Pomiary elektryczne - Usluger.pl

Pomiary elektryczne są niezbędne w zakresie szeroko pojętych działań budowlanych. Pomiary mają na celu kontrolę stanu obecnego różnego rodzaju instalacji oraz dać odpowiedź czy badane urządzenia elektryczne nie stanowią zagrożenia i spełniają wszelkie wymagane przepisami prawa normy zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61. Najważniejszy etap pomiarów to oględziny, w trakcie których dokonuje się oględzin sposobów ochronnych przed porażeniami, obecności przegród ogniowych itp. Bada się czy urządzenia zostały dobrze dobrane, zainstalowane oraz czy jest do nich dobry dostęp w celach przeglądowych i kontrolnych.

Pamiary elektrychne

Wykonawca: ELEKTRO-INSTAL

-pomiary uziemienia
-pomiary izolacji kabli
-inne pomiary

Pomiary elektryczne

Wykonawca: Elektron Centrum Elektrotechniki Marek Nawrocki

Oferujemy pomiary instalacji elektrycznych w zakresie:

 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary przeciwporażeniowych (samoczynne szybkie wyłączenie, sprawdzenie wyłączników różnico-prądowych)
 • pomiary instalacji odgromowych i uziemiających
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary kabli SN
 • pomiary transformatorów, rozdzielnic SN oraz innych urządzeń SN

Oferujemy badania instalacji elektrycznych
 • okresowe badania instalacji elektrycznej
 • okresowe przeglądy instalacji elektrycznej
 • badania elektryczne budynku
 • badania okresowe instalacji odgromowych i uziemiających
 • odbiór instalacji elektrycznej (oświadczenia o stanie technicznym instalacji elektrycznej)

Pomiary elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca: Roman Zaciura Abe Serwis

Wykonujemy pomiary elektryczne instalacji przemysłowych i odgromowych. Wykonujemy rożnego rodzaju usługi elektryczne, od telewizji przemysłowych po systemy stosowane w przemyśle. Działamy na terenie Siedlec i okolic.

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary elektryczne

Wykonawca: P.U.H.P. Adam Buchowski

Wykonujemy pomiary elektryczne zarówno dla osób indywidualnych, a także firm i instytucji. Po ich zakończeniu otrzymują Państwo szczegółowe informacje na temat wyniku pomiaru oraz ocenę badanej instalacji elektrycznej. Wykonujemy również pomiary natężenia oświetlenia.

Pomiary elektryczne

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca: TF-SYSTEM Tomasz Frygiel

Usługa w zależności od potrzeb klienta obejmuje badania ochrony przeciwporażeniowej, badania rezystancji izolacji obwodów i kabli oraz rezystancje uziemień odgromowych i roboczych.

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary ochronne

Wykonawca: Zakład Elektryczny ELEKTRON Bartosz Włodarczyk

Zajmujemy się badaniami okresowymi, kontrolnymi z zakresu elektryki. Wykonujemy pomiary ochronne, badamy stan izolacji oraz pomiary sprzętów i urządzeń elektrycznych.

Pomiary ochronne

Pomiary odgromówki

Wykonawca: Elektro Miłek Jacek Miłkowski

tanio i solidnie

Pomiary elektryczne

Wykonawca: Elektro Miłek Jacek Miłkowski

Najtańsze i profesjonalne pomiary w Mieście

Pomiary

Wykonawca: INSTAL-FERENC

Wykonujemy różnego rodzaju pomiary sieci elektrycznej. Dostarczamy wszystkie konieczne dokumenty i raporty z pomiarów. Przypominamy, że wg prawa budowlanego pomiary takie powinny odbyć się minimum raz na 5 lat. Raporty z pomiarów są konieczne w celu uzyskania odszkodowania w przypadku nieszczęśliwych wypadków w nieruchomości np. pożar.

Pomiary

Pełne usługi elektryczne

Wykonawca: Elektro Miłek Jacek Miłkowski

Wykonujemy wszelkie usługi z zakresu elektryki, teletechniki , pomiary elektryczne , odbiory budynków do użytkowania, krutkie terminy realizacje ,gwarancja na wykonywane usługi

Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca: Elin Leszek Mleczko Usługi Elektryczne

Wykonujemy pomiary elektryczne przyrządem MPI-520 i zporządzamy pełną dokumentacją.

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych do 1kV

Wykonawca: LIFTEXPERT Łukasz Strzelczyk

Zakresem naszych usług jest:
instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne,
prace kontrolno-pomiarowe,
wykonywanie instalacji nowych,
modernizacja instalacji istniejących,
wykonywanie prac konserwatorskich i przeglądowych,
wykonywania protokołów z przeglądów, konserwacji,
diagnostyka usterek,
naprawa usterek,
wykonywanie pomiarów ochronnych, pomiary silników, kabli, uziemień, oświetlenia,
wykonywanie protokołów z przeprowadzonych pomiarów.

Pomiary instalacji elektrycznej

Wykonawca: EL-SPARK Sławomir Rozwód

Przeprowadzamy okresowe i odbiorcze pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, rolnych i ogrodowych, budynkach prefabrykowanych, na placach budowy, wystawach, targach i w pomieszczeniach medycznych. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań instalacji elektrycznych są podstawą do wydania decyzji o możliwości dalszej eksploatacji instalacji, przeprowadzeniu napraw i remontów lub wycofaniu instalacji z dalszego użytkowania.

Pomiary instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne i przeglądy instalacji

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Dariusz Szymeczek

Doświadczony inżynier z kompletem przyrządów pomiarowych, sprawdzanych na bieżąco w laboratoriach certyfikujących.
Przeglądy budowlane w ramach instalacji elektrycznej.

Pomiary elektryczne i przeglądy instalacji

Pomiary elektryczne okresowe i odbiorcze

Wykonawca: Project Control

Firma Project Control oferuje usługi z zakresu pomiarów najważniejszych parametrów instalacji elektrycznej:
- zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej
- ciągłość przewodów PE
- rezystancja uziemienia
- impedancja pętli zwarcia,
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
- pomiar rezystancji izolacji przewodów

Zapraszam do kontaktu pod numerem 605 430 329 lub poprzez adres e-mail: biuro @projectcontrol.com.pl

Cena: 30 zł

Pomiary elektryczne okresowe i odbiorcze