SERWIS SUWNIC

Wykonawca: UTB Logistic

Począwszy od montażu poprzez opiekę konserwatorską, odbiory Urzędu Dozoru Technicznego, aż po remonty, modernizację, demontaże i relokacje suwnic , elektrowciągów, podestów ruchomych wiszących.

Pomiary elektryczne

Wykonawca: Madar Electric

Wykonamy dla Państwa kompleksowe pomiary wraz z pełną dokumentacją. Wykonujemy pomiary:
- instalacji elektrycznych,
- instalacji odgromowych i uziemiających,
- złącz kablowych,
- maszyn i urządzeń

Pomiary elektryczne

Wykonawca: UNCO Paweł Strychalski

Pomiary elektryczne:

• Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
• Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.
• Pomiary rezystancji izolacji obwodów.
• Pomiary stanu inatalacji odgromowych.
• Pomiary rezystywności gruntu
• Pomiary oświetlenia.
• Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji.
• Pomiary elektronarzędzi.
• Pomiary rezystancji izolacji ścian i podłóg

Instalacje elektryczne w budynkach

Wykonawca: P.P.H.U. APIS Joanna Czuchryta

APIS specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie następujących robót elektrycznych:

instalacje elektryczne
instalacje domofonowe
instalacje teleinformatyczne
instalacje odgromowe
pomiary elektryczne
linie kablowe
przyłącza kablowe
montaż tablic rozdzielczych
instalacja rozdzielni elektrycznych

Budowa i remont instalacji elektrycznych

Wykonawca: P.U.H. TAK Ryszard Czarny

Prace wykonujemy w dowolnym terminie również w czynnych obiektach . Materiały stosowane do prac posiadają certyfikaty jakości a pracownicy mają doświadczenie zawodowe poświadczone uprawnieniami SEP .

Instalacje elektryczne

Wykonawca: ELEKTRA Jarosław Kołowrocki

Oferuję szeroki zakres usług elektrycznych w zakresie remontów, napraw, montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiarów elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych

Wykonawca: Usługi Elektryczno-Remontowe Lech Szopa

Oferowane przez na pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych obejmują badanie rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, uziemienia rusztowań. Wykonujemy także
pomiary skuteczności wyłączników różnicowo- prądowych oraz badanie skuteczności instalacji odgromowych.

Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca: IBS International Business Services Tomasz Grębowiec-Krokosz

- wykonujemy powykonawcze i okresowy pomiary instalacji elektrycznych

POMIARY

Wykonawca: Zakład Elektryczno-Budowlany Mikrowat

POMIARY

- szybkie wyłączanie
- badanie wyłączników różnicowych
- pomiary uziomów
- stany izolacji

Instalacje i sieci elektryczne

Wykonawca: Usługi Elektryczne Damian Frydryk

Firma oferuje usługi w zakresie:

- wykonawstwa instalacji elektrycznych do 1kV
- pomiarów elektrycznych do 1kV
- projektowania instalacji i sieci elektroenergetycznych do 30kV

Pomiary elektryczne, temperaturowe, ciśnienia, wilgotności

Wykonawca: P.P.H.U. Info-Pet

Szczegółowa oferta firmy na stronie: www.info-pet.pl

Wykonywanie pomiarów energetycznych

Wykonawca: ELTEL Waldemar Rzepiński

Pomiary wykonujemy przy pomocy szerokiej gamy mierników i urządzeń pomiarowych posiadających zawsze aktualne certyfikaty. Wykonujemy w sposób profesjonalny standardowe i zaawansowane pomiary elektryczne, które potwierdzamy dokumentacją sporządzoną w oparciu o dedykowane oprogramowanie.

Pomiary elektryczne

Wykonawca: ELMAX Group Kazimierz Wojtaszek

Wykonywane są one w układach sieciowych takich jak: TN-S, TN-C, TN- CS, TT oraz IT, jedno- lub trójfazowych do 1 kV. Po dokonanych pomiarach elektrycznych sporządzamy odpowiednią dokumentację.

Pomiary elektryczne

Wykonawca: Instalacje Elektryczne Krzysztof Pawlaczyk

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

Wykonawca: INNOWATOR Diagnostyka, pomiary sieci i instalacji elektrycznych. Sebastian Głogowski

Pomiary odbiorcze i pomiary okresowe (5-letnie) instalacji elektrycznych (pomiary elektryczne instalacji elektrycznej, pomiary ochronne, pomiary sieci, napięcia, impedancji pętli zwarcia, prądu, oświetlenia/natężenia światła, maszyn i urządzeń, oświetlenia, stanowisk pracy, skuteczności zerowania, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, parametrów pętli zwarcia, pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego, badania wyłączników różnicowo - prądowych RCD, okresowe przeglądy instalacji elektrycznych, pomiary eksploatacyjne maszyn budowlanych i urządzeń)