Ekspertyzy budowlane Długołęka

Wykonawca: Biuro Projektowo-Budowlane Pracownia Autorska Andrzej Bątkowski

Ekspertyzy budowlane

Inwentaryzacja budowlana

Wykonawca: Cube Biuro Inwentaryzacji s.c.

Oferujemy Profesjonalne Inwentaryzacje Budowlane. Dokumentacja tworzona jest na podstawie własnych pomiarów, wykonanych za pomocą technik laserowych.

Ekspertyzy budowlane, opinie o stanie technicznym

Wykonawca: EMDEES Projekt

Oferujemy usługę polegającą na wykonaniu ekspertyz budowlanych lub opinii o stanie technicznym obiektów budowlanych.

Inwentaryzacja budowlana

Wykonawca: EMDEES Projekt

Wykonujemy pomiary wszelkich obiektów budowlanych.
Szczegóły telefonicznie lub osobiście.
Zapraszamy do współpracy!

Opinia o stanie technicznym budynku, wydanie opinii śląsk

Wykonawca: EMDEES Projekt

Opiniujemy stan techniczny wszelkich obiektów budowlanych.
Zapraszamy na naszą stronę www oraz do współpracy!

Badanie szczelności metodą Blower Door

Wykonawca: P.P.H.U. DRAKAN

Badanie szczelności budynku przy pomocy testu Blower Door jest ciśnieniową metodą badania przepuszczalnośći budynku wykonywaną przy użyciu wentylatora. Wentylator wywołuje między środowiskami zewnętrznym i wewnętrznym różnicę ciśnień a zamontowane czujniki określają ilość przepływającego w czasie powietrza. Zarówno pomiary jak i opracowywanie wyników wykonywane są na podstawie normy PN-EN 13829.

Ekspertyzy budowlane

Wykonawca: Usługi dla Budownictwa

Nadzór budowlany Olsztyn, Mrągowo, Mikołajki, Giżycko Kierownik budow Nadzór nad budową Ekspertyzy budowlane

Wykonywanie obowiązków kierownika budowy

Wykonawca: Ekspertyzy Mykologiczno-Budowlane, Nadzory budowlane, Przeglądy budynków, Analizy i badania laboratoryjne materiałów budowlanych

Nasz kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania obowiązków kierownika budowy i oferuje m.in.: prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, a także wykonywanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Inwentaryzacja budowlana

Wykonawca: Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych Jarosław Sawa

Prowadzimy inwentaryzacje architektoniczno-budowlane dla celów administracyjnych, a także projektowych. Przygotowujemy rzuty kondygnacji, które są potrzebne do uzyskania zaświadczenia o samodzielności powierzchni użytkowej, lokali. Opracowujemy inwentaryzacje potrzebną do przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynków. Proponujemy dokumentacja w postaci zarówno elektronicznej jak i papierowej.

Ekspertyzy budowlane

Wykonawca: Aa Sobol Pracownia Projektowa A. i A. Sobol

Ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy Budowlane

Wykonawca: Miplan Projekty Konstrukcji Budowlanych, Inwentaryzacje Architektoniczne i Budowlane

Wykonujemy ekspertyzy budowlane, orzeczenia stanu technicznego oraz opinie techniczne.

Inwentaryzacja budowlana

Wykonawca: GRANBUD Sławomir Waszak

Profesjonalne inwentaryzacje budowlane, poparte długoletnim doświadczeniem.

Ekspertyzy budynków i budowli

Wykonawca: GBB-PROJEKT, mgr inż. Wiesław Bogacz

Ekspertyzy są wykonywane w oparciu o prawo budowlane i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki.

Termowizja

Wykonawca: INFRA SKAN Michał Kaim

Oferujemy kompleksowe usługi termowizyjne w budownictwie oraz przemyśle.

Badania te, pozwalają na lokalizację wielu wad budowlanych, w tym wykrycie wad izolacji termicznej, wadliwej stolarki okiennej i drzwiowej oraz pozwalają ograniczyć koszty remontów oraz przestojów instalacji przemysłowych.

Pomiary wykonuje inżynier będący członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz posiadający aktualne świadctwo kwalifikacji SEP Grupy I i II w zakresie eksploatacji oraz dozoru przy czynnościach pomiarowych.

Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne

Wykonawca: ZREMBUD

Posiadamy niezbędne uprawnienia w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego do wykonywania ekspertyz budowlanych. Mgr inż. Iwona Kalka jest rzeczoznawcą budowlanym z wieloletnim doświadczeniem, posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonujemy opinie techniczne i ekspertyzy z zakresie:
- oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
- analizy przyczyn uszkodzeń elementów konstrukcyjnych
- zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej, projektem budowlanym i zawartą umową
- weryfikacji prawidłowości wykonanych robót budowlanych
Wykonujemy także projekty wzmocnień i naprawy uszkodzonych konstrukcji.