Zakłady opieki zdrowotnej - szpitale, specjalistyczne kliniki i pogotowia ratunkowe

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie usługi gwarantują Ci szpitale i specjalistyczne kliniki, dobrze trafiłeś. Z naszej bazy usług, za pośrednictwem kilku kliknięć dowiesz się, co oferuje Ci polska służba zdrowia. Tutaj, jeśli zajdzie taka potrzeba, w mgnieniu oka znajdziesz też najbliższe pogotowie ratunkowe. Szukając placówki opiekuńczej sprawdź, na co możesz liczyć wybierając konkretne domy opieki bądź hospicja. Z nami wyszukanie odpowiedniego ośrodka zdrowia będzie wyjątkowo proste i szybkie.

Terapia SI-Tomatis-Logopedia-Oligofrenopedagogika

Wykonawca: Specjalistyczny Gabinet Logopedyczno Terapeutyczny,,Świat Sensoryki"

DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA/PEDAGOGICZNA
DLA DZIECI/TERAPIA SENSORYCZNA

seplenienie, reranie, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, lambdacyzm, nosowanie, jąkanie,itp.,
z opóźnionym rozwojem mowy,
z dysfazją,
z zespołem Downa,
z wadami wymowy,
z niepłynnością w mowie,
ze spektrum autyzmu,
z obniżoną sprawnością intelektualną,
z zespołem Aspergera,
z ADHD,
z niedomykalnością jamy ustnej(słabą kontrolą śliny),
z problemami w mówieniu już od 2 roku życia.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DOROSŁYCH-AFAZJA
(po udarach mózgowych, urazach mózgowych, urazach czaszki, itp.).

TERAPIA SENSORYCZNA(SI)-ZAPISY NA NOWY ROK 2019.

TERAPIA PEDAGOGICZNA
gotowości szkolnej,
ryzyka dysleksji wzrokowej,słuchowej,
ryzyka dyskalkulii.
Itp.

TERAPIA SPECJALNA-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
(Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka-mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 r.ż.)).
Terapia dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku).
współpraca z Fundacjami,specjalistami.

TERAPIA RĘKI

TERAPIA SI-integracji sensorycznej

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ PROWADZONY METODĄ
TOMATISA®(stymulacja mózgu) , certyfikowanym oraz licencjonowanym urządzeniem Talksap.
(ZAPISY NA NOWY ROK 2019).

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI,SZKOŁAMI
przy szkoleniach,projektach z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego, logopedii,terapii pedagogiczej,pedagogiki specjalnej,resocjalizacji,itp.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
objęcie terapią dzieci,które posiadają orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,kształcenia specjalnego oraz opinię Poradni Psychologiczno Pedagogicznych
(dostosowanie wymagań edukacyjnych dziecka do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających między innymi ze specyficznych trudności w uczeniu się).

PROWADZENIE ZAJĘĆ METODĄ KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ PAULA DENNISONA

PROWADZENIE ZAJĘĆ METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

OPIEKA GODZINOWA NAD DZIEĆMI, ORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO

Cena: 80 zł

OPIEKA NAD STARSZYMI

Wykonawca: Dom Opieki Afirmacja Życia

OSRODEK PRZYJMUJE POD SWOJA OPIEKE LUDZI STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH.
POSIADAMY WYSPECJALIZOWANY PERSONEL I ZAPEWNIAMY PROFESJONALNA OPIEKE.
DZIEKI NAM ZAPEWNIAMY DOBRA I SPOKOJNA STAROSC.

Pracownia Psychologiczna ( psychotesty )

Wykonawca: Pracownia Psychologiczna

Pracownia Psychologiczna - wykonujemy badania psychologiczne kierowców na kat C+E, D, B - ZAPRASZAMY.

Pracownia Psychologiczna ( psychotesty )

Badanie kwalifikacyjne na wózki widł, operatora...

Wykonawca: PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA PSYCHOTRANSMED ANNA IZDEBSKA

Badanie psychologiczne składa się z trzech części:
1.badania metodami kwestionariuszowymi
2. badania z zastosowaniem aparatury psychometrycznej
3. indywidualnej rozmowy z psychologiem podczas której wydawane jest orzeczenie o braku/istnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu

badanie kwalifikacyjne na wózki widł, operatora...

Ciemnia

Wykonawca: PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA PSYCHOTRANSMED ANNA IZDEBSKA

Badanie trwa do 15 minut.

ciemnia

Psychotesty

Wykonawca: PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA PSYCHOTRANSMED ANNA IZDEBSKA

Badanie psychologiczne składa się z trzech części:
1.badania metodami kwestionariuszowymi
2. badania z zastosowaniem aparatury psychometrycznej
3. indywidualnej rozmowy z psychologiem podczas której wydawane jest orzeczenie o braku/istnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu

W pierwszej części badany odpowiada pisemnie na wiele pytań dotyczących jego cech osobowości, emocji, intelektu.

W drugiej części należy wykonać różne zadania na aparatach. Celem badań z tej części jest sprawdzenie jak szybko dany człowiek reaguje na pojawiające się sytuacje, w jakim stopniu skoordynowana jest praca ciała i umysłu.

Cena: 150 zł

psychotesty

Badanie psychologiczne kierowców

Wykonawca: PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA PSYCHOTRANSMED ANNA IZDEBSKA

Badanie psychologiczne składa się z trzech części:
1.badania metodami kwestionariuszowymi
2. badania z zastosowaniem aparatury psychometrycznej
3. indywidualnej rozmowy z psychologiem podczas której wydawane jest orzeczenie o braku/istnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu

W pierwszej części badany odpowiada pisemnie na wiele pytań dotyczących jego cech osobowości, emocji, intelektu.

W drugiej części należy wykonać różne zadania na aparatach. Celem badań z tej części jest sprawdzenie jak szybko dany człowiek reaguje na pojawiające się sytuacje, w jakim stopniu skoordynowana jest praca ciała i umysłu.

Czas trwania badania uzależniony jest od indywidualnego tempa pracy osoby badanej. Średnio trwa od 40 min do 1,5 godziny. Orzeczenie wydawane jest od ręki, bezpośrednio po przejściu wszystkich etapów badania.

Szczegóły odnośnie cen znajdują się na stronie: www.psychotransmed.pl

badanie psychologiczne kierowców

Refundacja aparatów słuchowych NFZ

Wykonawca: AUDIOMED Aparaty słuchowe

Firma AUDIOMED realizuje wnioski na zaopatrzenie w aparaty słuchowe. Zapewniamy profesjonalne doradztwo. Aby uzyskać dofinansowanie ze środków NFZ należy uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego do otolaryngologa lub umówić się na wizytę w prywatnym gabinecie otolaryngologicznym. Podczas wizyty lekarz otolaryngolog wystawia zlecenie na aparaty słuchowe i wkładki uszne. Następnie zlecenie zostaje potwierdzone za pośrednictwem poczty lub osobiście w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c lub Lublinie, ul. Szkolna 16. Ostatni krok to realizacja zlecenia w naszym gabinecie. Zapraszamy!

Refundacja aparatów słuchowych NFZ

Konflikt w rodzinie

Wykonawca: PSYCHOTERAPIA KU ŻYCIU

JBubefpuB[O[vdjb

Cena: 160 zł

Konflikt w rodzinie

Bezpłatne badanie słuchu

Wykonawca: Acustic Aparaty Słuchowe

Przeprowadzamy badania , audiometria tonalna, tympanometria, otoemisja akustyczna, ABR (BERA)

Cena: 30 zł

Rehabilitacja, usługi piekuńcze i pielęgniarskie

Wykonawca: Medikar Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Oferujemy opiekę wielospecjalizacyjnego zespołu ekspertów (lekarzy specjalistów, rehabilitantów, psychologów, pielęgniarzy, opiekunów), który pracuje w oparciu o spersonalizowany plan terapii i opieki. Zapewniamy stały monitoring stanu zdrowia podopiecznego oraz elastycznie dostosowujemy zakres usług do bieżących wymagań.

rehabilitacja, usługi piekuńcze i pielęgniarskie

Badanie obiektywne i subiektywne słuchu

Wykonawca: ELADAR Elżbieta Borowicz-Skoneczna

Badania obiektywne:
• Obuuszny ABR, bodziec: trzask, chirp i tonalny. Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu umożliwiają rejestrację aktywności elektrycznej pochodzącej z nerwu słuchowego oraz ośrodków słuchowych pnia mózgu. W praktyce badanie progu słyszenia za pomocą ABR wykonuje się najczęściej dla częstotliwości 500 i 1000 Hz, stosując bodźce tonalne, oraz w zakresie 2000–4000 Hz za pomocą trzasku. Metoda nieinwazyjna, dokładna i bardzo czuła.
• ASSR – rekonstrukcja audiogramu Badanie ASSR pozwala zrekonstruować audiogram, pomagając tym samym ocenić stan narządu słuchu, określić głębokość ubytków oraz opracować plan skutecznego leczenia i rehabilitacji.
• Otoemisja akustyczna: DPOAE, TEOAE, DP Progu. Badanie otoemisji akustycznej jest oparte na rejestracji bardzo cichego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku na skutek skurczu komórek słuchowych zewnętrznych. Sygnałem pobudzającym komórki słuchowe może być trzask (TEOAE) lub dwuton (DPOAE). Badanie nieinwazyjne, dokładne i obiektywne.

Ziołowe Suplementy Diety Naturalne

Wykonawca: www.TylkoNatura.com

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naturalnych wyciągów z roślin wspomagających leczenie rozmaitych dolegliwości. Wyciągi pozyskiwane są z pączków kwiatowych młodych roślin.

Ziołowe Suplementy Diety Naturalne

Konsultacje neurologiczne

Wykonawca: Neurolog Marta Trapszo-Myga, Prywatny Gabinet Neurologiczny

Badanie neurologiczne, diagnozowanie i leczenie chorób układu nerwowego :bóle głowy, zawroty głowy,migrena, bóle kręgosłupa i stawów,drętwienie kończyn, padaczka, choroby nerwów obwodowych, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, zespoły otępienne. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej- wygładzanie zmarszczek botoxem. Leczenie migreny przewlekłej toksyna botulinową. W ostrych stanach bólowych kręgosłupa iniekcje przykręgowe sterydowe ( tzw. blokady kręgosłupa ). W przewlekłych bólach kręgosłupa iniekcje przykręgowe z kolagenu. Wydawanie opinii i zaświadczeń lekarskich, druki ZLA.

Cena: 120 zł

Porady dietetyczne dla kobiet w ciąży

Wykonawca: Poradnia Dietetyczna Justyna Antoszczyszyn

Porady dietetyczne dla kobiet w ciąży