Terapia specyficznych zaburzeń w opanowaniu umiejętności szkolnych

Wykonawca: Gabinet Logopedyczny Anna Kozłowska-Krzowska

Terapia specyficznych zaburzeń w opanowaniu umiejętności szkolnych:
- dysgrafia,
- dysleksja.

Terapia zaburzeń pamięci i języka w otępieniu:

Wykonawca: Gabinet Logopedyczny Anna Kozłowska-Krzowska

Terapia zaburzeń pamięci i języka w otępieniu:
- Parkinson,
- Alzheimer,
- inne procesy dementywne.
Moja praca z tą grupą pacjentów polega na jak najdłuższym utrzymaniu sprawności i samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.
Wykorzystując możliwości kompensacyjne mózgu staram się odbudować utracony system językowy i sprawności komunikacyjne.

Terapia osób z afazją lub demencją

Wykonawca: Gabinet Logopedyczny Anna Kozłowska-Krzowska

Prowadzę także terapię osób, które wskutek chorób lub uszkodzeń mózgu utraciły zdolność porozumiewania się:
- demencja,
- afazja.
Wykorzystując możliwości kompensacyjne mózgu staram się odbudować utracony system językowy i sprawności komunikacyjne.

Terapie

Wykonawca: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne

Oferujemy w naszym Ośrodku następujące terapie i zajęcia indywidualne:

 • Fizjoterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia surdologopedyczna
 • Metoda Dobrego Startu
 • Terapia widzenia
 • Zabawy Fundamentalne
 • Gimnastyka korekcyjna

Proponujemy również zajęcia grupowe w zakresie:

 • Metoda Dobrego Startu
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia artystyczne z elementami dramy, muzyki i plastyki

Psychoterapia indywidualna i grupowa

Wykonawca: Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno - Szkoleniowe

W ośrodkach terapia odbywa się w następujących formach: indywidualnej, grupowej, małżeńskiej.

Psychoterapia może mieć charakter długoterminowy lub krótkoterminowy. W przypadku psychoterapii długoterminowej celem jest wnikliwe poznanie, analiza, zrozumienie swoich uczuć, relacji, lęków, historii życia. Z kolei psychoterapia krótkoterminowa dotyczy osób, które znalazły się w konkretnej, trudnej sytuacji życiowej.

Terapia behawioralna

Wykonawca: Pomoc Psychologiczna Elżbieta Piór

Moją ofertę kieruję głównie do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży.
Proponuję diagnozę, terapię i poradnictwo w zakresie:

problemów i trudności wychowawczych
nadmiernej nieśmiałości dziecka
problemów związanych z nadpobudliwością psychoruchową - ADHD
trudności w nauce (diagnoza intelektu)
odmowy chodzenia do szkoły
występowania tików nerwowych
zaburzeń zachowania
agresji
lęków
mutyzmu

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna,

Wykonawca: Maja Ostrowska Prywatny Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny

Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci od 2. r.ż., terapia dyslalii(seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, gammacyzm, kappacyzm...), terapia opóźnionego rozwoju mowy.
Diagnoza i terapia osób dorosłych po urazch mózgu (dyzartia, afazja).
Diagnoza i terapia logopedyczna osób z upośledzeniem umysłowym.
Przygotowanie do szeroko rozumianych wystąpień publicznych.

Cena: 50 zł

Psychoterapia indywidualna

Wykonawca: Centrum Rozwoju Osobistego

Psychoterapia prowadzi zarówno do leczenia różnych zaburzeń jak i rozwoju własnego.

Psychoterapia indywidualna

Wykonawca: Arbor - Gabinet Psychologiczny i Psychoterapeutyczny

Psychoterapia indywidualna

Cena: 50 zł

Terapia słuchowa metodą TOMATIS

Wykonawca: Fenom Ośrodek Rozwoju i Terapii Metodą A. Tomatisa

Trening uwagi słuchowej metodą A.TOMATISA

Terapia grupowa DDA / DDD

Wykonawca: POLANA Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej

Terapia grupowa dla osób z syndromem DDA/DDD, to oferta skierowana do osób, które wychowywały się w rodzinach, w których nadużywanie alkoholu było lub nadal jest codziennością albo występowały inne zaniedbania.

Do osób, które czują się samotne, żyją lub żyły w toksycznych związkach, nie wierzą w siebie.

W trakcie terapii, uczestnicy mają szansę na konfrontację nie tylko z własnymi problemami, ale również na to, aby posłuchać o doświadczeniach innych.

Terapia manualna i bioenergetyczna

Wykonawca: NATUROTERAPIA Tadeusz Kloch

Terapia polega na odblokowaniu stawów i przywróceniu symetrii napiec miesniowych,
Zabiegi wykonywane sa z zastosowaniem delikatnych technik manualnych, masażu kregoslupa z wcieraniem balsamów ziolowych, a w zależnosci od potrzeb innych technik jak bioenergoterapii, czy terapii czaszkowo krzyżowej. Stosowane techniki polegaja na celowanych bezpiecznych mobilizacjach, uciskach lub impulsach wykonywanych na tkankach miekkich i stawowych celem usprawnienia ukladu ruchu i likwidacji bólu.

Psychoterapia uzależnienia

Wykonawca: ALTER EGO Gabinet Psychoterapii

Proponuję leczenie osób dorosłych, które są uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, a także uzależnionych od hazardu. Leczenie jest oparte na podejściu strategiczno-strukturalnym. Powoduje zwiększenie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji, do rozwiązywania problemów osobistych, prowadzenia zdrowego i konstruktywnego życia.

Cena: 100 zł

Psychoterapia rodzin osób uzależnionych

Wykonawca: ALTER EGO Gabinet Psychoterapii

Praca edukacyjna, wsparciowa i terapeutyczna z rodziną osoby uzależnionej - partnerem, dzieckiem, Dorosłym Dzieckiem Alkoholika. Obejmuje również leczenie zaburzeń emocjonalnych, głównie depresyjnych i lękowych, które często towarzyszą tym osobom.

Cena: 80 zł

Światłoterapia

Wykonawca: Studio Terapii Naturalnych Rubin

terapia światłem kryształu
przeznaczona jest do uzupełniania innych terapii polecanych przez lekarzy
nowoczesny sposob wspierania organizmu przy wykorzystaniu praw fizyki kwantowej.