Terapia

Wykonawca: Pracowniamalegoczlowieka.pl

Integracja sensoryczna
Podstawowymi systemami sensorycznymi są, układ przedsionkowy, propriocepcja, czucie powierzchniowe, słuch, wzrok i węch. Odpowiednie działanie każdego ze zmysłów oraz współdziałanie ich ze sobą nawzajem, jest niezbędne do prawidłowego działania całego organizmu. Z tym rozumiemy, nie tylko, prawidłowe funkcjonowanie w zakresie zmysłów czy rozwoju psychoruchowego ale i reakcji emocjonalnych.Terapia skupia się na diagnozie zaburzeń procesów oraz ich terapii.
Ćwiczenia odbywają się w specjalnie przystosowanej do tych celów sali, w formie jeden terapeuta na jedno dziecko i trwają ok. 55 minut. Dodatkowe 5 minut przeznaczone jest na rozmowę z rodzicami, udzielaniu wskazówek do zadań, które dziecko może wykonywać w domu itp.

Cena: 70 zł

Leczenie uzależnień hipnozą

Wykonawca: Rafał Sakowski Hipnoterapeuta, psycholog - psychoterapeuta

Gabinet Hipnozy zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu, narkomanii oraz palenia papierosów.

Psychoterapie

Wykonawca: Gabinet Psychologiczny S.Marcisz

Data modyfikacji: 2011-11-03 12:45:47
Psycholog
Terapeuta rodzin i par
Hipnoterapeuta

Pomoc psychologiczna
Terapia rodzin i par (problemy emocjonalne, rozwojowe na każdym etapie życia).
Psychoterapia depresji, zaburzeń nerwicowych, lęków, fobii, zaburzeń psychosomatycznych itp.
Interwencje kryzysowe ( praca również w domu pacjenta)
Biofeedback ( urządzenie redukujące stres i lęk, poprawiające koncentrację i zdolność uczenia się)
Badania psychotechniczne kierowców
Szkolenia dla firm

Terapia sensoryczna

Wykonawca: Pracowniamalegoczlowieka.pl

Terapię integracji sensorycznej prowadzę u dzieci po wcześniejszej diagnozie. Diagnoza polega na przeprowadzeniu testu Południowo - Kalifornijskiego integracji sensorycznej, obserwacji klinicznej oraz rozmowy-wywiadu z rodzicem. Wiele symptomów wskazujących na zaburzenia w sferze integracji sensorycznej można zauważyć już w okresie niemowlęcym i pomóc dziecku. Jednak najczęściej diagnozę i terapię przeprowadza się u dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Prawidłowo rozwijające się procesy integracji sensorycznej są podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, planowania ruchu, koordynacji ruchowej, percepcji wzrokowej i słuchowej, mowy, czytania, pisania, liczenia oraz rozwoju emocjonalnego.

Integracja sensoryczna

Wykonawca: Pracowniamalegoczlowieka.pl

W terapiach dla dzieci z autyzmem, zespołem aspergera, ADHD, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami mowy, zaburzeniami koncentracji, coraz ważniejszą rolę odgrywa integracja sensoryczna . Dzięki tego typu terapii można uzyskać bardzo dobre wyniki, które będą oddziaływały w przyszłości na dziecko w późniejszym okresie życia. Dzięki terapii integracji sensorycznej zmysły dziecka wyostrzają się, to istotnie potrzebne . Gdyby nie tego rodzaju terapia to sporo dzieci mogłoby być skazane na dużo dolegliwości w dalszym życiu, których dzięki owego rodzaju terapii uniknęły. Jeżeli ktoś Twojemu dziecku poleca to warto skorzystać.

Doradztwo psychologiczne

Wykonawca: Pracowniamalegoczlowieka.pl

Doradztwo psychologiczne

Porady psychologiczne

Wykonawca: Pracowniamalegoczlowieka.pl

Porady psychologiczne

Logopedia

Wykonawca: Pracowniamalegoczlowieka.pl

Logopedia

Terapie dla dzieci Autystycznych

Wykonawca: Pracowniamalegoczlowieka.pl

Terapie dla dzieci Autystycznych

Terapie dla dzieci z zespołem Aspergera

Wykonawca: Pracowniamalegoczlowieka.pl

Terapie dla dzieci z zespołem Aspergera

Nadpobudliwość psychoruchowa

Wykonawca: Pracowniamalegoczlowieka.pl

Nadpobudliwość psychoruchowa

Porady dietetyczne przez internet

Wykonawca: Poradnia Dietetyczna Dieta dla Ciebie

Proponujemy Państwu porady dietetyczne udzielane przez internet. Zapraszamy do kontaktu osoby z chorobami dietozależnymi.

Psychoterapia

Wykonawca: PSYCHE-CENTER

Oferuję pomoc w sytuacji różnego rodzaju trudności, takich jak:
depresja (obniżony nastrój, poczucie bezsensu życia), lęk, bezsenność, poczucie osamotnienia, kryzysy spowodowane rozwodem, utratą bliskiej osoby, wszelkie sytuacje życiowe, z którymi trudno sobie poradzić samemu. Proponuję najpierw konsultację, czyli kilka spotkań mających na celu zebranie wywiadu, a następnie wspólnie określamy oczekiwania i cele, a także przewidywany czas trwania terapii.Terapię oferuję wtedy, gdy cierpienie jest nasilone, uogólnione i wydaje się nie być spowodowane wyłącznie aktualną sytuacją. U podłoża dokuczliwych objawów leżą często nieuświadomione, ukryte konflikty wewnętrzne. Ich odkrycie oraz uwolnienie emocji z nimi związanych, pozwalają na pozbycie się objawów, poznanie siebie oraz swoich potrzeb.

Bioterapia biomasaż uzdrawianie

Wykonawca: Masaże, Bioenergoterapia, Terapia Manualna Kręgosłupa, Rehabilitacja

W gabinecie świadczę usługi:
1. Masażu leczniczego, energetycznego, biomasażu i biomasażu z nastawianiem kręgów
2. Rehabilitacji ruchowej
3. Bioenergoterapeutyczne i bioterapeutyczne w zakresie diagnozowania i regulowania bioenergii w systemie czakr oraz w pozostałych systemach energetycznych.

Cena: 60 zł

Pomoc psychologiczna

Wykonawca: Pracownia Wspierania Rozwoju Osobistego i Społecznego Beata Woźniak-Faliszewska

Psychoprofilaktyka – to proces wyposażenia w wiedzę i umiejętności praktyczne w celu pełnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w każdym z obszarów życia społecznego. To redukowanie zachowań nieakceptowanych społecznie w danych kręgach kulturowych, uprzedzające stany zagrożenia oraz przeciwdziałające występowaniu patologicznym zachowaniom społecznym