Zakłady opieki zdrowotnej - szpitale, specjalistyczne kliniki i pogotowia ratunkowe

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie usługi gwarantują Ci szpitale i specjalistyczne kliniki, dobrze trafiłeś. Z naszej bazy usług, za pośrednictwem kilku kliknięć dowiesz się, co oferuje Ci polska służba zdrowia. Tutaj, jeśli zajdzie taka potrzeba, w mgnieniu oka znajdziesz też najbliższe pogotowie ratunkowe. Szukając placówki opiekuńczej sprawdź, na co możesz liczyć wybierając konkretne domy opieki bądź hospicja. Z nami wyszukanie odpowiedniego ośrodka zdrowia będzie wyjątkowo proste i szybkie.

Badanie psychologiczne operatorów

Wykonawca: PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA PSYCHOTRANSMED ANNA IZDEBSKA

Czynności diagnostyczne podczas badania dobierane są indywidualnie do każdego klienta, ponieważ uzależnione są od przyczyn skierowania na psychotesty, a także od specyficznych, jednostkowych cech badanego.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Badanie psychologiczne operatorów

Terapia SI-Tomatis-Logopedia-Oligofrenopedagogika

Wykonawca: Specjalistyczny Gabinet Logopedyczno Terapeutyczny,,Świat Sensoryki"

DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA/PEDAGOGICZNA
DLA DZIECI/TERAPIA SENSORYCZNA

seplenienie, reranie, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, lambdacyzm, nosowanie, jąkanie,itp.,
z opóźnionym rozwojem mowy,
z dysfazją,
z zespołem Downa,
z wadami wymowy,
z niepłynnością w mowie,
ze spektrum autyzmu,
z obniżoną sprawnością intelektualną,
z zespołem Aspergera,
z ADHD,
z niedomykalnością jamy ustnej(słabą kontrolą śliny),
z problemami w mówieniu już od 2 roku życia.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DOROSŁYCH-AFAZJA
(po udarach mózgowych, urazach mózgowych, urazach czaszki, itp.).

TERAPIA SENSORYCZNA(SI)-ZAPISY NA NOWY ROK 2019.

TERAPIA PEDAGOGICZNA
gotowości szkolnej,
ryzyka dysleksji wzrokowej,słuchowej,
ryzyka dyskalkulii.
Itp.

TERAPIA SPECJALNA-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
(Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka-mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 r.ż.)).
Terapia dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku).
współpraca z Fundacjami,specjalistami.

TERAPIA RĘKI

TERAPIA SI-integracji sensorycznej

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ PROWADZONY METODĄ
TOMATISA®(stymulacja mózgu) , certyfikowanym oraz licencjonowanym urządzeniem Talksap.
(ZAPISY NA NOWY ROK 2019).

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI,SZKOŁAMI
przy szkoleniach,projektach z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego, logopedii,terapii pedagogiczej,pedagogiki specjalnej,resocjalizacji,itp.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
objęcie terapią dzieci,które posiadają orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,kształcenia specjalnego oraz opinię Poradni Psychologiczno Pedagogicznych
(dostosowanie wymagań edukacyjnych dziecka do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających między innymi ze specyficznych trudności w uczeniu się).

PROWADZENIE ZAJĘĆ METODĄ KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ PAULA DENNISONA

PROWADZENIE ZAJĘĆ METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

OPIEKA GODZINOWA NAD DZIEĆMI, ORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO

Cena: 80 zł

OPIEKA NAD STARSZYMI

Wykonawca: Dom Opieki Afirmacja Życia

OSRODEK PRZYJMUJE POD SWOJA OPIEKE LUDZI STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH.
POSIADAMY WYSPECJALIZOWANY PERSONEL I ZAPEWNIAMY PROFESJONALNA OPIEKE.
DZIEKI NAM ZAPEWNIAMY DOBRA I SPOKOJNA STAROSC.

Pracownia Psychologiczna ( psychotesty )

Wykonawca: Pracownia Psychologiczna

Pracownia Psychologiczna - wykonujemy badania psychologiczne kierowców na kat C+E, D, B - ZAPRASZAMY.

Pracownia Psychologiczna ( psychotesty )

Badanie kwalifikacyjne dla operatorów

Wykonawca: PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA PSYCHOTRANSMED ANNA IZDEBSKA

Oferta naszej pracowni obejmuje również badania psychologiczne, kwalifikacyjne dla operatorów wózków widłowych, sprzętu budowlanego, drogowego.
Podczas badania kandydat wypełnia formularz, uczestniczy w badaniach z zastosowaniem aparatury psychometrycznej. Przeprowadzana jest także indywidualna rozmowa podczas której wydawane jest orzeczenie o braku/istnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu.
Zapewniamy komfortową i przyjazną atmosferę podczas badań.

Badanie kwalifikacyjne dla operatorów

Badanie widzenia nocnego i zmierzchowego

Wykonawca: PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA PSYCHOTRANSMED ANNA IZDEBSKA

Wykonujemy również badania widzenia nocnego i zmierzchowego.
15-minutowe badania przeznaczone jest dla osób skierowanych na konsultację psychologiczną w celu sprawdzenia jakości widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie (ciemnia).
Bardziej szczegółowe informacje dostępne jest na naszej stronie internetowej.

Badanie widzenia nocnego i zmierzchowego

Psychotesty dla kierowców

Wykonawca: PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA PSYCHOTRANSMED ANNA IZDEBSKA

Zapraszamy na badania zarówno kierowców zawodowych jak i kierowców amatorów.
Badanie składa się z trzech części:
1.badania metodami kwestionariuszowymi
2. badania z zastosowaniem aparatury psychometrycznej
3. indywidualnej rozmowy z psychologiem podczas której wydawane jest orzeczenie o braku/istnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu
Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są na naszej stronie internetowej.

Psychotesty dla kierowców

Badanie psychologiczne kierowców

Wykonawca: PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA PSYCHOTRANSMED ANNA IZDEBSKA

W naszej placówce przeprowadzamy badania psychologiczne dla kierowców. Badanie składa się z dwóch części. W trakcie pierwszej części badania kierowcy odpowiadają pisemnie na wiele pytań dotyczących cech osobowości, emocji, intelektu.
Celem drugiej części badania jest sprawdzanie jak szybko dany człowiek reaguje na pojawiające się sytuacje, w jakim stopniu skoordynowana jest praca ciała i umysłu.
Czas trwania badania uzależniony jest od indywidualnego tempa pracy osoby badanej.Orzeczenie wydawane jest od ręki, bezpośrednio po przejściu wszystkich etapów badania.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Badanie psychologiczne kierowców

Refundacja aparatów słuchowych NFZ

Wykonawca: AUDIOMED Aparaty słuchowe

Firma AUDIOMED realizuje wnioski na zaopatrzenie w aparaty słuchowe. Zapewniamy profesjonalne doradztwo. Aby uzyskać dofinansowanie ze środków NFZ należy uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego do otolaryngologa lub umówić się na wizytę w prywatnym gabinecie otolaryngologicznym. Podczas wizyty lekarz otolaryngolog wystawia zlecenie na aparaty słuchowe i wkładki uszne. Następnie zlecenie zostaje potwierdzone za pośrednictwem poczty lub osobiście w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c lub Lublinie, ul. Szkolna 16. Ostatni krok to realizacja zlecenia w naszym gabinecie. Zapraszamy!

Refundacja aparatów słuchowych NFZ

Konflikt w rodzinie

Wykonawca: PSYCHOTERAPIA KU ŻYCIU

JBubefpuB[O[vdjb

Cena: 160 zł

Konflikt w rodzinie

Bezpłatne badanie słuchu

Wykonawca: Acustic Aparaty Słuchowe

Przeprowadzamy badania , audiometria tonalna, tympanometria, otoemisja akustyczna, ABR (BERA)

Cena: 30 zł

Rehabilitacja, usługi piekuńcze i pielęgniarskie

Wykonawca: Medikar Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Oferujemy opiekę wielospecjalizacyjnego zespołu ekspertów (lekarzy specjalistów, rehabilitantów, psychologów, pielęgniarzy, opiekunów), który pracuje w oparciu o spersonalizowany plan terapii i opieki. Zapewniamy stały monitoring stanu zdrowia podopiecznego oraz elastycznie dostosowujemy zakres usług do bieżących wymagań.

rehabilitacja, usługi piekuńcze i pielęgniarskie

Badanie obiektywne i subiektywne słuchu

Wykonawca: ELADAR Elżbieta Borowicz-Skoneczna

Badania obiektywne:
• Obuuszny ABR, bodziec: trzask, chirp i tonalny. Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu umożliwiają rejestrację aktywności elektrycznej pochodzącej z nerwu słuchowego oraz ośrodków słuchowych pnia mózgu. W praktyce badanie progu słyszenia za pomocą ABR wykonuje się najczęściej dla częstotliwości 500 i 1000 Hz, stosując bodźce tonalne, oraz w zakresie 2000–4000 Hz za pomocą trzasku. Metoda nieinwazyjna, dokładna i bardzo czuła.
• ASSR – rekonstrukcja audiogramu Badanie ASSR pozwala zrekonstruować audiogram, pomagając tym samym ocenić stan narządu słuchu, określić głębokość ubytków oraz opracować plan skutecznego leczenia i rehabilitacji.
• Otoemisja akustyczna: DPOAE, TEOAE, DP Progu. Badanie otoemisji akustycznej jest oparte na rejestracji bardzo cichego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku na skutek skurczu komórek słuchowych zewnętrznych. Sygnałem pobudzającym komórki słuchowe może być trzask (TEOAE) lub dwuton (DPOAE). Badanie nieinwazyjne, dokładne i obiektywne.

Ziołowe Suplementy Diety Naturalne

Wykonawca: www.TylkoNatura.com

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naturalnych wyciągów z roślin wspomagających leczenie rozmaitych dolegliwości. Wyciągi pozyskiwane są z pączków kwiatowych młodych roślin.

Ziołowe Suplementy Diety Naturalne

Konsultacje neurologiczne

Wykonawca: Neurolog Marta Trapszo-Myga, Prywatny Gabinet Neurologiczny

Badanie neurologiczne, diagnozowanie i leczenie chorób układu nerwowego :bóle głowy, zawroty głowy,migrena, bóle kręgosłupa i stawów,drętwienie kończyn, padaczka, choroby nerwów obwodowych, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, zespoły otępienne. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej- wygładzanie zmarszczek botoxem. Leczenie migreny przewlekłej toksyna botulinową. W ostrych stanach bólowych kręgosłupa iniekcje przykręgowe sterydowe ( tzw. blokady kręgosłupa ). W przewlekłych bólach kręgosłupa iniekcje przykręgowe z kolagenu. Wydawanie opinii i zaświadczeń lekarskich, druki ZLA.

Cena: 120 zł