Szkoły zawodowe - Usluger.pl

Szkoły zawodowe uważane były kilkanaście lat temu za szkoły gorszej kategorii. Nie przystosowywały one uczniów do kolejnego etapu, jakim są studia wyższe, tak jak szkoły średnie o profilach ogólnych oraz ekonomicznych. W popularnie nazywanych zawodówkach, kształciło się uczniów w określonych zawodach. Było to zawód tapicera, stolarza, murarza, kucharza, fryzjera, mechanika. Po szkole zawodowej można było zostać kowalem, lakiernikiem, blacharzem. W dzisiejszych czasach są to kierunki dostosowane bardziej do społecznych potrzeb oraz wymagań. Nikt przecież nie będzie zajmował się przez trzy lata wyplataniem koszyków. Jeżeli szukasz ciekawego kierunku zawodowego, takiego jak ratownictwo medyczne, farmacja czy też technik weterynarii, odnajdziesz je w tym katalogu.

Bezpłatna nauka

Wykonawca: "AKADEMIA ZDROWIA" Izabela Łajs

Prawie 2000 m/2 nowocześnie wyposażonych pracowni, indywidualne podejście do ucznia,dodatkowe zajęcia integracyjne i kulturowe, kładziemy duży nacisk na praktyczną naukę zawodu. każdy zaczyna u nas od czystej karty! Przyjdź i dołącz do najlepszych!

Bezpłatna nauka

Technikum samochodowy Gietrzwałd

Wykonawca: Zespół Szkół Samochodowych im.por. A. M. Bocheńskiego

technikum samochodowy Olsztyn, Barczewo, Jeziorany, Gietrzwałd

Technikum samochodowe Gietrzwałd

Wykonawca: Zespół Szkół Samochodowych im.por. A. M. Bocheńskiego

technikum samochodowe Olsztyn, Barczewo, Jeziorany, Gietrzwałd

Samochodówka Gietrzwałd

Wykonawca: Zespół Szkół Samochodowych im.por. A. M. Bocheńskiego

samochodówka Olsztyn, Barczewo, Jeziorany, Gietrzwałd

Szkoła policealna

Wykonawca: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Kształcenie w Centrum:
zapewnia Słuchaczom pełny rozwój intelektualny oraz rzetelne przygotowanie zawodowe,
umożliwia im zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do uzyskania tytułu zawodowego i do wykonywania wybranego zawodu,
przygotowuje absolwenta do samodzielnego i efektywnego prowadzenia działalności w różnych dziedzinach gospodarki.

Nauka w Centrum jest bezpłatna i przeznaczona dla Słuchaczy posiadających świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej (matura nie jest wymagana) pragnących kontynuować edukację. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w systemie stacjonarnym i zaocznym.

Absolwentom posiadającym świadectwo dojrzałości zapewniamy kontynuację nauki w wybranym kierunku na studiach wyższych zawodowych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

Centrum oferuje naukę w zawodach:
325509 technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)
334306 technik administracji (2 lata)
341201 asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)
341203 opiekun w dom

Szkoła policealna

Praktyki zawodowe - piekarz, cukiernik

Wykonawca: Firma Roker Czesław Kierat

W naszej firmie uczniowie przygotowujący się do pracy w zawodach piekarza i cukiernika mogą odbywać swoje obowiązkowe praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe - piekarz, cukiernik