Szkoły policyjne - Usluger.pl

W przypadku szkół policyjnych, możemy mówić o tylko jednej uczelni w kraju, która kształci kadry oficerskie policji. Jest ona w stanie przyjąć w swoje szeregi tysiąc dwieście osób. Ma powierzchnię wraz ze wszystkimi użytkowanymi budynkami prawie trzydziestu czterech hektarów. W ofercie szkoły policyjnej znajdują się studia stacjonarne oraz niestacjonarne dla osób cywilnych, studia niestacjonarne dla funkcjonariuszy Policji, kursy podstawowe i specjalistyczne a także doskonalenia zawodowe, rozwijające umiejętności z różnych dziedzin. Jeżeli chcesz rozpocząć naukę w szkole policyjnej, w tym katalogu odnajdziesz niezbędne dane.

Nauczanie

Wykonawca: Studium Policealne Academica

Bezpłatna nauka, wykwalifikowana kadra nauczycielska o czym świadczy 90% zdawalność egzaminu państwowego. Kierunki-technik administracji, opiekun osób starszych, zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Nauczanie

Edukacyja młodzieży i dorosłych

Wykonawca: Ośrodek Kształcenia COGITO

Przekazywanie wiedzy,zdobywanie umiejętności i kwalifikacji w szkołach na kursach i warsztatach.