesteś przede wszystkim CZŁOWIEKIEM.

Narkomania leczenie

Rewalidacja - Oligofrenopedagog

Wykonawca: Marzena Jasiukowicz LOGO SENSUM

Oligofrenopedagog zajmuje się nauczaniem i wychowywaniem jednostek upośledzonych umysłowo.
Rozpoczynając pracę z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną nie wiemy do końca, jakie są jego indywidualne możliwości. Dlatego bardzo ważne jest, aby wymagania dostosowywać każdego dnia do indywidualnych potrzeb, możliwości i stanów emocjonalnych ucznia, jakie wystąpią w danym momencie.
Dziecko z głęboką wieloraką niepełnosprawnością wymaga odpowiednio dobranych metod i technik pracy, których głównym celem będzie nauczenie dziecka rozumienia informacji płynących z otoczenia.
Metody pracy powinny być tak dobrane, aby przezwyciężyć lub zminimalizować występujące ograniczenia we własnej aktywności, porozumiewaniu się i funkcjonowaniu psychospołecznyczm.
Podstawową metodą pracy rewalidacyjno-wychowawczej jest metoda wzmocnienia pozytywnego – zauważanie wszystkich najdrobniejszych postępów i wyraźne, jednoznaczne ich wzmacnianie.

Rewalidacja - Oligofrenopedagog

Terapia ręki

Wykonawca: Marzena Jasiukowicz LOGO SENSUM

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele
za wiele funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że służy nam jako silne
narzędzie do popychania, podnoszenia, przesuwania szafy, siłowania się,
a jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane
ruchy, jak pisanie, gra na skrzypcach czy nawlekanie igły

Tak szeroka specjalizacja rąk sprawia, że to w głównej mierze ich
sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka. To co zapiszę - pamiętam lepiej! Szybciej i łatwiej uczą się czytać te dzieci, które piszą ręcznie, tworzą
dłuższe i bardziej złożone wypowiedzi.
Objawy zakłócenia motoryki manualnej:
• Opóźnienia w zakresie rozwoju umiejętności posługiwania się przedmiotami codziennego użytku,
• Rysują niechętnie,
• Rysunki mają uproszczoną formę i niski poziom graficzny (rysowanie=percepcja+motoryka+ich koordynacja),
• Nieprawidłowo trzymają ołówek,
• Niechętne podejmowanie czynności manualnych,
• Z opóźnieniem zdobywają umiejętności samoobsługi,
• Są mało samodzielne,
• Codzienne czynności wykonują wolno i niezręcznie.
• Obniżenie precyzji i szybkości ruchów.
• Zakłócenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Niechęć do podejmowania czynności manualnych, samoobsługowych,
posługiwania się prostymi narzędziami.
• Szybkość ruchów rąk niedostosowana do czynności.
• Dziecko potrzebuje wiele czasu, by opanować daną czynność oraz na jej
wykonanie.
Terapia ręki to ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność ruchową i czuciową
w obrębie całej kończyny górnej.

W ogólnym ujęciu polega na ćwiczeniu ręki na wszystkich jej odcinkach zarówno w zakresie ruchomości jak i w zakresie czucia. Początkowo ćwiczymy ogólną sprawność ruchową oraz
stabilizację centralną, później zajmujemy się kolejnymi odcinkami ręki,
takimi jak:
• Obręcz barkowa (obojczyk, łopatka, ramię);
• Staw łokciowy;
• Przedramię;
• Nadgarstek;
• Dłoń - śródręcze i palce;
• W zakresie palców- polepszamy ich czucie i doskonalimy rozdzielną pracę.
Terapia ręki, to ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność ruchową
w obrębie całej kończyny górnej, umiejętność chwytu oraz koordynację
pomiędzy dłońmi, a w późniejszym etapie ćwiczenia grafomotoryczne
i naukę pisania.

Terapia ręki

Wczesna nauka czytania...

Wykonawca: Marzena Jasiukowicz LOGO SENSUM

Metoda symultaniczno-sekwencyjna (metoda sylabowa, metoda krakowska) to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską. Oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. To skuteczny sposób nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

Metoda wykorzystywana jest z powodzeniem przez terapeutów pracujących z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać lub z dziećmi mającymi problemy z czytaniem (zagrożonymi dysleksją). Dzieci bez problemów edukacyjnych bardzo szybko uczą się w ten sposób czytać. W pracy tą metodą dziecko nie tylko uczy się czytać ale również jest poddawane stymulacji wszystkich procesów poznawczych. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Terapeuta pracuje według zasady:
1. powtarzanie,
2. rozumienie (rozpoznawanie),
3. nazywanie (odczytywanie).

Wczesna nauka czytania...

Terapia pedagogiczna

Wykonawca: Marzena Jasiukowicz LOGO SENSUM

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych, usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych. Jej efektem powinno być pokonanie lub zminimalizowanie trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem, a także wyeliminowanie błędów.
Jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniających i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez nauczyciela terapeutę przy współpracy z nauczycielami i rodzicami dziecka.
Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania.

Terapia pedagogiczna

Diagnoza Pedagogiczna

Wykonawca: Marzena Jasiukowicz LOGO SENSUM

Diagnoza pedagogiczna

Wczesne wykrywanie i profesjonalne diagnozowanie zaburzeń oraz odpowiednio podjęte działania w ramach funkcjonujących metod terapii są istotnym kluczem warunkującym przyszły sukces edukacyjny każdego dziecka. Doprowadzenie jak najszybciej do trafnego i rzetelnego zdiagnozowania oraz rozpoczęcie terapii przyczyni się do szybszego wyeliminowania problemu.

Diagnoza Pedagogiczna

Terapia Integracji Sensorycznej

Wykonawca: Marzena Jasiukowicz LOGO SENSUM

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej ( SI) poprzedzone jest dokładną diagnozą dziecka opartą na Testach Południowo– Kalifornijskich ( SCSIT) oraz Obserwacji Klinicznej. Terapeuta przeprowadza także wywiad z rodzicami i często posługuje się uzupełniającymi narzędziami badawczymi.

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie prze certyfikowanych terapeutów metody integracji sensorycznej i ma postać„ naukowej zabawy” . Głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia.

Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Umiejętności te pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Terapia Integracji Sensorycznej