Terapia logopedyczna

Wykonawca: Gabinet Logopedyczny Głoska

Prywatny Gabinet Logopedyczny GŁOSKA świadczy usługi z zakresu: - terapii logopedycznej; - korekta wad wymowy; - zaburzenia mowy na tle zaburzeń rozwojowych; - jąkania; - afazji; - dyzartrii; - dysleksja; - dysgrafia. Prowadzone są warsztaty dla przedszkolaków pod nazwą "Logopedia na wesoło", ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, muzykoterapia, logorytmika, elementy jogi, masaż logopedyczny.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Monikę Mikulską - logopedę, muzykoterapeutę, magistra sztuki.

Cena: 40 zł

Terapia zaburzeń

Wykonawca: SENSUS Centrum Edukacji i Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Pedagogicznej i Logopedycznej

Porady, konsultacje i prowadzenie terapii dla:

  • dzieci (już od urodzenia)
  • młodzieży
  • dorosłych
  • rodzin
  • grupowe

Terapia koncentracji i uwagi.

Wykonawca: Psychoterapia

Spotkanie trwa 45-55 minut, w tym sam trening 30-40 minut. Terapia metodą nieinwazyjną. Wykorzystując obraz fal mózgowych widocznych w badaniu EEG, uczymy się kształtować te fale, zmniejszając te niepożądane, a eksponując te, które są nam potrzebne, dla lepszego funkcjonowania naszego organizmu.
Efekty związane są z częstotliwością treningów (im częściej tym lepiej), a także z indywidualnymi cechami i zaangażowaniem uczestnika treningu. Zalecane są serie po 10 treningów, po której zawsze są bada

Cena: 70 zł

Psychoterapia

Wykonawca: Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii PERSONA

Zapraszam osoby, które cierpią z powodu trudności w relacjach z bliskimi, czują się źle psychicznie lub fizycznie mimo braku przyczyn medycznych, pragną rozumieć zdarzenia, których doświadczają, chcą odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Terapia manualna

Wykonawca: Gabinet Terapii Manualnej

wywiad, przegląd dokumentacji, badanie, terapia, autoterapia

Cena: 50 zł

Psychoterapia i pomoc psychologiczna

Wykonawca: Centrum Rozwoju i Psychoterapii POZNAĆ SIEBIE s.c. Agnieszka Nowogrodzka, Bartosz Piasecki

W pracy z pacjentem wykorzystujemy przede wszystkim podejście poznawczo-behawioralne (CBT) oraz terapię schematu. Pracujemy m.in. z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi i odżywiania, fobiami, depresją, nerwicami, problemami w relacjach.

Cena: 90 zł

Terapie dzieciece

Wykonawca: Terapia Dzieci

terapia dzieci

Logopeda

Wykonawca: Terapia Dzieci

logopeda
masaże logopedyczne

Psycholog

Wykonawca: Terapia Dzieci

szkoła dla rodziców

Gimnastyka korekcyjna

Wykonawca: Terapia Dzieci

gimnastyka korekcyjna

Psycholog dziecięcy

Wykonawca: Joanna Iwaniak-Madej

Nazywam się Joanna Iwaniak-Madej. Od dziewięciu lat pracuję zawodowo jako psycholog. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi przewlekle chorymi i ich rodzicami. Obecnie najbliższe są mi oddziaływania nakierowane na najmłodsze dzieci i ich rodziny.

Od 2009 roku prowadzę systematyczne zajęcia z dziećmi i ich rodzicami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Terapia Psychodynamiczna

Wykonawca: Gabinet Psychoterapii Agnieszka Lwowska

Terapia Psychodynamiczna oparta jest na założeniach teorii psychoanalizy.
Celem psychoterapii jest pomoc w przywróceniu człowiekowi nadziei i radości do życia, zdolności do wykonywania pracy, nawiązywania kontaktow z innymi, zmniejszenie lub uwolnienie od cierpienia związanego z objawami chorobowymi dotyczącymi np. zaburzeń lękowych, fobii, zaburzeń obsesyjno - kompulsywnych, depresji, zaburzeń odżywiania, różnego rodzaju urazów dotyczących zdrowia psychicznego.
Koniecznym warunkiem powodzenia każdej terapii jest wyznaczenie realnych celów. Chroni to przed zniechęceniem i utratą poczucia własnej wartości. Dążenie do rzeczy nieosiągalnych nieuchronnie prowadzi do wstydu z powodu porazki.

Psychoterapia indywidualna

Wykonawca: GÓRSKA-TUREK Renata Psycholog

diagnoza i psychoterapia indywidualna problemów emocjonalnych i zaburzeń psychicznych

Zaburzenia językowe

Wykonawca: Gabinet Logopedyczny Anna Kozłowska-Krzowska

Terapia zaburzeń językowych związanych z trudnościami w opanowaniu języka:
- opóźniony rozwój mowy,
- dysleksja,
- autyzm.

Terapia zaburzeń realizacji mowy

Wykonawca: Gabinet Logopedyczny Anna Kozłowska-Krzowska

Terapia zaburzeń realizacji mowy, związanych z nieprawidłową budową lub funkcjonowaniem aparatu mowy:
- jąkanie,
- wady wymowy,
- rozszczepy warg i podniebienia.