Pielęgnacja terenów zielonych

Wykonawca: PERFEKT POSESJA Agnieszka Zalas

Zajmujemy się pomocą w pielęgnacji i utrzymaniu terenów zielonych. Oferta obejmuje:zakładanie trawników, nasadzenia drzew i krzewów, koszenie trawników, wertykulacje, aeracje trawnika oraz inne.

Zapewniamy Państwu całoroczną pomoc. Z klientami współpracujemy na zasadzie jednorazowego zlecenia lub długotrwałej współpracy. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Pielęgnacja terenów zielonych

Wykonanie ogrodu

Wykonawca: Pracownia Architektury Krajobrazu "Mój Dobry Projekt"

Klient sam decyduje czy założenie jest wykonywane w całości czy w części.

Wykonanie ogrodu

Nawozy dolistne

Wykonawca: F.H.U. Agro-Doradca

nawozy dolistne

Folie rolnicze

Wykonawca: F.H.U. Agro-Doradca

folie rolnicze

Efektywne mikroorganizmy

Wykonawca: F.H.U. Agro-Doradca

efektywne mikroorganizmy

Pasze

Wykonawca: F.H.U. Agro-Doradca

pasze

Pielęgnacja ogrodów

Wykonawca: Ogrododzielnia

Proponujemy Państwu stałą opiekę nad ogrodami a także:
- przygotowanie roślin do okresu wegetacji
- sprzątanie, porządkowanie ogrodów
- nowe nasadzenia,
- doradztwo w prowadzeniu ogrodu
- porządkowanie starych ogrodów
- przycinanie krzewów i drzew
- wycinka drzew
- nawożenie
- formowanie krzewów i żywopłotów
- koszenie
- ogólna pielęgnacja ogrodu ( przycinanie obumarłych części roślin ozdobnych, oczyszczanie iglaków z suszu etc.)

Nadzór inspektorski

Wykonawca: Ogrododzielnia

Oferujemy także nadzór inwestorski.
Posiadamy uprawnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej :
Inspektora nadzoru prac w terenach zieleni
oraz Gospodarza terenów zieleni.

Wycinka drzew

Wykonawca: Ogrododzielnia

Występujemy na Państwa życzenie z wnioskiem o wycinkę do odpowiednich jednostek administracyjnych, jak i również przygotowujemy projekty nasadzeń zastępczych drzew i krzewów.

Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na wycięcie co do zasady każdego drzewa lub krzewu które jest starsze niż 10 lat i które nie jest gatunkiem owocowym.

Wycinkę drzew prowadzimy metodą tradycją, alpinistyczną lub przy wykorzystaniu podnośników koszowych.

Układanie nawierzchni brukowych

Wykonawca: PATIO Witold Czerepiński

Jeżeli interesują Cię innowacyjne, ciekawe i trwałe nawierzchnie to trafiłeś idealnie

Układanie nawierzchni brukowych

WIĄZANKI POGRZEBOWE SIERAKOWICE,CHMIELNO,KAMIENICA KRÓLEWSKA

Wykonawca: Kwiaciarnia magnolia

WIĄZANKI POGRZEBOWE SIERAKOWICE,CHMIELNO,KAMIENICA KRÓLEWSKA

OPRAWA POGRZEBÓW SIERAKOWICE,CHMIELNO,GOWIDLINO,KAMIENICA KRÓLEWSKA

Wykonawca: Kwiaciarnia magnolia

OPRAWA POGRZEBÓW SIERAKOWICE,CHMIELNO,GOWIDLINO,KAMIENICA KRÓLEWSKA

WIĄZANKI ŚLUBNE SIERAKOWICE,CHMIELNO,GOWIDLINO,KAMIENICA SZLACHECKA

Wykonawca: Kwiaciarnia magnolia

WIĄZANKI ŚLUBNE SIERAKOWICE,CHMIELNO,GOWIDLINO,KAMIENICA SZLACHECKA

Rekultywacja

Wykonawca: GreenBack Sp. z o.o.

Wykonujemy:
- inwentaryzację i charakterystykę badanego terenu,
- spis florystyczny,
- pobór próbek i analizę fizyko-chemiczną gleby i wód gruntowych,
- projekty rodzaju fitoremediacji skażonej gleby metodą GreenBack®,
- dobór odpowiedniej mieszanki nasiennej GreenBack®,
- dobór odpowiedniego roztworu mikrobiologicznego GreenBack®,
- przeprowadzenie wymaganych zabiegów agrotechnicznych,
- optymalizację nawożenia,
- monitoring jakości gleby,
- zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp, poboczy dróg, rowów odwadniających, wałów przeciwpowodziowych, brzegów zbiorników retencyjnych i cieków wodnych itp.

Rekultywacja

Zakładanie ogrodów

Wykonawca: ARKADIA tereny zieleni

Na wykonanie usługi składają się m.in.:
- przygotowanie terenu pod budowę ogrodu (nawożenie humusu, niwelacja, równanie)
- układanie kostki brukowej,
- wykonanie nasadzeń materiału roślinnego
- wykonanie systemu nawadniającego
- założenie trawnika z rolki lub z siewu

Budowa ogrodu poprzedzona jest etapem projektowym, podczas którego powstaje koncepcja która spełnia oczekiwania Klienta.

Zakładanie ogrodów