Żłobki - Usluger.pl

Każdy z rodziców powinien zapewnić dla dziecka bezpieczną opiekę, dużo miłości i opiekuńczości. Zdarza się tak, że rodzice nie mogą zająć się dzieckiem i bardzo szybko muszą do niej wrócić w obawie przed zwolnieniem czy innymi problemami. Co jednak zrobić, kiedy nie stać nas na opiekunkę oraz nie możemy liczyć na pomoc rodziny? Jedyną alternatywą może okazać się żłobek. Żłobki to dzienne punkty opieki nad dziećmi w wieku od sześciu tygodni do trzech lat a ich działanie reguluje ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech. Pomimo złych opinii na temat żłobków, wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie. Dzieci mają w nich zapewnione wyżywienie, zabiegi pielęgnacyjne oraz zdrowotne.

Wolne miejsca w Żłobkach

Wykonawca: Agugu Odlotowa Kraina

Nasze Placówki:
1) Żłobek przy ul. Skrajnej 3/2 - ostatnie 2 wolne miejsca! Zapraszamy
2) Żłobek przy Ul. Fieldorfa-Nila 17 - nowa grupa - posiadamy jeszcze wolne miejsca.

Wolne miejsca w Żłobkach

Zajęcia i zabawy w języku angielskim

Wykonawca: Icoie Bajkowy Domek Sylwia Nastaziak

W tym roku szkolnym oferujemy zajęcia z języka angielskiego Colloquium oraz taneczne Quick Moves.
Oferta od września do czerwca język angielski 2xtyg z podziałem na grupy, tańce raz w tygodniu.

Zajęcia i zabawy w języku angielskim

Bajkoterapia i muzykoterapia w żłobku

Wykonawca: Icoie Bajkowy Domek Sylwia Nastaziak

Misją Bajkowego Domku jest radość i rozwój waszych dzieci! Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka oraz stały kontakt z rodzicami. Twoje dziecko będzie uczestniczyło w różnorodnych zajęciach, bawiąc się i przy okazji zdobywając wiedzę. Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe m.in. bajkoterapię (słuchanie bajek, wierszyków) oraz muzykoterapię (słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej, dziecięcej i wielu innych dźwięków).

Bajkoterapia i muzykoterapia w żłobku

Opieka nad dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 3,5 lat

Wykonawca: Icoie Bajkowy Domek Sylwia Nastaziak

Zapraszamy dzieci od 5 miesięcy do 3,5 lat. Pracujemy poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-17:45. W Bajkowym Domku proponujemy:

  • malowanie, rysowanie i lepienie z ciastoliny,
  • czytanie bajek, wierszyków
  • muzykowanie - słuchanie muzyki poważnej, piosenek dla dzieci, granie na różnych "domowych" przedmiotach,
  • tańczenie i wszelkie inne zabawy ruchowe.

Opieka nad dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 3,5 lat

Zapisy do Prywatnego Żłobka

Wykonawca: Icoie Bajkowy Domek Sylwia Nastaziak

Nabór do Bajkowego Domku trwa przez cały rok.
Zapisy do naszej grupy: www.bajkowydomek.pl
Przyjmujemy dzieci od 5m-ca
Grupa liczy od 10 -15 dzieci.
Serdecznie zapraszamy.

Zapisy do Prywatnego Żłobka

Edukacja żłobkowa

Wykonawca: International Trilingual School of Warsaw

Edukacja w międzynarodowym żłobku językowym ITSW pozwala dziecku na rozwinięcie w naturalny sposób trójjęzyczności i naukę wszystkich trzech języków jako macierzystych.
Dziećmi opiekują się nauczyciele będący native speakerami, dzięki czemu dziecko uczy się języka żywego, a nie podręcznikowego. Nauka odbywa się poprzez nieustanny kontakt z językiem, w którym mówi nauczyciel. Jednocześnie poprzez kontakt z nauczycielami i innymi dziećmi z różnych krajów dziecko od najmłodszych lat przyzwyczaja się do międzynarodowego i wielokulturowego otoczenia.

Cena: 1860 zł

Opieka nad dziećmi

Wykonawca: Niepubliczny Żłobek Smerfuś

W na­szej pla­ców­ce oferujemy pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę nad dziećmi.
Sa­le, w któ­rych prze­by­wają dzie­ci, do­sto­so­wa­ne są do ich po­trzeb roz­wo­jo­wych, czyste, przytulne, kolorowe.
Po­mo­ce dy­dak­tycz­ne oraz za­baw­ki w naszej placówce są dostosowane do wieku dzieci, słu­żą roz­wo­jo­wi emo­cjo­nal­ne­mu oraz fi­zycz­ne­mu.
Na­sza ka­dra pod­cho­dzi do każ­de­go dziec­ka in­dy­wi­du­al­nie, po­dą­ża za je­go po­trze­ba­mi oraz wspie­ra je w dą­że­niu do sa­mo­dziel­no­ści. Zapewniamy przyjazną, domową atmosferę, bezpieczeństwo, ży­wie­nie dzie­ci zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi.
Na­szym prio­ry­te­tem jest wspie­ranie spraw­no­ści:

-fi­zycz­nej
-umy­sło­wej
-sen­so­rycz­nej

Opieka nad dziećmi

Najlepszy żłobek

Wykonawca: Żłobek Filemon

Zapraszamy do żłobka Filemon wszystkie dzieci od 5 msc. do 3 lat.

www.zlobekfilemon.pl

najlepszy żłobek

Żłobek Filemon z monitoringiem on-line

Wykonawca: Żłobek Filemon

Nowy żłobek zaprasza dzieci w wieku 5 msc.- 3 lat.

ul. Murarska 3B/3LU
31-311 Kraków
www.zlobekfilemon.pl
www.facebook.com/zlobekfilemon
tel. 500 385 267

W naszych salach znajduje się monitoring on- line który pozwala Państwu obserwować swoje pociechy w każdej chwili. Monitoring przekazywany jest na żywo i w kolorze.

Nasza kadra jest wysoko wykwalifikowana. Zapewnia opiekę i bezpieczną zabawę.

Wyposażenie jest dostosowane do potrzeb najmłodszych. Duże, przestronne i odpowiednio nasłonecznione sale zapewniają komfortowe warunki do rozwijających zajęć. Stoły i krzesełka są w pełni wyprofilowane oraz adekwatne do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Wszystkie nasze zabawki posiadają certyfikaty.

W salach zabaw znajdują się zabawki edukacyjne takie jak: basen z kuleczkami, jest znakomitym sposobem na rozwój sprawności fizycznej. Sprawność manualną rozwija chwytanie piłeczek i rzucanie się nimi przez dzieciaki. Przebywanie wśród piłeczek to znakomity sposób na masaż całego ciała i rozluźnienie napiętych mięśni.

Aplikacja naścienna myszki z kulodromem to idealna zabawka sensoryczna, rozwijająca umiejętności z zakresu małej motoryki.

Kącik malucha dostarcza dzieciom różnego rodzaju aktywności: przesuwanki, ruchome figury z pleksi i lusterka, liczydło, makatkę.

Przyjazna kolorystyka pomieszczeń żłobkowych zapewnia relaksacyjny nastrój w czasie zajęć i zabaw. Dobrze dostosowane zaplecze kuchenne i sanitarne. Łazienki przyjazne do użytkowania przez dzieci.

Czuwamy nad wszechstronnym rozwojem naszych maluszków. W ofercie żłobka posiadamy zajęcia takie jak:

dogoterapia, warsztaty plastyczne, rytmike, język angielski.

Podział na grupy sprzyja dobrej komunikacji między rówieśnikami. Oddzielna sypialnia jest gwarancją spokojnego snu.

Cena: 563 zł

Żłobek Filemon z monitoringiem on-line

OPIEKA NA DZIECKIEM

Wykonawca: KLUB DZIECIĘCY KANGUREK

Klub Dziecięcy KANGUREK powstał z potrzeby stworzenia miejsca dla najmłodszych, w którym będą się czuły bezpiecznie, do którego będą chciały codziennie powracać. W naszym Klubie Wasze dzieci znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry odpowiednio stymulującej rozwój maluszków. Swoje założenia wychowawczo- edukacyjne opieramy na myśli Janusza Korczaka oraz elementach pedagogiki Montessori.

Opieka nad dziećmi

Wykonawca: Akademia Wiedzy VINCI Spółka z o.o. Akademia Malucha

Klub Dziecięcy Akademia Malucha zaprasza dzieci od 9 miesiąca życia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. Zapewniamy: darmowy indywidualnie dobrany okres adaptacyjny dziecka, bogatą ofertę zajęć, własną kuchnię, małe kameralne grupy, przyjazny klimat - domowe warunki, konkurencyjne ceny.

Opieka nad dziećmi

Żłobek Praga

Wykonawca: Akademia Malucha "EleMeleDutki"

Nowo powstały żłobek na warszawskiej Pradze,
blisko placu Szembeka:)

Cena: 890 zł

Żłobek Praga

Prywatny żłobek

Wykonawca: Akademia Malucha "EleMeleDutki"

Bemowo, Białołęka, Praga.
Zapraszamy, zadzwoń lub przyjdź!

Cena: 750 zł

prywatny żłobek

żłobek

Wykonawca: Akademia Malucha "EleMeleDutki"

Zapraszamy do Krainy EleMeleDutków :)
Tu wszystkie dzieci, każdego dnia bawią się w najlepsze.

Cena: 750 zł

żłobek

Opieka żłobkowa

Wykonawca: Akademia Malucha "EleMeleDutki"

Żeby znaleźć dzieciom dobrą ciocie, trzeba dużo, dużo wysiłku :) Każda z naszych opiekunek jest wnikliwie "badana" przez maluchy wyjątkowo wnikliwej obserwacji oraz testowana na wiele sposobów.

Dlatego też tak ważne dla nas jest aby kadra w naszej placówce była niezmienna, spełniała stawiane im wymogi oraz cały czas doskonaliła swoje umiejętności oraz nabywała nowa wiedzę niezbędną do pracy z dziećmi.

opieka żłobkowa