Pomiary elektryczne - Usluger.pl

Pomiary elektryczne są niezbędne w zakresie szeroko pojętych działań budowlanych. Pomiary mają na celu kontrolę stanu obecnego różnego rodzaju instalacji oraz dać odpowiedź czy badane urządzenia elektryczne nie stanowią zagrożenia i spełniają wszelkie wymagane przepisami prawa normy zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61. Najważniejszy etap pomiarów to oględziny, w trakcie których dokonuje się oględzin sposobów ochronnych przed porażeniami, obecności przegród ogniowych itp. Bada się czy urządzenia zostały dobrze dobrane, zainstalowane oraz czy jest do nich dobry dostęp w celach przeglądowych i kontrolnych.

Sprawdzenie instalacji

Wykonawca: SL CORP sp. z o.o.

Dbając o bezpieczeństwo swojego majątku warto przeprowadzać cyklicznie okresowy pomiar instalacji elektrycznych. Niezależnie od wieku budynku i instalacji elektrycznej zalecamy przeprowadzanie pomiaru elektrycznego w odstępach 1-2 lata

Pomiary termowizyjne instalacji elektrycznej

Wykonawca: Usługi Elektryczne Warszawa Nadzór Wykonawstwo Pomiary

Pomiary termowizyjne instalacji elektrycznej Warszawa Marki Ząbki Radzymin
Zapraszam do kontaktu TEL 516 029 188.
Instalacja elektryczna cechuje się tym, że w momencie, gdy przepływa przez nią prąd i stanowi ona jakiś opór, konsekwencją tego jest to, że przewód się nagrzewa i my możemy na podstawie tego, że ten przewód jest nagrzany ustalić przy pomocy kamery termowizyjnej, czy ta instalacja jest przeciążona, czy posiada jakieś błędy w sobie, które mogą powodować jakieś ryzyko powstania awarii. Możemy również sprawdzić, czy nie występują jakieś pęknięcia kabli. Od wielu instalacji zależy prawidłowe funkcjonowanie budynków. Dlatego właśnie kamery termowizyjne, które są urządzeniem bezinwazyjnym, nadają się idealne do okresowych badań instalacji.
Oferujemy badania profesjonalnym miernikiem FLIR.
Po przeprowadzonych badaniach sporządzamy protokoły akredytowane przez firmy ubezpieczeniowe.

Pomiary elektryczne pięcioletnie

Wykonawca: Usługi Elektryczne Warszawa Nadzór Wykonawstwo Pomiary

Chcąc zapewnić sprawność działania i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, należy regularnie dokonywać jej pomiarów. Warto mieć świadomość, że instalacja działa 24 godziny na dobę przez cały rok, co może wiązać się z ryzykiem jej awarii. Koniecznością jest więc diagnoza jej stanu, jeszcze przed pojawieniem się sygnałów, świadczących o nieprawidłowości w jej pracy.
Zapraszamy na stronę: http://www.pomiary-elektryczne-warszawa.pl

Pomiary i przeglądy elektryczne

Wykonawca: Biuro Evita Sp. z o.o.

Wykonujemy pomiary
● Pomiary ochrony przeciwporażeniowej

● Pomiary rezystancji izolacji obwodów

● Pomiary zabezpieczeń RCD

● Pomiary natężenia oświetlenia

● Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji

● Pomiary stanu instalacji odgromowych

● Pomiary instalacji elektrycznej do odbioru budynku PINB

● Pomiary okresowe i odbiorcze instalacji elektrycznych

● Pomiary elektryczne do ubezpieczenia budynku / lokalu

Usługi elektryczne

Wykonawca: Solid Tech

Kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych wykonywane na terenie Szczecina i okolic przez elektryka z uprawnieniami oraz doświadczeniem, Nasze usługi kierujemy zarówno do firm, klientów indywidualny, jak i do spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych.
Zachęcamy państwa do kontaktu z naszą firmą

Pomiary elektryczne

Wykonawca: Zakład Elektrotechniczny Ryszard Bieta

Wykonujemy pomiary elektryczne, przeglądy i badania okresowe instalacji elektrycznych (odbiorcze i okresowe):

- Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
- Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- Badania wyłączników różnicowoprądowych
- Badania stanu instalacji odgromowej
- Pomiary rezystancji uziemień


Posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe. Wykonawca pomiarów posiada tytuł elektryka jak i stosowne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych.

Pomiary elektryczne wykonujemy w:

- budynkach mieszkalnych
- budynkach biurowych, handlowych, usługowych itp.
- budynkach użyteczności publicznej
- budynkach przemysłowych magazynowych itp.
- placach budów

Zapraszamy do współpracy:

- spółdzielnie mieszkaniowe
- wspólnoty mieszkaniowe
- administracje budynków użyteczności publicznej
- administracje placówek oświatowych
- firmy
- klientów indywidualnych

Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca: Zakład Usługowy "Elektroinstal" Marian Przybylski

Wykonujemy prace kontrolno-pomiarowe. Nasza oferta obejmuje:
- pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
- pomiary rezystancji kabli i przewodów,
- pomiary rezystancji uziemień,
- pomiary impedancji pętli zwarcia,
- pomiary instalacji odgromowych,
- badania wyłączników różnicowoprądowych,
- pomiary natężenia oświetlenia,
- przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi powinien on być wykonywany nie rzadziej niż raz na 5 lat. Warto to mieć również na uwadze w kontekście ewentualnego odszkodowania. Jako firma przeglądy 5-letnie wykonujemy urządzeniami pomiarowymi, które posiadają wszelkie certyfikaty i świadectwa wzorcowania.
Zapraszamy do współpracy!

Pomiary ochronne

Wykonawca: Instalacje Elektryczne, Domofonowe i Odgromowe, Pomiary Ochronne

domy , bloki , firmy , hale

Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe

Wykonawca: eSowa.net Usługi Elektryczne

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznej mieszkań, domów, budynków wielorodzinnych, firm i lokali usługowych. Pomiary przeprowadzane są według aktualnych norm, miernikami z świadectwem legalizacji, przez pomiarowców z doświadczeniem i uprawnieniami.

Pomiary elektryczne

Wykonawca: AMS TECHNIC Maciej Świech

Sprawdzenie rezystancji izolacji:
• Pomiary rezystancji impedancji pętli zwarcia
• Pomiary natężenia oświetlenia
• Badanie wyłączników różnicowo – prądowych
• Badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
• Pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
• Pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu

Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe

Wykonawca: Pomiary Elektryczne M Patla

Rodzaje pomiarów elektrycznych:
- pomiary instalacji elektrycznych na potrzeby odbioru budynku przez Powiatowy Inspektpoorat Nadzoru Budowlanego (PINB) po zakończeniu inwestycji.
-pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych (piorunochronnych)
-pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
-pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych
-pomiar rezystancji izolacji obwodów
-pomiar rezystancji uziemień i gruntu
-pomiar impedancji pętli zwarcia
-pomiar ciągłości przewodów ochronnych

Okresowe pomiary elektryczne

Wykonawca: EL-TECH Bełchatów SP. z o.o.

Proponujemy okresowe oraz odbiorcze pomiary elektryczne. Przeprowadzamy pomiary w domach prywatnych, lokalach użytkowych oraz biurach.
Wykonujemy również pomiary natężenia oświetlenia ogólnego, stanowisk pracy oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Pomiary elektryczne i oświetlenia

Wykonawca: Firma Usługowo-Szkoleniowa BHP Complex mgr inż. Arkadiusz Gaweł

W ramach działalności wykonujemy pomiary elektryczne 5-letnie, pomiary głównych wyłączników prądu, pomiary instalacji odgromowej oraz oświetlenia. Działamy przede wszystkim na terenie powiatu żywieckiego i bielskiego. Zapraszamy do współpracy!

Montaż instalacji elektrycznych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane "KREATOR" Sławomir Cieślik

Zajmujemy się wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych zarówno do osób prywatnych jak i firm.
Nasza oferta obejmuje wszelkiego rodzaju prace wykończeniowe oraz remontowe.

Analiza jakości zasilania

Wykonawca: ELENBI Elektroenergetyczne Biuro Inżynieryjne Michał Bereźnicki

Nasza oferta jest kierowana w szczególności do zakładów przemysłowych. Produkcja uzależniona jest od właściwego działania urządzeń technologicznych, zasilanych najczęściej elektrycznie. Ryzyko wystąpienia awarii jest tym większe, im więcej jest w zakładzie zainstalowanych urządzeń pobierających odkształcony prąd. Postoje zakładów przy wystąpieniu awarii mogą spowodować znaczne straty w produkcji.
Badania jakości zasilania pozwalają na wczesne wykrycie przyczyn potencjalnych awarii i na zastosowanie odpowiednich metod ich zapobiegania. Przeprowadzamy rejestracje parametrów energii elektrycznej: mocy czynnej, mocy biernej i pozornej, napięć, prądów, częstotliwości, harmonicznych i interharmonicznych, asymetrii, zapadów, wzrostów i przerw w napięciu.
Zapraszamy do współpracy!