Licea - Usluger.pl

Liceum od roku 1999, uznane jest jako rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej. Nauka w liceum trwa trzy lata i kończy się Państwowym egzaminem, który nazywany jest maturą. Aby rozpocząć naukę w liceum, należy obowiązkowo ukończyć gimnazjum oraz zdać egzamin gimnazjalny. W zależności od profilu klasy, możemy wybrać naukę podstawową lub rozszerzoną i zgodnie z tym wyborem dopasowany będzie poziom matury. Jeżeli interesujesz się podjęciem nauki w liceum, odszukaj w tym katalogu niezbędne adresy i zdecyduj się na naukę w liceum ogólnokształcącym, profilowym, pedagogicznym czy też plastycznym.

Liceum dla Polonii Bruksela

Wykonawca: EUROPEJSKIE Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie

Liceum z uprawnieniami szkoły publicznej dla Polonii - czasowo przebywających poza granicami kraju.

Liceum dla Polonii Bruksela

Liceum dla Polonii Londyn

Wykonawca: EUROPEJSKIE Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły: sekretariat@europejskie.edu.pl lub www.europejskie.edu.pl

Liceum dla Polonii Londyn

Nauka w Liceum dla Dorosłych

Wykonawca: Centrum Kształcenia Edukator

Liceum dla dorosłych Kielce - jesteśmy placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej od 01.09.2011r.
System nauczania zaoczny ( soboty, niedziele) nauka bez żadnych opłat. Więcej: http://www.edukatorkielce.pl/

Nauka w Liceum dla Dorosłych

Przygotowanie do międzynarodowych egzaminów TELC

Wykonawca: Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego mgr Katarzyna Ożóg-Gilowska

Oferuję przygotowanie do międzynarodowych egzaminów TELC na poziomach A2, B1,B1B, B2, B2B.

Nauka w liceum

Wykonawca: Collegium Gedanense - Liceum Ogólnokształcące

W naszym liceum uczniowie koncentrują się na uzyskaniu konkretnych osiągnięć oraz na rozwoju osobowości. Staramy się wspierać naszych podopiecznych w rozwijaniu talentów oraz osiągania jak najwyższego poziomu wiedzy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na naszej stronie internetowej.

Nauka w liceum

Liceum dla Dorosłych po ZSZ - 2 letnie

Wykonawca: Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o.

DWULETNIE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH SIGMA
to szkoła, w której mogą się uczyć absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych (2 letniej i 3 letniej)

Nauka trwa 2 lata. (zajęcia rozpoczynają się od III semestru – od drugiej klasy)
Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą zdawać maturę
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym


Plan nauczania:

Lp.Przedmioty
1.Język polski
2.Język angielski
3.Matematyka
4.Historia
5.Geografia
6.Biologia
7.Chemia
8.Fizyka i astronomia
9.Wiedza o społeczeństwie
10.Podstawy przedsiębiorczości
11.Informatyka
12. Przyroda

Liceum dla Dorosłych po ZSZ - 2 letnie

Liceum prawnicze

Wykonawca: EUROPEJSKIE Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie

Nasza szkoła prowadzi zaoczne liceum prawnicze "LEX". Nauka w szkole trwa sześć semestrów, a absolwenci mogą kontynuować naukę we wszystkich szkołach policealnych lub na studiach po zdaniu matury. Nauka odbywa się w trybie zaocznym. Można uczestniczyć w zajęciach w siedzibie szkoły w Szczecinie lub skorzystać z rozwiązania nauki przez internet. Program nauczania obejmuje wszystkie przedmioty obowiązkowe w liceum oraz dodatkowe przedmioty z zakresu prawa. Opłaty za edukację uzależnione są od rodzaju nauczania.

Liceum prawnicze

Liceum przez internet

Wykonawca: EUROPEJSKIE Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie

Nasza placówka świadczy usługi edukacyjne przez internet. Nasze liceum przez internet ma możliwość kształcenia uczniów, którzy przebywają w kraju lub za granicą. Oferujemy specjalną aplikację dla słuchaczy liceum, dzięki której można uczestniczyć w zajęciach przez komputer, smartfon, tablet lub telewizor. Nauka trwa sześć semestrów. Osoby, które ukończyły nasz liceum przez internet, mogą kontynuować naukę we wszystkich szkołach policealnych, a po zdaniu matury na każdym kierunku studiów. Nauka odbywa się w piątki i soboty, czasami także w niedzielę za pośrednictwem platformy internetowej. Program nauczania obejmuje takie przedmioty obowiązkowe jak: język polski, język obcy, matematyka, historia, geografia, biologia, fizyka z astronomią, chemia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna. Każdy semestr kończy się egzaminem w siedzibie szkoły. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest otrzymanie pozytywnych ocen z dwóch prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów.

Liceum przez internet

Liceum zaoczne

Wykonawca: EUROPEJSKIE Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie

Szkoła zaoczna, platforma e-learningowa, szkoła kształci również Polonię na terenie Europy, Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej - wydaje świadectwa ukończenia szkoły na drukach państwowych, w szkole organizowany jest Państwowy Egzamin Maturalny. Część zajęć wspomagana jest platformą e-learningową ...

Cena: 100 zł

liceum zaoczne

Rekrutacja do liceum

Wykonawca: Collegium Gedanense - Liceum Ogólnokształcące

Uczniom umożliwiamy naukę w klasach o różnego rodzaju profilach. W naszej ofercie edukacyjnej jest dostępny m.in. profil politechniczny, architektoniczny oraz akademicki. W naszej szkole przede wszystkim staramy się wspierać uczniów w uzyskaniu konkretnych osiągnięć oraz rozwoju osobowości. Każdy z naszych podopiecznych traktowany jest indywidualnie.

Rekrutacja do liceum

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych

Wykonawca: Niepubliczna Szkoła Policealne i Ogólnokształcąca PROFFESOR

Zaproaszamy do skorzystania z nauki w Bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Skoczowie.

Liceum dla dorosłych

Wykonawca: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące BETA

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące BETA
Liceum zaoczne jest szkołą dla dorosłych, którzy chcieliby otrzymać świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Szkoła znajduje się w centrum Gdyni (budynek Gimnazjum nr 1)
Jesteś zainteresowany? Zapisz się już dziś!!

Prowadzimy 2-letni oraz 3-letni tryb nauczania

  • po zasadniczej szkole zawodowej (2 lata)
  • po gimnazjum i szkole podstawowej (3 lata)

W naszym liceum rozwiniesz skrzydła.

ZAPRASZAMY

Liceum dla dorosłych

Międzynarodowe Liceum

Wykonawca: Monnet International School

Międzynarodowe Liceum z najlepszym programem edukacyjnym na świecie - IBO Diploma Programme.

Międzynarodowe Liceum

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Wykonawca: Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego

Szkoła bezpłatna!
Nauczane przedmioty

Język polski
Język obcy
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
Historia
Geografia
Biologia
Fizyka z astronomią
Chemia
Podstawy przedsiębiorczości
Technologia informacyjna

Cena: 0.01 zł

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Korepetycje z matematyki

Wykonawca: PI RAZY DRZWI Korepetycje z matematyki Aleksnadra Gruszka

Oferta dotycząca korepetycji z matematyki udzielanych na terenie Wałbrzycha i Kamiennej Góry.
Cena już od 15 zł za osobę za godzinę zegarową.
Zakres obejmuje:
przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym i podstawowym,
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego,
bieżące wyjaśnianie materiału z zakresu szkoły średniej.
Informacje dotyczące firmy, szczegóły gdzie mnie znaleźć, opinie uczniów - wszystko to i więcej znajdziecie na mojej stronie internetowej.
Od ponad 3 lat udzielam korepetycji. Posiadam bardzo duże doświadczenie.
Polecam!
100% zdawalności i jeszcze więcej satysfakcji!!!

Cena: 15 zł

Korepetycje z matematyki