Pomiary elektryczne - Usluger.pl

Pomiary elektryczne są niezbędne w zakresie szeroko pojętych działań budowlanych. Pomiary mają na celu kontrolę stanu obecnego różnego rodzaju instalacji oraz dać odpowiedź czy badane urządzenia elektryczne nie stanowią zagrożenia i spełniają wszelkie wymagane przepisami prawa normy zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61. Najważniejszy etap pomiarów to oględziny, w trakcie których dokonuje się oględzin sposobów ochronnych przed porażeniami, obecności przegród ogniowych itp. Bada się czy urządzenia zostały dobrze dobrane, zainstalowane oraz czy jest do nich dobry dostęp w celach przeglądowych i kontrolnych.

Pomiary elektryczne i oświetlenia

Wykonawca: Firma Usługowo-Szkoleniowa BHP Complex mgr inż. Arkadiusz Gaweł

W ramach działalności wykonujemy pomiary elektryczne 5-letnie, pomiary głównych wyłączników prądu, pomiary instalacji odgromowej oraz oświetlenia. Działamy przede wszystkim na terenie powiatu żywieckiego i bielskiego. Zapraszamy do współpracy!

Pomiary elektryczne i oświetlenia

Montaż instalacji elektrycznych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane "KREATOR" Sławomir Cieślik

wykonywanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych

montaż instalacji elektrycznych

Analiza jakości zasilania

Wykonawca: ELENBI Elektroenergetyczne Biuro Inżynieryjne Michał Bereźnicki

Nasza oferta jest kierowana w szczególności do zakładów przemysłowych. Produkcja uzależniona jest od właściwego działania urządzeń technologicznych, zasilanych najczęściej elektrycznie. Ryzyko wystąpienia awarii jest tym większe, im więcej jest w zakładzie zainstalowanych urządzeń pobierających odkształcony prąd. Postoje zakładów przy wystąpieniu awarii mogą spowodować znaczne straty w produkcji.
Badania jakości zasilania pozwalają na wczesne wykrycie przyczyn potencjalnych awarii i na zastosowanie odpowiednich metod ich zapobiegania. Przeprowadzamy rejestracje parametrów energii elektrycznej: mocy czynnej, mocy biernej i pozornej, napięć, prądów, częstotliwości, harmonicznych i interharmonicznych, asymetrii, zapadów, wzrostów i przerw w napięciu.
Zapraszamy do współpracy!

Analiza jakości zasilania

POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonawca: Elektryk Adam

POMIARY BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PEŁNYM ZAKRESIE
POMIARY OKRESOWE.
POMIARY ELEKTRYCZNE .
POMIARY ŚWIATŁA I STANOWISK PRACY .

Pomiary ochronne

Wykonawca: HELEN-EL Helena Gregulska

Sprawdzenie nowej instalacji lub instalacji już eksploatowanej.

Pomiary ochronne

Pomiary Instalacji Elektrycznych

Wykonawca: ELEKTRO-MONT Instalacje i Systemy Elektryczne

Oferujemy Państwu wykonanie kompleksowych Pomiarów Instalacji Elektrycznych:

Wykonujemy następujące pomiary elektryczne:

- Pomiary impedancji pętli zwarcia
- Pomiary rezystancji izolacji
- Pomiary wyłączników Różnicowo-Prądowych
- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń
- Pomiary ciągłości przewodów ochronnych
- Pomiary rezystancji uziemień roboczych
- Pomiary ciągłości zwodów instalacji odgromowej
- Pomiary rezystancji uziemień odgromowych
- Pomiary natężenia oświetlenia Stanowisk Pracy
- Pomiary natężenia oświetlenia Ogólnego
- Pomiary natężenia oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego
- Próby działania oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego

Z wszystkich pomiarów sporządzona zostaje dokumentacja w postaci Protokołów pomiarowych.
Posiadamy oczywiście niezbędne uprawnienia do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych.

Pomiary Instalacji Elektrycznych

Pamiary elektrychne

Wykonawca: ELEKTRO-INSTAL

-pomiary uziemienia
-pomiary izolacji kabli
-inne pomiary

Pomiary elektryczne

Wykonawca: Elektron Centrum Elektrotechniki Marek Nawrocki

Oferujemy pomiary instalacji elektrycznych w zakresie:

 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary przeciwporażeniowych (samoczynne szybkie wyłączenie, sprawdzenie wyłączników różnico-prądowych)
 • pomiary instalacji odgromowych i uziemiających
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary kabli SN
 • pomiary transformatorów, rozdzielnic SN oraz innych urządzeń SN

Oferujemy badania instalacji elektrycznych
 • okresowe badania instalacji elektrycznej
 • okresowe przeglądy instalacji elektrycznej
 • badania elektryczne budynku
 • badania okresowe instalacji odgromowych i uziemiających
 • odbiór instalacji elektrycznej (oświadczenia o stanie technicznym instalacji elektrycznej)

Pomiary elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca: Roman Zaciura Abe Serwis

Wykonujemy pomiary elektryczne instalacji przemysłowych i odgromowych. Wykonujemy rożnego rodzaju usługi elektryczne, od telewizji przemysłowych po systemy stosowane w przemyśle. Działamy na terenie Siedlec i okolic.

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary elektryczne

Wykonawca: P.U.H.P. Adam Buchowski

Wykonujemy pomiary elektryczne zarówno dla osób indywidualnych, a także firm i instytucji. Po ich zakończeniu otrzymują Państwo szczegółowe informacje na temat wyniku pomiaru oraz ocenę badanej instalacji elektrycznej. Wykonujemy również pomiary natężenia oświetlenia.

Pomiary elektryczne

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca: TF-SYSTEM Tomasz Frygiel

Usługa w zależności od potrzeb klienta obejmuje badania ochrony przeciwporażeniowej, badania rezystancji izolacji obwodów i kabli oraz rezystancje uziemień odgromowych i roboczych.

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary ochronne

Wykonawca: Zakład Elektryczny ELEKTRON Bartosz Włodarczyk

Zajmujemy się badaniami okresowymi, kontrolnymi z zakresu elektryki. Wykonujemy pomiary ochronne, badamy stan izolacji oraz pomiary sprzętów i urządzeń elektrycznych.

Pomiary ochronne

Pomiary odgromówki

Wykonawca: Elektro Miłek Jacek Miłkowski

tanio i solidnie

Pomiary elektryczne

Wykonawca: Elektro Miłek Jacek Miłkowski

Najtańsze i profesjonalne pomiary w Mieście

Pomiary

Wykonawca: INSTAL-FERENC

Wykonujemy różnego rodzaju pomiary sieci elektrycznej. Dostarczamy wszystkie konieczne dokumenty i raporty z pomiarów. Przypominamy, że wg prawa budowlanego pomiary takie powinny odbyć się minimum raz na 5 lat. Raporty z pomiarów są konieczne w celu uzyskania odszkodowania w przypadku nieszczęśliwych wypadków w nieruchomości np. pożar.

Pomiary