Pomiary elektryczne - Usluger.pl

Pomiary elektryczne są niezbędne w zakresie szeroko pojętych działań budowlanych. Pomiary mają na celu kontrolę stanu obecnego różnego rodzaju instalacji oraz dać odpowiedź czy badane urządzenia elektryczne nie stanowią zagrożenia i spełniają wszelkie wymagane przepisami prawa normy zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61. Najważniejszy etap pomiarów to oględziny, w trakcie których dokonuje się oględzin sposobów ochronnych przed porażeniami, obecności przegród ogniowych itp. Bada się czy urządzenia zostały dobrze dobrane, zainstalowane oraz czy jest do nich dobry dostęp w celach przeglądowych i kontrolnych.

Pomiary ochronne

Wykonawca: Instalacje Elektryczne, Domofonowe i Odgromowe, Pomiary Ochronne

domy , bloki , firmy , hale

pomiary ochronne

Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe

Wykonawca: eSowa.net Usługi Elektryczne

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznej mieszkań, domów, budynków wielorodzinnych, firm i lokali usługowych. Pomiary przeprowadzane są według aktualnych norm, miernikami z świadectwem legalizacji, przez pomiarowców z doświadczeniem i uprawnieniami.

Pomiary elektryczne

Wykonawca: AMS TECHNIC Maciej Świech

Sprawdzenie rezystancji izolacji:
• Pomiary rezystancji impedancji pętli zwarcia
• Pomiary natężenia oświetlenia
• Badanie wyłączników różnicowo – prądowych
• Badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
• Pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
• Pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe

Wykonawca: M Patla Usługi Elektromechaniczne

Rodzaje pomiarów elektrycznych:
- pomiary instalacji elektrycznych na potrzeby odbioru budynku przez Powiatowy Inspektpoorat Nadzoru Budowlanego (PINB) po zakończeniu inwestycji.
-pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych (piorunochronnych)
-pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
-pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych
-pomiar rezystancji izolacji obwodów
-pomiar rezystancji uziemień i gruntu
-pomiar impedancji pętli zwarcia
-pomiar ciągłości przewodów ochronnych

Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe

Okresowe pomiary elektryczne

Wykonawca: EL-TECH Marcin Krześniewski

Proponujemy okresowe oraz odbiorcze pomiary elektryczne. Przeprowadzamy pomiary w domach prywatnych, lokalach użytkowych oraz biurach.
Wykonujemy również pomiary natężenia oświetlenia ogólnego, stanowisk pracy oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Okresowe pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne i oświetlenia

Wykonawca: Firma Usługowo-Szkoleniowa BHP Complex mgr inż. Arkadiusz Gaweł

W ramach działalności wykonujemy pomiary elektryczne 5-letnie, pomiary głównych wyłączników prądu, pomiary instalacji odgromowej oraz oświetlenia. Działamy przede wszystkim na terenie powiatu żywieckiego i bielskiego. Zapraszamy do współpracy!

Pomiary elektryczne i oświetlenia

Montaż instalacji elektrycznych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane "KREATOR" Sławomir Cieślik

Zajmujemy się wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych zarówno do osób prywatnych jak i firm.
Nasza oferta obejmuje wszelkiego rodzaju prace wykończeniowe oraz remontowe.

Montaż instalacji elektrycznych

Analiza jakości zasilania

Wykonawca: ELENBI Elektroenergetyczne Biuro Inżynieryjne Michał Bereźnicki

Nasza oferta jest kierowana w szczególności do zakładów przemysłowych. Produkcja uzależniona jest od właściwego działania urządzeń technologicznych, zasilanych najczęściej elektrycznie. Ryzyko wystąpienia awarii jest tym większe, im więcej jest w zakładzie zainstalowanych urządzeń pobierających odkształcony prąd. Postoje zakładów przy wystąpieniu awarii mogą spowodować znaczne straty w produkcji.
Badania jakości zasilania pozwalają na wczesne wykrycie przyczyn potencjalnych awarii i na zastosowanie odpowiednich metod ich zapobiegania. Przeprowadzamy rejestracje parametrów energii elektrycznej: mocy czynnej, mocy biernej i pozornej, napięć, prądów, częstotliwości, harmonicznych i interharmonicznych, asymetrii, zapadów, wzrostów i przerw w napięciu.
Zapraszamy do współpracy!

Analiza jakości zasilania

POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonawca: Elektryk Adam

POMIARY BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PEŁNYM ZAKRESIE
POMIARY OKRESOWE.
POMIARY ELEKTRYCZNE .
POMIARY ŚWIATŁA I STANOWISK PRACY .

Pomiary ochronne

Wykonawca: HELEN-EL Helena Gregulska

Sprawdzenie nowej instalacji lub instalacji już eksploatowanej.

Pomiary ochronne

Pamiary elektrychne

Wykonawca: ELEKTRO-INSTAL

-pomiary uziemienia
-pomiary izolacji kabli
-inne pomiary

Pomiary elektryczne

Wykonawca: Elektron Centrum Elektrotechniki Marek Nawrocki

Oferujemy pomiary instalacji elektrycznych w zakresie:

 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary przeciwporażeniowych (samoczynne szybkie wyłączenie, sprawdzenie wyłączników różnico-prądowych)
 • pomiary instalacji odgromowych i uziemiających
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary kabli SN
 • pomiary transformatorów, rozdzielnic SN oraz innych urządzeń SN

Oferujemy badania instalacji elektrycznych
 • okresowe badania instalacji elektrycznej
 • okresowe przeglądy instalacji elektrycznej
 • badania elektryczne budynku
 • badania okresowe instalacji odgromowych i uziemiających
 • odbiór instalacji elektrycznej (oświadczenia o stanie technicznym instalacji elektrycznej)

Pomiary elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca: Roman Zaciura Abe Serwis

Wykonujemy pomiary elektryczne instalacji przemysłowych i odgromowych. Wykonujemy rożnego rodzaju usługi elektryczne, od telewizji przemysłowych po systemy stosowane w przemyśle. Działamy na terenie Siedlec i okolic.

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary elektryczne

Wykonawca: P.U.H.P. Adam Buchowski

Wykonujemy pomiary elektryczne zarówno dla osób indywidualnych, a także firm i instytucji. Po ich zakończeniu otrzymują Państwo szczegółowe informacje na temat wyniku pomiaru oraz ocenę badanej instalacji elektrycznej. Wykonujemy również pomiary natężenia oświetlenia.

Pomiary elektryczne

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca: TF-SYSTEM Tomasz Frygiel

Usługa w zależności od potrzeb klienta obejmuje badania ochrony przeciwporażeniowej, badania rezystancji izolacji obwodów i kabli oraz rezystancje uziemień odgromowych i roboczych.

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych