Leczenie uzależnień - Usluger.pl

Uzależnienia to rodzaj nałogu, mogący zniszczyć nam zdrowie oraz życie. Człowiek bardzo szybko ulega wpływom, ciekawości i innym bodźcom, i daje się nabrać na pozorne poczucie szczęścia po zażyciu narkotyków i innych środków odurzających. Dlaczego stajemy się nałogowymi hazardzistami lub fanatykami zakupów? Ponieważ daje nam to poczucie wypełnienia pustki wewnątrz nas, zaspakaja nas emocjonalnie. Jeżeli mamy problem z papierosami, alkoholem, narkotykami oraz innymi uzależnieniami powinniśmy sięgnąć po pomoc. Leczenie uzależnień wykonuje się różnymi metodami, które przy odrobinie chęci przynoszą efekty.

Hipnoza uzależnień: alkohol, hazard, nadwaga, palenie, narkotyki

Wykonawca: Hipnoza Uzależnień/ Oddziały Poznań, Olsztyn, Bielsko-Biała, Przemyśl, Białystok

Dr Piotr Gutowski stosuje hipnozę leczniczą nie estradową. Klient możne być w hipnozie nawet przy otwartych ochach bez uświadomienia tego faktu, również może być głęboki sen od parę sekund do 30 minut. To dotyczy wszystkich nałogów: alkohol, hazard, nadwaga, palenie, narkotyki, inne: shopoholizm, sexoholizm, pracoholizm i temu podobne. Ale najpierw odbywa się rozmowa z pacjentem i jego osobami towarzyszącymi. W czasie rozmowy osoba chętna do zmian otrzymuje niezbędną informacje o przebiegu terapie, ważne podkreślić, że dr Gutowski odmawia niektórym z powodu niegotowości do terapii i prosi spełnić określone warunki na następne spotkanie. Dr Gutowski uważa że gotów pracować z pacjentem do skutku i w takim przypadku zawsze osiągniemy zamierzony cel-wolność od każdego rodzaju nałogów i komfort psychiczny.

Hipnoza uzależnień: alkohol, hazard, nadwaga, palenie, narkotyki

Terapia uzależnień od alkoholu

Wykonawca: Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp z.o.o

Leczenie uzależnień przeprowadzane jest w Poradni Terapii Uzależnień w Ośrodku NEFO w miejscowości Wichulec 14, gmina Bobrowo. Wizyty w poradni odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Sesje trwają od 50 do 60 minut. Terapię prowadzą certyfikowani terapeuci uzależnień, psychoterapeuci oraz psycholodzy a w razie konieczności lekarze specjaliści. Zapoznaj się z całościową ofertą Ośrodka na stronie www.nefo.pl
Leczenie przeprowadzane jest także w systemie stacjonarnym. Jest to pobyt i terapia w Ośrodku i może trwać od jednego tygodnia do ośmiu tygodni ( w razie potrzeby pobyty dłuższe). W tym czasie prowadzony jest intensywny program terapii dla osób uzależnionych, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta. Terapię prowadzą certyfikowani terapeuci uzależnień, psychoterapeuci oraz psycholodzy. Pacjent w trakcie leczenia jest pod stałą kontrolą i opieką lekarza specjalisty.
Zapoznaj się z całościową ofertą Ośrodka na stronie www.nefo.pl

Odwyk

Wykonawca: Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp z.o.o

W Ośrodku Terapii Uzależnień, na początkowym etapie leczenia, przeprowadzana jest diagnoza uzależnienia. Badania dokonuje psychoterapeuta uzależnień, psycholog, lekarz specjalista. Po rozpoznaniu choroby pacjent przystępuje do pierwszego etapu terapii. Podstawową formą leczenia jest psychoterapia,w której stosuje się różne metody i techniki prowadzące w kierunku zmiany. Inną formą pracy z pacjentem w Ośrodku jest: terapia indywidualna, terapia grupowa, psychoedukacja, treningi zachowań i inne.
Z całościową ofertą ośrodka można zapoznać się pod adresem: www.nefo.pl

Terapia uzależnienia od hazardu

Wykonawca: Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp z.o.o

Leczenie i terapia uzależnienia od hazardu możliwa jest w Poradni Ośrodka Terapii Uzależnień Nefo jak również w pobycie stacjonarnym.
W Ośrodku diagnozujemy i leczymy uzależnienia zaburzeń zachowania, nawyków i popędów, do których zalicza się uzależnienie od hazardu, gier komputerowych, internetu ale też pracoholizm, zakupoholizm i inne.
Wizyty w poradni odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Sesje trwają od 50 do 60 minut. Terapię prowadzą certyfikowani terapeuci uzależnień, psychoterapeuci oraz psycholodzy a w razie konieczności lekarze specjaliści.
Leczenie stacjonarne w Ośrodku trwa od 4-8 tygodni. W tym czasie realizowany jest podstawowy program leczenia uzależnień, w tym przypadku od hazardu.Zapoznaj się z całościową ofertą Ośrodka na stronie www.nefo.pl

Leczenie uzależnienia od leków-lekomania

Wykonawca: Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp z.o.o

Leczenie uzależnienia od leków odbywa się w Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO w miejscowości Wichulec 14, gmina Bobrowo, w systemie stacjonarnym (www.nefo.pl). Leczenie poprzedzone jest wcześniejszą diagnozą przeprowadzoną przez lekarza oraz specjalistę uzależnień, psychologa.
Aby złagodzić nieprzyjemne objawy fizyczne i psychiczne zespołu odstawiennego, przed podjęciem leczenia zalecany jest detoks lekowy.
Podczas leczenia w ośrodku pacjent objęty jest terapią: indywidualną, grupową, psychologiczną, wsparciem lekarza specjalisty. Oprócz terapii pacjent bierze udział w treningach zachowań oraz innych zajęciach przygotowanych w ofercie Ośrodka.
Zapoznaj się z całościową ofertą Ośrodka na stronie www.nefo.pl

Detoks

Wykonawca: Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp z.o.o

W związku z podjętą decyzją o zaprzestaniu picia alkoholu lub braniu narkotyków niemożliwe jest od razu przystąpienie do terapii. Uzależnione jest to występowaniem Abstynencyjnych Zespołów Odstawiennych i ich nasileniu. W tych przypadkach koniecznością jest przeprowadzenie detoksykacji organizmu.
Detoksykacja w Ośrodku prowadzona jest pod całodobowym monitoringiem lekarza specjalisty i pielęgniarki. Czas trwania tego procesu uwarunkowany jest stopniem nasilenia objawów Zespołu Abstynencyjnego.
Zapoznaj się z całościową ofertą Ośrodka na stronie www.nefo.pl

Cena: 3000 zł

Leczenie narkomanii

Wykonawca: Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp z.o.o

Leczenie i terapia uzależnień tj.: alkoholizm,narkomania, lekomania, uzależnień behawioralnych (od czynności), przeprowadzane jest w Ośrodku Terapii Uzależnień w NEFO w miejscowości Wichulec 14, gmina Bobrowo. Jest to pobyt stacjonarny w Ośrodku i może trwać od jednego tygodnia do ośmiu tygodni ( w razie potrzeby pobyty dłuższe). W tym czasie prowadzony jest intensywny program terapii dla osób uzależnionych, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta. Terapię prowadzą certyfikowani terapeuci uzależnień, psychoterapeuci oraz psycholodzy. Pacjent w trakcie leczenia jest pod stałą kontrolą i opieką lekarza specjalisty.
Zapoznaj się z całościową ofertą Ośrodka na stronie www.nefo.pl

Cena: 1900 zł

Leczenie alkoholizmu

Wykonawca: Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp z.o.o

Leczenie uzależnień przeprowadzane jest w Poradni Terapii Uzależnień w Ośrodku NEFO w miejscowości Wichulec 14, gmina bobrowo. Wizyty w poradni odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Sesje trwają od 50 do 60 minut. Terapię prowadzą certyfikowani terapeuci uzależnień, psychoterapeuci oraz psycholodzy a w razie konieczności lekarze specjaliści. Zapoznaj się z całościową ofertą Ośrodka na stronie www.nefo.pl

Cena: 130 zł

Terapia uzależnienia od alkoholu Pomorskie

Wykonawca: NZOZ Terapia-24 Ośrodek Psychoterapii Uzależnień

Zapraszamy do ośrodka w Kościerzynie oraz do Centrum psychoterapii w Jastrzębiej Górze /k Władysławowa.

Prowadzimy terapie uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Terapia uzależnienia od alkoholu Kościerzyna
terapia uzależnienia od alkoholu Gdańsk
terapia uzależnienia od alkoholu Pomorskie
terapia uzależnienie od alkoholu Gdynia
terapia alkoholizmu Władysławowo
leczenie alkoholizmu Słupsk

Zgodnie z prawem leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się wyłącznie w publicznych bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Terapia uzależnienia od alkoholu Pomorskie

Leczenie uzależnień od alkoholu

Wykonawca: NZOZ Terapia-24 Ośrodek Psychoterapii Uzależnień

Swoim pacjentom i ich najbliższym oferujemy leczenie uzależnienia oraz współuzależnienia od alkoholu a także środków psychoaktywnych i uzależnień bahawioralnych (hazard, internet, seksoholizm).

Leczenie uzależnień od alkoholu

Leczenie alkoholizmu

Wykonawca: NZOZ Terapia-24 Ośrodek Psychoterapii Uzależnień

Nasz nowoczesny Ośrodek Psychoterapii i leczenia uzależnień oferuje:

  • opiekę medyczną, w tym m.in.:
- podstawowe badania lekarskie,
- konsultacje różnego rodzaju specjalistów,
- zwolnienie lekarskie na czas pobytu w ośrodku,
  • fachową i życzliwą pomoc terapeutów:
- program terapeutyczny zgodny ze standardami obowiązującymi w Polsce, rekomendowanymi przez NFZ,
- opracowanie i realizację pod opieką terapeuty, indywidualnego programu terapii,
  • oddalenie od znajomych i dotychczasowego środowiska,
  • aktywny tryb życia,
  • kontakt z naturą oraz oryginalną kulturą kaszubską – zyskasz szansę spojrzenia z dystansu na swoje dotychczasowe życie.

Leczenie alkoholizmu

Leczenie uzależnień

Wykonawca: Terapia uzależnień TRATWA

Turnus terapeutyczny 4 tygodniowy. Podczas tych czterech tygodni pobytu u nas oferujemy indywidualne podejście do pacjenta, skuteczną terapię indywidualną oraz grupową, atrakcyjną i spokojną okolicę, pozwalająca zrelaksować i skoncentrować się na pracy nad sobą, kameralny charakter, gwarantujący pełną dyskrecję i przyjazną domową atmosferę, doświadczony i oddany pracy zespół terapeutyczny.

Jeśli będzie taka potrzeba, okres terapii można przedłużyć o dowolny czas aż do 8-12 tygodni.

Kładziemy nacisk zarówno na terapię jak też na praktyczną naukę życia na trzeźwo. Jesteśmy pewni , że intensywna praca podczas zajęć terapeutycznych w naszym ośrodku, pomoże Ci cieszyć się lepszym radośniejszym życiem na trzeźwo.

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień

Wykonawca: Ośrodek leczenia uzależnień od alkoholu OTU sp. z o.o

Ośrodek terapii uzależnień OTU oferuje leczenie uzależnień w zakreie :

  • leczenie alkoholizmu - stawiamy tutaj na autorski program terapeutyczny , który pomaga osobom z uzależnieniami alkoholowymi w powrocie do normalnego życia

  • leczenie hazardu - profesjonalna opieka i kilkutygodniowy odwyk pozwalają na zakończenie przygody z hazardem raz na zawsze.

Terapia uzalenień

Wykonawca: Gabinet Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień

- motywowanie do podjęcia terapii,
- terapia uzależnienia (alkohol, inne narkotyki, hazard, itp.),
- konsultacje w sprawach uzależnienia,
- pomoc osobom współuzależnionym i DDA,
- pomoc psychologiczna i wsparcie w problemach i kryzysach życiowych,
- psychoterapia długo i krótkoterminowa,
- szkolenia, warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne na temat terapii uzależnień i profilaktyki uzależnień.

Terapia uzależnienia

Wykonawca: Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu NZOZ

Ambulatoryjna terapia uzależnienia od alkoholu, narkotyków i hazardu.
Pomoc rodzinom osób uzależnionych.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej (564612392) lub osobistej w siedzibie Poradni w Grudziądzu ul. Sikorskiego 34/36.