Szkoły muzyczne - Usluger.pl

Szkoły muzyczne zaliczana jest do kategorii szkól artystycznych. Trafiają tam osoby posiadające talent w dziedzinie szeroko pojmowanej muzyki. Szkoła muzyczna może być placówką państwową i do takiej najtrudniej się dostać oraz może być szkołą prywatną, gdzie za naukę pobierane są opłaty. Szkoły muzyczne dzielimy na dwa stopnie. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia, kształci z zakresu gry na wybranym instrumencie. Nauka może trwać przez cykl czteroletni lub sześcioletni. Szkoła muzyczna drugiego stopnia nadaje uprawnienia zawodowe i kształci z zakresu wokalu, rytmiki, gry na lutni oraz ze specjalności instrumentalnej. W tym katalogu odnajdziesz adresy szkół muzycznych, znajdujących się w Polsce.

Szkoła muzyczna II stopnia

Wykonawca: Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Społeczne Ognisko Muzyczne im. M. Karłowicza w Warszawie

Prywatna Szkoła muzyczna II stopnia jest następnym - po szkole muzycznej I stopnia - etapem kształcenia zawodowego muzyka, który intensyfikuje zdobywanie wiedzy z zakresu teorii muzyki poprzez realizację większej ilości przedmiotów ogólnomuzycznych takich jak: kształcenie słuchu, historia i literatura muzyki, harmonia i formy muzyczne. Towarzyszy temu również znacznie wyższy poziom umiejętności i wymagań w zakresie gry na instrumencie.
Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia przeznaczona jest dla uczniów których umiejętności w grze na instrumencie pozwalają na naukę na poziomie szkoły II stopnia na danym instrumencie. Oferta szkoły skierowana jest w szczególności do tych uczniów, którzy mając już pewne doświadczenia, oczekują elastycznego programu szkoły umożliwiającego koncentrację na wybranym, najważniejszym dla ucznia aspekcie nauki muzyki oraz do tych, którzy nie dostali się do państwowej szkoły muzycznej. Ograniczony czasowo zakres zajęć z teorii pozwala na poświęcenie większej ilości czasu na grę na instrumencie, przy czym zawsze istnieje możliwość zwiększenia wymiaru zajęć tak z instrumentu jak i z teorii muzyki jeśli jest to uwarunkowane np. wymaganiami stawianymi kandydatom na studia.
Standardowo zajęcia w Prywatnej Szkole Muzycznej II st. im M. Karłowicza obejmują:
• w klasach I – VI 2 razy po 45 minut w tygodniu lekcje gry na instrumencie,
• w klasach I –III zajęcia ogólnomuzyczne w wymiarze 3 godzin tygodniowo,
• w klasach IV –VI zajęcia ogólnomuzyczne w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

W trakcie nauki uczniowie klas instrumentów, które tego wymagają, odbywają lekcje instrumentu z akompaniatorem, przez 2 lata uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje fortepianu dodatkowego (30 minut w tygodniu). Uczniowie zdają egzaminy z instrumentu głównego na koniec semestru i roku szkolnego, a z fortepianu dodatkowego na koniec roku szkolnego. Z przedmiotów ogólnomuzycznych obowiązują zaliczenia.
Dla absolwentów Społecznego Ogniska Muzycznego i Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia chcących kontynuować naukę w indywidualnie dobranym toku nauczania przeznaczone jest Studium Podyplomowe

Cena: 490 zł

Szkoła muzyczna I stopnia

Wykonawca: Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Społeczne Ognisko Muzyczne im. M. Karłowicza w Warszawie

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia przeznaczona jest w szczególności dla uczniów, którzy chcą rozpocząć swą przygodę z muzyką, którzy mogą i chcą poświęcić więcej czasu i zaangażowania na naukę niż w ognisku. Jest to odpowiednia forma, gdy uczniowie lub ich rodzice przywiązują dużą wagę do wykształcenia muzycznego jako elementu kanonu edukacji lub gdy posiadają szczególne zamiłowanie do muzyki, albo też gdy uczeń wykazuje nieprzeciętną chęć, uzdolnienia lub umiejętności. Kanon nauki w szkole I stopnia obejmuje lekcje gry na instrumencie (oczywiście również w formie lekcji indywidualnych) z dodatkowymi autonomicznymi zajęciami z teorii muzyki takimi jak m.in.: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, realizując podstawowy poziom sztuki muzycznej i stąd przy nazwie szkół pojawiać się będzie zwrot I stopnia. Standardowo w klasach I – III 2 razy po 30 minut w tygodniu odbywają się lekcje gry na instrumencie 60 minut w tygodniu zajęcia ogólnomuzyczne. W klasach IV – VI 2 razy po 45 minut w tygodniu lekcje gry na instrumencie i 120 minut w tygodniu zajęcia ogólnomuzyczne.
W trakcie nauki przez 2 lata uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje fortepianu dodatkowego (30 minut w tygodniu). Uczniowie klas instrumentów, które tego wymagają odbywają lekcje instrumentu z akompaniatorem.
Uczniowie zdają egzaminy z instrumentu głównego na koniec semestru i roku szkolnego, a z fortepianu dodatkowego na koniec roku szkolnego. Z przedmiotów ogólnomuzycznych obowiązują zaliczenia.
Po zrealizowaniu programu szkoły muzycznej I stopnia uczeń powinien posiadać wiedzę o muzyce i grać na instrumencie w stopniu podstawowym . W przepisach dotyczących edukacji artystycznej traktowana jest taka szkoła jako pierwszy stopień kształcenia w zawodzie muzyka, ale nawet ukończenie szkoły publicznej nie daje żadnych uprawnień. O przyjęciu do publicznej szkoły muzycznej II stopnia nie decyduje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, a konkursowy egzamin wstępny, na którym kandydat prezentuje swoje umiejętności gry oraz predyspozycje słuchowe.

Cena: 400 zł

Koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej

Wykonawca: Yamaha - Szkoła Muzyczna

Realizacja koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej.
W repertuarze:

  • Muzyka klasyczna
  • Muzyka francuska
  • Muzyka włoska
  • Muzyka rosyjska
  • Muzyka klezmerska
  • Hity światowe
  • Jazz

Koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej

Studio Nagrań

Wykonawca: Yamaha - Szkoła Muzyczna

Studio Projektowe przy szkole YAMAHA w Elblągu zajmuje się realizacją nagrań dźwiekowych.

Realizacja dźwięku, mastering, audiobooki.
W swoich działaniach staramy się dotrzeć do środowisk muzycznych oraz klientów indywidualnych chcących zrealizować swoje ambicje i plany muzyczne. Nasze studio nagrań stało się miejscem debiutu kilku elbląskich muzyków, którzy z powodzeniem zaistnieli i utrwalają swoje miejsce na lokalnym oraz krajowym rynku muzycznym.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo

nagrywanie wokalu
nagrywanie instrumentów
mix i mastering materiałów powierzonych
produkcja i aranżacja podkładów muzycznych
audiobooki
realizacja spotów i reklam radiowych
udźwiękowienie video

Studio Nagrań

JMC

Wykonawca: Yamaha - Szkoła Muzyczna

„Junior Music Course” stanowi podstawę dla całego nauczania oferowanego w Szkołach Muzycznych YAMAHA.

„Junior Music Course” uwzględnia fizyczny, emocjonalny oraz intelektualny poziom rozwoju dziecka i do tego dostosowane są najbardziej odpowiednie treści nauczania, podejście i styl lekcji.

W pierwszych latach życia dziecka jego słuch rozwija się bardzo szybko. Dzieci są w stanie natychmiast zapamiętać dźwięki i słowa usłyszane po raz pierwszy w życiu. Dlatego też, jeśli w tym wieku będą stykały się z różnymi gatunkami muzycznymi poprzez słuchanie, śpiewanie i granie, zdobędą gruntowne podstawy do właściwej percepcji muzyki.

Dzieci biorące udział w zajęciach to 4- i 5-latki.

Jest to okres, kiedy zmysł słuchu rozwija się najszybciej, tak więc zdolność do słuchowego rozpoznawania dźwięków jest zwiększona. Są to idealne warunki do rozwoju słuchu absolutnego, poczucia harmonicznego, a także do rozwoju wyczucia barwy i frazy muzycznej. W tym samym czasie dzieci są zachęcane do poznawania podstawowych elementów muzycznych – melodii, rytmu i harmonii, a jako narzędzia nauczania są wykorzystywane keyboardy.

Celem „Junior Music Course” jest umożliwienie dzieciom zaśpiewania tego, co słyszą, zagrania tego, co śpiewają oraz tworzenia własnych utworów lub wyrażania ekspresji muzycznej przy pomocy keyboardów.

Po 2 latach uczniowie przechodzą z programu „Junior Music Course” do „Junior Extension Course”.

Kto może brać udział?
Dzieci w wieku 4-5 lat

JMC

Szkrabi i Muzyka

Wykonawca: Yamaha - Szkoła Muzyczna

Programowi „Szkraby i Muzyka” towarzyszy maskotka zwana „Kraki”. Ta mała ośmiornica swoimi ramionami symbolizuje różnorodne umiejętności i talenty, jakie małe dzieci mogą rozwijać, dzięki odpowiedniemu wsparciu.

Fantazja i kreatywność są dodatkowo wzmocnione rysowaniem i drobnymi pracami plastycznymi, wykonywanymi zgodnie z sugestią z podręcznika. Tematy każdego tygodnia są zaczerpnięte z życia codziennego, np. plac zabaw, zabawki, imprezy, przyroda i zwierzęta, na ulicy, w domu, jedzenie, moje ciało i jego funkcje itp., a wszystko jest powiązane z muzyką. Zwłaszcza piosenki i wiersze pomagają w zrozumieniu muzyki, ale dodatkowo wpływają na rozwój umiejętności językowych dziecka.

Kto może brać udział?
Dzieci od 18. miesiąca życia do 4. r.ż.

Szkrabi i Muzyka

Niemowlaki w krainie dźwięków

Wykonawca: Yamaha - Szkoła Muzyczna

Program „Niemowlaki w Krainie Dźwięków” zaprasza dzieci od 4. miesiąca życia wraz z rodzicami. Zajęciom towarzyszy foczka „Robby”, która wprowadza dzieci w ich pierwszą fazę muzycznego rozwoju.

Tematy każdego tygodnia są zaczerpnięte z życia codziennego, np. kąpiel, zmiana pieluszki, spanie, jedzenie, poruszanie się, ząbkowanie, nauka mówienia, choroby, urodziny.

Za pomocą muzyki, grając na prostych instrumentach, wykorzystując zabawki i inne przedmioty codziennego użytku, proces uczenia się jest wspierany w zróżnicowany sposób i jednocześnie skierowany w stronę dziecka.

Podręcznik zawierający piosenki, wiersze i komentarze, a także płytę CD, wspiera zarówno rodziców jak i nauczycieli.

Kto może brać udział?
Dzieci pomiędzy 4. a 18. miesiącem życia

Niemowlaki w krainie dźwięków

Nauka gry na flecie

Wykonawca: Yamaha - Szkoła Muzyczna

Popular Music Course – Flet poprzeczny” to program dla osób od 10. roku życia.

Głównym celem kursu jest:

nauka podstawowych technik grania;
radość z grania w grupie;
improwizowanie od samego początku;
zapoznanie z różnymi stylami – od klasyki, poprzez pop, rock i jazz.

Kto może brać udział?
Dzieci od 10. r.ż., młodzież i dorośli

Nauka gry na flecie

Nauka gry na saksofonie

Wykonawca: Yamaha - Szkoła Muzyczna

“Popular Music Course – Saksofon” to program dla osób od 10. roku życia.

Głównym celem kursu jest:

nauka podstawowych technik grania;
radość z grania w grupie;
improwizowanie od samego początku;
przygotowanie do grania w zespole.

Kto może brać udział?
Dzieci od 10. r.ż., młodzież i dorośli

Nauka gry na saksofonie

Nauka gry na perkusji

Wykonawca: Ognisko Muzyczne Na Chełmie

Prowadzimy zajęcia gry na perkusji. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do naszego Ognisko Muzycznego.
Opłata miesięczna wynosi: 200 zł / rodzeństwo po 180 zł / dwa instrumenty po 180zł.

Nauka gry na perkusji

Nauka gry na fortepianie

Wykonawca: Ognisko Muzyczne Na Chełmie

Zapraszamy na zajęcia gry na fortepianie oraz keyboardzie. Ponadto nasza oferta obejmuje naukę gry na akordeonie, skrzypcach, gitarze i perkusji. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na przygodę z muzyką.
Opłata miesięczna wynosi: 200 zł / rodzeństwo po 180 zł / dwa instrumenty po 180zł.

Cena: 50 zł

Nauka gry na fortepianie

Nauka śpiewu jazzowego

Wykonawca: Ognisko Muzyczne Na Chełmie

Zapraszamy na indywidualne zajęcia śpiewu jazzowego. Uczniowie wykazujący duże zainteresowanie muzyką, przygotowywani są do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych, szkół średnich lub uczelni wyższych z profilem muzycznym.

Cena: 50 zł

Nauka śpiewu jazzowego

Lekcje gry na akordeonie

Wykonawca: Ognisko Muzyczne Na Chełmie

Nasze Ognisko Muzyczne zaprasza na lekcje gry na akordeonie. Uczniowie biorą udział w koncertach semestralnych, do których przygotowują się na lekcjach oraz w czasie samodzielnej pracy w domu. Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut, lub 60 minut raz w tygodniu.
Opłata miesięczna wynosi: 200 zł / rodzeństwo po 180 zł / dwa instrumenty po 180zł.

Cena: 200 zł

Lekcje gry na akordeonie

Nauka gry na Keyboardzie

Wykonawca: Ognisko Muzyczne Na Chełmie

Ognisko Muzyczne prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Proponujemy zajęcia gry na instrumentach klawiszowych takich jak: keyboard, fortepian.
Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut, lub 60 minut raz w tygodniu.
Opłata miesięczna wynosi: 200 zł / rodzeństwo po 180 zł / dwa instrumenty po 180zł.

Cena: 50 zł

Nauka gry na Keyboardzie

Nauka gry na gitarze

Wykonawca: Ognisko Muzyczne Na Chełmie

Zapraszamy na zajęcia gry na gitarze, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Działamy na terenie Gdańska już od 22 lat!
Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut, lub 60 minut raz w tygodniu.
Opłata miesięczna wynosi: 200 zł / rodzeństwo po 180 zł / dwa instrumenty po 180zł.

Cena: 50 zł

Nauka gry na gitarze