Pomiary akustyczne

Wykonawca: 4SOUND

W zakresie pomiarów akustycznych oferujemy:
- pomiary poziomu dźwięku, hałasu
- pomiary hałasu instalacyjnego
- pomiary poziomu mocy akustycznej urządzeń
- pomiary czasu pogłosu (RT10, RT20, RT30)
- pomiary wczesnego czasu pogłosu EDT
- analizę rozkładu fal stojących
- pomiary wskaźnika zrozumiałości mowy (STI, RASTI)
- pomiary wskaźnika wyrazistości dźwięku (D50)
- pomiary wskaźnika przejrzystości dźwięku (C50, C80)
- pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych
- pomiary drgań

Eksperyza, raport z pomiarów, wskazania techniczne

Wykonawca: PITER-BUD

kompleksowa analiza stanu badanych obiektów/struktur i wskazania do prac projektowych, remontowych, eksploatacji itp.

Kontrole okresowe budynków i budowli

Wykonawca: CONTEC Grzegorz Teclaf

Nasza oferta jest skierowana właśnie do właścicieli i zarządców budynków
Wykonujemy kontrole okresowe budynków i budowli, oraz zakładamy i wypełniamy ksiązki obiektów budowlanych.
Zgodnie z prawem budowlanym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany do zapewnienia okresowych kontroli technicznych obiektu w okresach przewidzianych prawem i prowadzić tzw. książkę obiektu budowlanego.

Certyfikaty energetyczne

Wykonawca: ArchiSTYL Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka

Obowiązek certyfikacji dotyczy: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, które zajmowane są przez organy administracji publicznej lub takie jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze.

Ekspertyzy Budowlane, Przeglądy Obiektów Budowlanych

Wykonawca: Biuro Xpertbud

Wykonywanie Ekspertyz Technicznych Budowlanych i Orzeczeń Technicznych.
Projektowanie budowlane w zakresie konstrukcyjnym, Doradztwo techniczne, Wykonywanie Planów podziału fizycznego budynków i Inwentaryzacji budowlanych, Nadzor budowlany.Wykonywaniwe okresowych kontroli stanu technicznego Obiektów budowlanych, w tym wielkokubaturowych.

Rzeczoznawca budowlany - usługi

Wykonawca: Rzeczoznawca budowlany Kazimierz Linkowski

Nasze biuro oferuje profesjonalne usługi rzeczoznawcy budowlanego, w ramach których wykonujemy ekspertyzy techniczne i opinie budowlane. Dostarczamy również orzeczenia techniczne. Zajmujemy się diagnostyką budynków i budowli, obliczeniami konstrukcyjnymi oraz nadzorami budowlanymi.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz terminowość. Zapraszamy do współpracy.

Opinie i ekspertyzy techniczne

Wykonawca: MK Projekt pracownia projektowa

Oferujemy Państwu przygotowanie oceny stanu technicznego w formie, w zależności od potrzeb, opinii lub ekspertyzy technicznej. Dokumentacja taka jest wymagana przez przepisy prawa budowlanego, zawsze kiedy mamy do czynienia z opracowaniem projektu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą!

Ekspertyzy budowlane

Wykonawca: Elmir s.c. Z.U.H. Budowlana Pracownia Projektowa

Ekspertyzy budowlane to opracowanie techniczne dotyczące stanu istniejącego budynku... Ekspertyzy budowlane może wykonywać jedynie osoba posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.
Do tej pory na terenie takich miast jak Bełchatów, Radomsko, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki oraz Piotrków Trybunalski i Sieradz, Łask, a także Zduńska Wola i Wieluń wykonaliśmy:
1. Ekspertyzy budowlane budynków mieszkalnych
2. Ekspertyzy budowlane obiektów przemysłowych
3. Ekspertyzy budowlane budynków użyteczności publicznej a także inne opinie techniczne oraz ekspertyzy budowlane np. budynków usługowo-handlowych.

Dzięki posiadanym uprawnieniom rzeczoznawcy budowlanego bez ograniczeń oraz wieloletniemu doświadczeniu mają Państwo gwarancję, że otrzymają Państwo ekspertyzę budowlaną wysokiej jakości ale także w przystępnej cenie.
Zapraszamy również na naszą stronę www i do współpracy.

Badanie termowizyjne domów, instalacji, maszyn

Wykonawca: Jacek Łyżwa Krakenergo

Badanie termowizyjne polega na wykonaniu zdjęć badanego obiektu w podczerwieni kamerą termowizyjną. Uzyskany w ten sposób obraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego elementu pozwala na lokalizację miejsc ucieczki ciepła z budynku (mostków termicznych). Można w ten sposób ocenić poprawność wykonania ocieplenia, zlokalizować uszkodzenia izolacji budynku, wady osadzenia stolarki, zawilgocenia i nieszczelności drzwi i okien.
Ponadto możliwe jest sprawdzenie stanu izolacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kontrola działania grzejników i ogrzewania podłogowego, wykrycie przegrzewających się elementów instalacji elektrycznych oraz maszyn.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Wykonawca: Jacek Łyżwa Krakenergo

W zakres usługi wchodzą:

  • wizja lokalna obiektu,

  • analiza dostępnej dokumentacji technicznej,

  • obliczenie charakterystyki energetycznej budynku i sporządzenie świadectwa jego charakterystyki energetycznej,

  • przekazanie klientowi świadectwa w formie papierowej (oryginał plus kopia) oraz elektronicznej (PDF),

  • przechowywanie przez 10 lat kopii świadectwa i arkuszy obliczeniowych.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wykonawca: TYBET Piotr Kudlak

Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla
- budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
- mieszkań
- budynków przemysłowych

Audyty certyfikaty energetyczne Łódź

Wykonawca: VITA - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Wystawiamy certyfikaty energetyczne oraz organizujemy audyty energetyczne.

Projektowanie konstrukcji budowlanych

Wykonawca: Budowlane Biuro Konstruktorskie

Firma rodzinna.

Pomiary akustyczne wnętrz

Wykonawca: PROTONE Adaptacje akustyczne

W ramach wykonywania pomiarów akustycznych badamy akustykę wnętrz. Wyznaczamy m.in. czas pogłosu T, wskaźnik zrozumiałości mowy STI, przeprowadzamy analizę częstotliwościową FFT. Możemy wykonać dla Państwa kalibracje dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO oraz systemów nagłośnieniowych. Wykonujemy pomiary izolacyjności akustycznej ścian, stropów, drzwi. Mierzymy hałas środowiskowy.

Przeglądy techniczne budynków

Wykonawca: INWEST-BUD Michał Świerzewski

Wykonujemy przeglądy techniczne budynków oraz sporządzamy opinie i ekspertyzy budowlane.