Leczenie uzależnień - Usluger.pl

Uzależnienia to rodzaj nałogu, mogący zniszczyć nam zdrowie oraz życie. Człowiek bardzo szybko ulega wpływom, ciekawości i innym bodźcom, i daje się nabrać na pozorne poczucie szczęścia po zażyciu narkotyków i innych środków odurzających. Dlaczego stajemy się nałogowymi hazardzistami lub fanatykami zakupów? Ponieważ daje nam to poczucie wypełnienia pustki wewnątrz nas, zaspakaja nas emocjonalnie. Jeżeli mamy problem z papierosami, alkoholem, narkotykami oraz innymi uzależnieniami powinniśmy sięgnąć po pomoc. Leczenie uzależnień wykonuje się różnymi metodami, które przy odrobinie chęci przynoszą efekty.

Terapia

Wykonawca: F.U Empatia

CENTRUM PSYCHOTERAPII, DIAGNOZY I EDUKACJI
Oferujmy pomoc terapeutyczną w formie konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych oraz pedagogicznych.
Krótko- i długoterminowy rodzaj terapii zależny jest od zgłaszanego problemu, indywidualnych potrzeb,które ustalane są podczas 2-3 spotkań mających charakter konsultacyjno-diagnostyczny.

Specjalizujemy się w pracy terapeutycznej w takich obszarach jak:
Uzależnienia
psychoaktywne - alkohol, narkotyki
behawioralne - hazard, zakupoholizm, komputer, seksoholizm
Współuzależnienie
Praca z osobami z syndromem
Dorosłych Dzieci Alkoholików/ DDA/
Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych / DDD
Terapia par
Diagnozą zaburzeń osobowości (testy psychologiczne)
Rodzic - dziecko - relacje, problemy,
Rozwojem osobistym

Terapia

Detoks alkoholowy

Wykonawca: Błękitny Krzyż

Na oddział przyjmowani są pacjenci z diagnozą F10.3 i F19.3 czyli z alkoholowym zespołem odstawiennym lub mieszanym (alkohol i inne substancje psychoaktywne) zespołem odstawiennym. Pacjent musi mieć skierowanie od lekarza (może być rodzinnego).

Zespół objawów odstawiennych (abstynencyjnych) pojawia się gdy osoba, która zaprzestała używania substancji psychoaktywnej, po dłuższym jej stosowaniu i uzależniony od substancji organizm może mieć objawy zagrażające zdrowiu i życiu. Taka osoba wymaga fachowej pomocy medycznej i farmakologicznej.

W czasie pobytu na oddziale pacjent ma wykonane konieczne badania, a lekarz zleca leki stabilizujące jego stan fizyczny i psychiczny. Taka opieka jest ważna, by wychodzenie z zespołu abstynencyjnego nie zagrażało zdrowiu czy życiu.

Pacjent ma możliwość odbycia konsultacji lekarskich (w zakresie uzależnienia) i rozmowy z terapeutą uzależnień.

Pacjent bierze udział w zajęciach motywujących do dalszego leczenia oraz spotkaniach grup trzeźwościowych.

Terapia stacjonarna

Wykonawca: "Moje Życie" Ośrodek Leczenia Uzależnień i współuzaleznienia

Zapraszam do obejrzenia rozmowy o naszym Ośrodku

https://youtu.be/
GSzXa9tpB80Oferujemy:

• terapia stacjonarną (pobyt w ośrodku przez 28 dni)

POMAGAMY:
- osobom uzależnionym od: alkoholu, narkotyków, leków, hazardu i inneCo nas wyróżnia ?
• kameralne, przyjazne miejsce
• profesjonalne metody terapii
• mała grupa – maksymalnie siedmioro pacjentów
• wsparcie dla bliskich (terapia dla współuzależnionych i DDA)
• opieka psychiatryczna
• siłownia dla rozładowania emocji
• wifi
• pełne wyżywienie
• w razie potrzeby zwolnienie lekarskie

DETOKS ALKOHOLOWY
• pacjent może przyjechać pod wpływem alkoholu
• profesjonalne ambulatorium
• opieka lekarskie i pielęgniarska
• opieka terapeutyczna - sesje motywacyjne

Pełna dyskrecja !!!
Dane osobowe są przez nas traktowane jako poufne.
Nie udostępniamy ich żadnym instytucjom i firmom.

Opinie !!! - warto przeczytać.
O nas mówią nasi pacjenci:
• na naszej stronie ( www.moje-zycie.eu)
• na Facebooku
• w przeglądarce Google

www.moje-zycie.eu

510 157 448
504 437 952

Cena: 6700 zł

terapia stacjonarna

Terapia uzależnień

Wykonawca: Górski Ośrodek Psychoterapii Uzależnień "DEZYDERATA"

Zajmujemy się leczeniem uzależnień, które są poszukiwaniem emocjonalnej satysfakcji, dla poczucia bezpieczeństwa, poczucia bycia kochanym, nawet poczucia kontroli nad własnym życiem.

Satysfakcja ta jest złudna i tymczasowa, zamiast jej pojawia się realna bezsilność, brak poczucia bezpieczeństwa, nieumiejętność radzenia sobie w otaczającym świecie, beznadziejny obraz samego siebie.

Te cechy, wszystkie uzależnienia mają wspólne.
W naszym ośrodku mogą Państwo liczyć na profesjonalną pomoc specjalistów. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Terapia uzależnień

Leczenie lekomanii

Wykonawca: Górski Ośrodek Psychoterapii Uzależnień "DEZYDERATA"

Zajmujemy się terapią uzależnienia od leków.
Silne fizjologiczne i psychiczne uzależnienie się od leków charakteryzuje się:

  • przymusem przyjmowania coraz większych dawek leków, które powodują zmianę stanu psychicznego i somatycznego,
  • niepokojem lub reagowaniem paniką gdy zaczyna brakować wystarczającej ilości leku,
  • zażywaniem kilku rodzajów leków równocześnie lub wzmacnianie działanie leku alkoholem.
Nie zwlekaj. Zadbaj o siebie już teraz. Szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są na naszej stronie internetowej.

Leczenie lekomanii

Terapia narkotykowa

Wykonawca: Górski Ośrodek Psychoterapii Uzależnień "DEZYDERATA"

Naszym pacjentom oferujemy 2 etapowy program terapii.
Program terapii uzależnień jest złożonym procesem oddziaływań. Na etapie wstępnym i podstawowym powinien trwać nie krócej niż 4 tygodnie ale nie dłużej niż 8 tygodni. O tym jak długi powinien być pobyt w ośrodku powinna decydować diagnoza nozologiczna, psychiatryczna, psychologiczna i problemowa.

Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty ośrodka dostępne są na stronie internetowej.

Terapia narkotykowa

Terapia alkoholowa

Wykonawca: Górski Ośrodek Psychoterapii Uzależnień "DEZYDERATA"

Oferujemy dwuetapową terapię alkoholową

Zdajemy sobie sprawę z tego, że do każdej uzależnionej osoby należy podchodzić nieco inaczej – rozumiemy, iż odwiedzający nas chorzy mają różne doświadczenia życiowe i różną świadomość swojego stanu. Terapia uzależnień w naszym ośrodku zawsze jest dostosowana do indywidualnych problemów każdego kuracjusza – niezależnie od tego, czy jest to terapia alkoholowa, narkotykowa czy lekowa. Gwarantujemy pomoc na najwyższym poziomie.
Program terapii uzależnień jest złożonym procesem oddziaływań. Na etapie wstępnym i podstawowym powinien trwać nie krócej niż 4 tygodnie ale nie dłużej niż 8 tygodni. O tym jak długi powinien być pobyt w ośrodku powinna decydować diagnoza nozologiczna, psychiatryczna, psychologiczna i problemowa.

Terapia alkoholowa

Leczenie narkomanii

Wykonawca: Górski Ośrodek Psychoterapii Uzależnień "DEZYDERATA"

Oferujemy pomoc osobom z podwójną diagnozą, nasz model zintegrowanego leczenia jest idealny do rozwiązywania wszystkich problemów, które uniemożliwiają żyć pełnią życia.

W czasie pobytu w naszym ośrodku pacjenci mają możliwość spotkania i porozmawiania z osobami uzależnionymi, które żyją w abstynencji od lat, naukowcami zajmującymi się badaniami nad uzależnieniami oraz wieloma ciekawymi osobami, które mogą być bardzo pomocne w terapii.
Częścią terapii którą oferujemy są wycieczki górskie, spacery po lasach, pływanie, jazdę na nartach, wycieczki rowerowe, piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę.

Leczenie narkomanii

Leczenie alkoholizmu

Wykonawca: Górski Ośrodek Psychoterapii Uzależnień "DEZYDERATA"

Leczenie alkoholizmu

Alkohol uzależnia fizycznie i psychicznie. To pierwsze polega na przyzwyczajeniu swojego organizmu do obecności alkoholu we krwi i zaburzeniami prawidłowości funkcjonowania w tzw. momentach trzeźwości. Drugie to nieodparta chęć spożycia.

Leczenie alkoholizmu nie jest łatwe, wymaga pomocy odpowiednich specjalistów, kontroli psychologicznej i wsparcia innych osób. Nade wszystko, niezbędna jest wola uzależnionego do zwalczenia choroby. Zazwyczaj proces leczenia zaczyna się od detoksykacji, polegającej na odtruciu organizmu, wyzbyciu się z niego toksyn, inaczej mówiąc – na oczyszczeniu. Następnym etapem jest psychoterapia, mająca na celu przygotowanie uzależnionego do funkcjonowania bez alkoholu. Leczenie alkoholizmu to zatem proces wymagający zaangażowania wielu osób, ale przede wszystkim – samego uzależnionego.

Właściwa kuracja odwykowa od alkoholu odbywa się dwuetapowo.
Pierwszy krok to tzw. terapia podstawowa, odbywająca się w szpitalu, na oddziale leczenia uzależnień. Polega na opiece medycznej połączonej z blokiem zajęć edukacyjnych, odbywających się w grupach. Wymiana doświadczeń, grupowa rozmowa o skutkach choroby, ma na celu wywarcie wpływu na psychikę chorego i wywołanie realnej chęci odstawienia kieliszka. Następna faza terapii to tzw. pogłębiona, odbywa się po wyjściu z oddziału, polega na wizytach w poradni indywidualnej i grupowych spotkaniach, a jej celem jest, wprowadzenie w życie już „trzeźwego” pacjenta, zmian, które pomogą zaadaptować się do nowej, pozbawionej procentów rzeczywistości.

Alkoholizm to choroba i tak jak każdą inną chorobę, należy leczyć. Niestety, nie ma żadnego gotowego leku, zastrzyku czy pigułki, której zażycie zwalczyłoby nałóg. Leczenie alkoholizmu wymaga dużej determinacji i pracy nad sobą.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego ośrodka. Nie zwlekaj! Zadbaj o siebie już teraz.

Leczenie alkoholizmu

Terapia osób uzależnionych wysokofunkcjonujących

Wykonawca: MÓJ TERAPEUTA Michał Grzywacz

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień zajmuje się terapią osób uzależnionych wysokofunkcjonujących od alkoholu, narkotyków, hazardu. Wysokofunkcjonujący alkoholicy są określani także skrótem HFA (High-Functioning Alcoholic). Z perspektywy otoczenia są to osoby wykształcone, zadbane, odpowiedzialne, produktywne, które dobrze radzą sobie w pracy, mają rodziny oraz grono znajomych. Jednocześnie w związku z postępującą chorobą odczuwają coraz większy dyskomfort psychiczny, ale nie potrafią przyznać się do uzależnienia i skorzystać z pomocy specjalistów.

Terapia osób uzależnionych wysokofunkcjonujących

Leczenie uzależnień

Wykonawca: Górski Ośrodek Psychoterapii Uzależnień "DEZYDERATA"

Oferujemy leczenie uzależnień w całodobowym Ośrodku Leczenia Uzależnień. Można także skorzystać z oferty Poradni - Leczenia Uzależnień i Współuzależnień.
W naszym ośrodku mogą Państwo liczyć na pomoc specjalistów, którzy dokładają wszelkich starań, aby świadczyć kompleksową pomoc w uzależnieniu od narkotyków, alkoholu, leków, hazardu czy nowoczesnych technologii.

Jako ośrodek odwykowy dla alkoholików staramy się dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących naszej pomocy. Zarówno leczenie uzależnień narkotykowych, jak i alkoholowych musi rozpocząć się od uświadomienia chorym istnienia problemu. Terapia nie zaczyna się od właściwego leczenia, ale właśnie od uświadamiania. Jeśli zatem chodzi o leczenie narkomanii ośrodki, które gwarantują współpracę z doświadczonymi profesjonalistami, zawsze są najlepszym miejscem na rozpoczęcie swojej walki o nowe, lepsze życie.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Leczenie uzależnień

Indywidualna terapia uzależnienia od alkoholu

Wykonawca: Ośrodek Terapii Uzależnień PRZYSTAŃ

Zapewniamy naszym pacjentom profesjonalną opiekę terapeutyczną oraz możliwość odpoczynku, refleksji w pięknym i spokojnym miejscu.
Oferujemy terapię indywidualną całodobową, która jest najskuteczniejszą formą pomocy osobom uzależnionym. Terapia ta obejmuje zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, wyżywienie dostosowane do diety ustalonej przez lekarza, opieka psychologiczna i terapeutyczna, konsultacje medyczne, terapia indywidualna, praktyczna nauka życia na trzeźwo, wyjazdy na grupy wsparcia, badania lekarskie, zajęcia medytacyjne i relaksacyjne, zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Terapia uzależnień składa się z trzech cyklów. Pierwszy z nich ma na celu budowanie tożsamości osoby uzależnionej. Druga część zajęć skoncentrowana jest na uznaniu przez osobę uzależnioną własnej bezsilności wobec substancji psychoaktywnej. Ostatnia część terapii dotyczy sposobów radzenia sobie z uzależnieniem w trzeźwym życiu.

Indywidualna terapia uzależnienia od alkoholu

Odtrucia alkoholowe

Wykonawca: Ośrodek Terapii Uzależnień PRZYSTAŃ

Ośrodek Terapii Uzależnień PRZYSTAŃ realizuje program, którego celem jest nabycie tożsamości osoby uzależnionej, uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu oraz nabyciu niezbędnych umiejętności w trzeźwym życiu.
Odtrucie alkoholowe to pierwszy krok do wyleczenia nałogu. W początkowej fazie leczenie uzależnienia wymagana jest detoksykacja organizmu. Oferujemy detoksykację, która obejmuje krótki okres przyjmowania leków i środków medycznych (3-6 dni), co może zredukować lub nawet wyeliminować nieprzyjemne objawy odstawienia alkoholu.

Odtrucia alkoholowe

Konsultacje terapeutyczne

Wykonawca: GABINET PSYCHOTERAPII Joanna Biedrzyńska

Zapraszam na konsultacje terapeutyczne. Pierwsze spotkanie z terapeutą ma na celu przyjrzenie się aktualnym trudnościom i lepsze zrozumienie siebie w obecnej sytuacji. Konsultacje indywidualne mają na celu zmotywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia, oraz zmotywowanie do ograniczenia zachowań ryzykownych związanych ze spożywaniem alkoholu.

Konsultacje terapeutyczne

Terapia uzależnień

Wykonawca: GABINET PSYCHOTERAPII Joanna Biedrzyńska

Utraciłaś/utraciłeś sens/chęć/radość życia?
Czujesz, że "łagodzisz" swoje dni alkoholem, narkotykami, hazardem, internetem?
Chcesz poprawić/budować swoje relacje?
Zastanawiasz się nad zmianą swoich zachowań/postaw/reakcji?
Męczą cię emocje/nie radzisz sobie z nimi?
Chcesz okiełznać stres?
Jeśli na choć jedno powyższe pytanie odpowiedziałeś/odpowiedziałaś "TAK", skontaktuj się ze mną!
Zajmuję się terapią uzależnień i współuzależnień. Zapraszam na terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje terapeutyczne.
Jeżeli nie jesteś w stanie/nie masz siły przyjść do mnie, możemy umówić się na wizytę u ciebie w domu. Jeśli mieszkasz daleko, możemy spotkać się na skype/fb.
Joanna Biedrzyńska

Terapia uzależnień