Ekspertyzy budowlane

Wykonawca: Z.U.P. Zespół Usług Projektowych

Ekspertyza budowlana jest to opracowanie, której zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego wybranej części, w przypadku zaistnienia okoliczności, których efektem jest powstanie przemieszczeń, zarysowań, nadmiernych ugięć, pęknięć, zniszczenie materiału budowlanego lub połączeń.

Przegląd okresowy budynków

Wykonawca: NEO-BUD

Oferujemy Państwu wykonanie przeglądów okresowych budynków zgodnie z wymogiem art. 62
ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:
1) przeglądy roczne obiektów budowlanych (budowlano-sanitarne);
2) przeglądy roczne budynków (budowlano-sanitarne) o powierzchni zabudowy powyżej
2000 m2, wykonywane co najmniej dwa razy w roku w terminach do 30 listopada i 31
maja danego roku;
3) przeglądy pięcioletnie obiektów budowlanych (stan techniczny i estetyka wszystkich
elementów budynku i otoczenia wraz z niezbędnymi badaniami).
W ramach wszystkich ww. kontroli wykonywany jest przegląd przewodów kominowych.
Wszystkie kontrole wykonywane są przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia
budowlane i zakończone są protokołem, wpisem do książki obiektu budowlanego

Świadectwa energetyczne, certyfikat energetyczny

Wykonawca: Świadectwa Energetyczne, Certyfikaty Energetyczne

Audytor z uprawnieniami Ministra Infrastruktury świadczy usługi w zakresie wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych, nieruchomości komercyjnych.

Zapraszając do współpracy, gwarantuję krótkie terminy realizacji, przystępne ceny, profesjonalne wykonanie.

CENNIK:
Rodzaj obiektu: cena brutto: termin realizacji:
Lokal mieszkalny od 199 pln do 3 dni
Dom jednorodzinny od 199 pln do 3 dni
Budynek wielorodzinny od 599 pln do 6 dni

KONTAKT:
tel: 885 243 771
e-mail: kontakt@termocert.pl
http://www.termocert.pl

Cena: 279 zł

Projekty prac geologicznych

Wykonawca: Geoprofil Pracownia Usługowa Radosław Nadajczyk

Projekty prac geologicznych, Badania geotechniczne gruntu, nadzory geotechniczne.

Badania geotechniczne gruntu

Wykonawca: Geoprofil Pracownia Usługowa Radosław Nadajczyk

Badania geotechniczne gruntu, nadzory geotechniczne.

Kierownik Budowy , Inżynierska obsługa budów

Wykonawca: BUD-LEX

Kierownik Budowy , Inżynierska obsługa budów Wrocław Oleśnica Oława Trzebnica ....
Oferujemy nadzór budowlany inwestorki , kierowanie budową , kosztorysy budowlane itp... z nami łatwiej .

Podziały wytyczenia działek nieruchomości

Wykonawca: Global East s.c. B. Augustyniak, T. Zdrodowski, J. Mirończuk

Podziały wytyczenia działek nieruchomości

Warunki zabudowy

Wykonawca: RESGEO Piotr Leś

Warunki Zabudowy są głównym instrumentem służącym planowaniu przestrzennemu, w miejscach gdzie nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Firma RESGEO zajmuje się przygotowaniem inwestycji i składaniem wniosków inwestora celem wydania wy/w warunków, które konieczne są do uzyskania pozwolenia na budowę.
W zakres usługi wchodzi: składanie wniosków o warunki techniczne i możliwość przyłączy mediów, niezbędne obliczenia a także złożeniee wniosku o wydanie warunków zabudowy w urzędzie miasta/gminy.

Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne

Wykonawca: Biuro Usług Projektowych i Inżynierskich RWprojekt Roman Waliłko

Ekspertyza techniczna zawiera m.in. następujące elementy:

  • notkę z wizji lokalnej, pomiarów własnych i obserwacji makroskopowych,

  • dokumentację zdjęciową,

  • w razie koniczności obliczenia statyczne (również w 3D) sprawdzające nośność i wytrzymałość poszczególnych elementów,

  • w razie koniczności analizę stanu prawnego z uwzględnieniem aktualnych norm obowiązujących podczas projektowania i reallizacji budynku z uwzględnienim dostępnej dokumentacji budowy obiektu oraz obliczeń statycznych,

  • opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów z określeniem ich stopnia zużycia, a także korozji biologicznej i mechanicznej,

  • wnioski końcowe i wskazanie zalecanych robót i technologii niezbędnych do usunięcia usterek technicznych.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Wykonawca: M.A.J.A. Project

Posiadając niezbędną wiedzę oraz w oparciu o najnowocześniejsze oprogramowanie świadczymy usługi w zakresie wystawiania świadectw energetycznych budynków. Dzięki legalnemu pakietowi oprogramowaniu firmy Intersoft szybko i sprawnie jesteśmy w stanie oszacować a w efekcie wystawić świadectwo dla budynku istniejącego (moduł inwentaryzacja) dla budynku nowo projektowanego bądź adaptowanego przez naszą pracownię.Usługa wykonana szybko oznacza w dobie optymalizacji usługę wykonaną w rozsądnej - rynkowej cenie

Cena: 200 zł

Klasyfikacja gruntów

Wykonawca: Nowgeo Nowosad Grzegorz Usługi Geodezyjne

gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Opinie techniczne - ekspertyzy

Wykonawca: Biuro Projektowe BUD-PRO

Wykonujemy ekspertyzy budowlane. Nasza oferta skierowana dla osób oraz przedsiębiorstw, które planują modernizację, rozbudowę istniejących obiektów budowlanych. Dokumentacja oceniająca stan techniczny oraz możliwość jej modernizacji jest często konieczna do uzyskania pozwolenia do budowę. Wykonujemy również gotowe projekty budowlano-architektoniczne w oparciu o wyniki ekspertyzy.

Przeglądy obiektów budowlanych

Wykonawca: Kompleks

Kompleksowe przeglądy obiektów budowlanych

Firma Kompleks Zajmuje się kompleksowym podejściem do usług wykonawstwa przeglądów budowlanych i branżowych ( Elektrycznych , Gazowych, wod-kan i innych ) nieruchomości które zgodnie z polskim prawem budowlanym winne być wykonywane co rok oraz co pięc lat.

Wykonujemy Wszelką dokumentacje. Posiadamy niezbędne uprawnienia i doświadczenie

Wykonujemy także przeglądy obiektów wielkopowierzchniowych

Projektowanie i ekspertyzy budynków i obiektów

Wykonawca: DOMPROJEKT.s.c.

Projektowanie wszelkich obiektów budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim
Ekspertyzy techniczne wszystkich obiektów budowlanych

Opinia techniczna - drogi

Wykonawca: WisKon Krzysztof Wiśniewski

Wykonujemy odpowiednie opinie techniczne do tematów drogowych.

Zapraszamy.