Orzeczenia i przeglądy techniczne budynków

Wykonawca: Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz Łopatowski

Wykonujemy pełen zakres związany z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych. Przeprowadzamy wizje terenowe przy obiektach budowlanych, zakończone wydaniem orzeczenia technicznego lub protokołu z przeglądu technicznego budynku. Więcej szczegółów na temat naszej oferty dostępnych jest na naszej stronie internetowej.

Prowadzenie audytów energetycznych

Wykonawca: JK-PROJEKT Jakszycki Kajetan

W ramach audytów energetycznych prowadzimy ekspertyzy, które pozwalają na prowadzenie działań w budynkach, które ograniczają zużycie energii elektrycznej i ogrzewania.

Sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa

Wykonawca: biuro bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż

Wykonujemy analizy stanu bezpieczeństwa w celu stwierdzenia czy realizowane są wymogi BHP. Sprawdzamy czy stan bezpieczeństwa pracy jest zgodny z przepisami oraz wskazujemy ewentualne nieprawidłowości.

Certyfikaty charakterystyki energetycznej, okresowe przeglądy budynków

Wykonawca: P.U. M-NIERUCHOMOŚCI

Świadectwo charakterystyki energetycznej
Projektowana charakterystyka energetyczna
Audyt energetyczny
Audyt remontowy
Okresowe przeglądy budynków i budowli

Certyfikat energetyczny

Wykonawca: EKOCERT-Tomasz Goreczny

Proponuje usługę sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.
Gwarantuję krótkie terminy realizacji, przystępne ceny, profesjonalne wykonanie.
Świadectwo energetyczne jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, przez Inspektorat Nadzoru budowlanego.

Cena: 100 zł

Wykonywanie ekspertyz budowlanych

Wykonawca: "The Modern" Termowizja Łódź

W ofercie posiadamy wykonywanie ekspertyz budowlanych zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

Wydawanie opini technicznej

Wykonawca: Andrzej Romanowski - Rzeczoznawca Majątkowy - Budrom s.c.

Wykonujemy opinie techniczne o stanie konstrukcji budynków i obiektów budowlanych.

Przegląd okresowy budynku

Wykonawca: Andrzej Romanowski - Rzeczoznawca Majątkowy - Budrom s.c.

Według polskiego Prawa Budowlanego budynki i różnego rodzaju obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej. Taka kontrola powinna być wykonana raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat. Proponujemy swoim klientom profesjonalne przeprowadzenie sprawdzenia bezpieczeństwa oraz kontrolę techniczną konstrukcji obiektu.

Ekspertyzy budowlane obiektów

Wykonawca: MK-PROJEKT s.c.

Ekspertyzy obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki, rozbudowy, nadbudowy, modernizacji i sprzedaży wykonane przez uprawnionych projektantów, rzeczoznawców i inżynierów.

Odwierty geotechniczne

Wykonawca: GeoEkoBud - geologia i geotechnika

Odwierty geotechniczne wykonywane są przy użyciu specjalistycznego sprzętu, za pomocą którego wwierca się w określony fragment gruntu, by pobrać jego próbkę. Ilość i głębokość wykonywanych odwiertów jest zależna między innymi od rodzaju i kształtu fundamentu.

Ekspertyzy i opinie

Wykonawca: Pracownia Projektowa FEDAK

Wykonujemy analizy , opinie oraz w razie potrzeb kosztorysy. Podejmujemy się również obowiązków funkcji kierownika budowy w budownictwie osób fizycznych.

Ekspertyza budynku

Wykonawca: Biuro Projektowe BUD-CAD Piotr Woźniak

Firma wykonuje ekspertyzę budowlaną najczęściej wymaganą przy zmianie sposobu użytkowania budynku

Nadzory autorskie

Wykonawca: Pracownia projektowa WILD ARCHITEKCI mgr inż. arch. Martyna Majgier

nadzory autorskie

Espertyza stanu technicznego budynku

Wykonawca: Pracownia Projektowa Architekt IDEA DOM Waldemar Lech

Wykonamy ekspertyzę dowolnego budynku na terenie śląska. W ofercie mamy również inwentaryzacje.

Ocena stanu technicznego obiektów

Wykonawca: Bartosz Piotrowicz F.H.U. GEO-STRUCTURE

Oferujemy Państwu wykonanie ekspertyz, ocen stanu technicznego obiektów budowlanych. Posiadamy najnowocześniejszą aparaturę pomiarową. Gdy potrzebujesz, sprawdzić, czy obiekt spełnia założone parametry użytkowe, na pewno udzielimy fachowej pomocy oraz wykonamy dla Ciebie profesjonalną usługę.