Szkoły podstawowe - Usluger.pl

Szkoły podstawowe są elementem oświaty i rozpoczęcie w nich nauki jest obowiązkowe i regulowane prawnie. Rozpoczynają w niej naukę dzieci w wieku sześciu lub siedmiu lat. Nauczanie w szkole podstawowej dzieli się na dwa etapy. Pierwszym z nich jest nauczanie początkowe, gdzie dziecko znajduje się przez trzy lata i jest to edukacja wczesnoszkolna. Zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, który jest wychowawcą klasy. Dziecko na takich zajęciach uczy się starannego i płynnego czytania oraz pisania. Większość czasu upływa na nauce z wykorzystaniem zabawy. Drugi etap to klasa od czwartej do szóstej. Rozpoczyna się w jego trakcie nauka regularnych przedmiotów. Na zakończenie szkoły otrzymuje się świadectwo. W tym katalogu odnajdziesz adresy szkół podstawowych w Twojej okolicy.

Interaktywne pokazy fizyczne

Wykonawca: Fundacja Einsteina

Pokazy interaktywne są świetną zabawą, innowacyjną metodą nauki, oraz niesamowitą przygodą, której nie da porównać się z niczym innym. Mocną stroną tego rozwiązania jest położenie nacisku na uczestniczenie każdej osoby w zajęciach. Większość modeli, które pokazujemy i omawiamy, wędruje pomiędzy uczestnikami, aby mogli samodzielnie wykonać jakieś „doświadczenie”.

Interaktywne pokazy fizyczne

Edukacja żywieniowa dla Szkół

Wykonawca: Instytut Żywienia i Rozwoju ELIGO

Oferujemy pakiety lekcji, warsztatów edukacji i szkoleń edukacji żywieniowej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Możliwość realizacji zajęć pojedynczo lub cyklicznie jako np. roczny program edukacyjny.
Warsztaty dla uczniów klas 0-III:

  • Piramida zdrowego wybory- spotkanie wprowadzające w świat zasad zdrowego odżywiania, skupiające się na promocji 5 zachowań żywieniowych
  • Cztery cztery zasady w zdrowym trybie życia- lekcja poświęcona czterem obszarom wpływającym na zdrowy styl życia:aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, życie bez nałogów i umiejętności budowania dobrych relacji z ludźmi.

Warsztaty dla uczniów klas IV-VI:
  • Wiem co jem czyli, co skrywają produkty- spotkanie poświęcone zagadnieniu bycia świadomym konsumentem,
  • Policz swoje zdrowie-warsztat praktyczny w kierunku podniesienia umiejętności uczniów do samodzielnego właściwego planowania swoich posiłków.

Warsztaty dla uczniów klas gimnazjalnych:
  • Cztery Filary Zdrowia Gimnazjalisty,
  • W krzywym zwierciadle przekonań o zdrowym odżywianiu. Czy na pewno wiem co jem?,
  • Świadomość konsumencka, szansą na moje lepsze wybory żywieniowe.

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli:
  • Śniadanie w domu wyniki w szkole,
  • Świadomość i odpowiedzialność w tworzeniu warunków do zdrowia w placówce,
  • Moja Przerwa na Zdrowie.

Oferujemy również usługi:
• Projektowanie i wykonawstwo zajęć, warsztatów edukacji prozdrowotnej dopasowanych indywidualnie do potrzeb placówki- programu, projektu, który planują realizować w tym zakresie tematycznym.
• Pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu działań dot. zmian w sklepikach szkolnych (ocena asortymentu, tworzenie listy produktów, szkolenia o świadomości konsumenckiej, wsparcie przy organizowaniu przestrzeni w około sklepiku itp.)
• Szkolenia dla kadry żywienia zbiorowego, kadry pedagogicznej dopasowane indywidualnie do potrzeb.
• Ocenę jadłospisów dekadowych z komentarzem oraz układanie nowych zgodnie z aktualnymi normami żywieniowymi.

Szczegółowych informacji na temat warsztatów i współpracy udzielamy po złożeniu zapytania.

Edukacja żywieniowa dla Szkół

Organizacja warsztatów dla uczniów o tematyce morskiej

Wykonawca: Biuro Turystyczne Fifi Travel Maria Fifielska

Lekcja ze specjalistą może być ciekawym urozmaiceniem zwykłych zajęć przyrodniczych.
Planowane 45-minutowe warsztaty z prezentacją multimedialną można połączyć również z zajęciami plastycznymi.

Proponowane tematy:
1-3 SP
1. Jakie skarby możemy ujrzeć podczas spaceru nad morzem?

4-6 SP
1. Co wiemy o Bałtyku i jego mieszkańcach?
2. Czemu w oceanach giną zwierzęta i rośliny?
3. Dowolnie wybrany temat związany z nauką o funkcjonowaniu mórz i oceanów. Propozycje tematów trzeba zgłosić min. 2 tyg. przed planowaną lekcją.

Cena: 3 zł/os.

Podczas zajęć dzieci dostaną tematyczne karty pracy do uzupełnienia.

Serdecznie zapraszamy!

Cena: 3 zł

Organizacja warsztatów dla uczniów o tematyce morskiej

Wyposażanie laboratorów szkolnych i pracowni tematycznych

Wykonawca: Nowa Szkoła Sp. z o.o.

Nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 daje szanse na skorzystanie z dofinansowania w ramach tzw. kompetencji kluczowych. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które spełniają warunki regulaminu publikowanego z dokumentacją ogłaszanego konkursu, mogą wnioskować o doposażenie następujących pracowni: laboratorium matematyczne, laboratorium przyrodnicze, laboratorium językowe.

Nowa Szkoła, czerpiąc wiedzę z 25-letniego doświadczenia i współpracy z nauczycielami przedstawia Państwu katalog zgodny z rekomendacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w dokumentacjach ogłaszanych konkursów.

Wyselekcjonowane przez nas wyposażenie zawiera: pomoce do nauki przedmiotów przyrodniczych (biologii, fizyki, chemii i geografii), pomoce do nauki matematyki, pomoce do nauki języków obcych, wyposażenie laboratoriów szkolnych, wyposażenie interaktywne spełniające założenia TIK.

Wypracowana przez Nową Szkołę oferta zapewni Państwu kompleksowe doposażenie szkoły. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami (szczegóły na stronie www.nowaszkola.com) oraz Biurem Obsługi Klienta (tel. 801 5555 08) w celu dobrania oferty dedykowanej Państwa potrzebom.

Wyposażanie laboratorów szkolnych i pracowni tematycznych

Wyposażenie gabinetu psychologiczno-pedagogicznego

Wykonawca: Nowa Szkoła Sp. z o.o.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 21 marca 2016 roku Ministertwo Edukacji Narodowej opublikowała pismo zawierające kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W punkcie V ministerstwo określiło, o co między innymi będą mogły aplikować jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Dofinansowanie będzie dotyczyło między innymi pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (dotyczy szkół w jednostkach samorządu terytorialnego otrzymujących kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Z myślą o wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, które mogą składać wnioski w ramach 0,4 rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 przygotowaliśmy ofertę specjalną.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi (lista na stronie www.nowaszkola.com) lub z Biurem Obsługi klienta (tel. 801 5555 08).

Wyposażenie gabinetu psychologiczno-pedagogicznego

Wyposażenie gabinetu lekarskiego

Wykonawca: Nowa Szkoła Sp. z o.o.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 21 marca 2016 roku Ministertwo Edukacji Narodowej opublikowała pismo zawierające kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W punkcie V ministerstwo określiło, o co między innymi będą mogły aplikować jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Dofinansowanie będzie dotyczyło między innymi szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, które nie otrzymały dofinansowania z ww. tytułu w roku 2015 oraz szkół i placówek, nie ujętych we wnioskach w roku ubiegłym w jednostkach samorządu terytorialnego, które w roku 2015 otrzymały dofinansowania z ww. tytułu).

Z myślą o wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, które mogą składać wnioski w ramach 0,4 rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 przygotowaliśmy ofertę specjalną.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi (lista na stronie www.nowaszkola.com) lub z Biurem Obsługi klienta (tel. 801 5555 08).

Wyposażenie gabinetu lekarskiego

Nauka języków obcych: j.niemiecki, j.angielski

Wykonawca: Studio Języków Obcych Aldona Starosta

Oferuję:

- naukę języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- lekcje prowadzone w grupach i indywidualnie,
- solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego,
- przygotowanie do innych egzaminów,
- korepetycje dla uczniów na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich,
- kursy językowe dla firm,
- tłumaczenia.
Sukces gwarantowany!!!

Polecam uczenie się następujących języków obcych:

- język niemiecki: wszystkie poziomy nauczania (A1,A2, B1, B2, C1, C2),
- język angielski: wszystkie poziomy nauczania (A1, A2, B1, B2, C1, C2),
- język hiszpański: poziomy (A1, A2)

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa

Wykonawca: Monnet International School

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa z najlepszym programem edukacyjnym na świecie - IBO Primary Years Programme.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa

WYCENA KSIĄŻEK SP KLASA 5

Wykonawca: KSIĘGARNIA-ANTYKWARIAT MJ

WYCENA SP DUCZKI KLASA 5

KOSZT CAŁEGO KOMPLETU (BEZ RELGII)

Cena: 320.9 zł

WYCENA KSIĄŻEK SP KLASA 4

Wykonawca: KSIĘGARNIA-ANTYKWARIAT MJ

WYCENA SP DUCZKI KLASA 4


KOSZT CAŁEGO KOMPLETU DO KL 4 (BEZ RELIGII)

Cena: 449.1 zł

WYCENA KSIĄŻEK SP KLASA 3

Wykonawca: KSIĘGARNIA-ANTYKWARIAT MJ

WYCENA SP DUCZKI KLASA 3


NASZE RAZEM W SZKOLE KL 3 BOX
ENGLISH ADVENTURE 3

Cena: 323.5 zł

WYCENA KSIĄŻEK SP KL.2

Wykonawca: KSIĘGARNIA-ANTYKWARIAT MJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCZKACH

KLASA 2

TROPICIELE 2 BOX
ENGLISH ADVENTURE 2

Cena: 321.8 zł

WYCENA KSIĄŻEK SP KL. 1

Wykonawca: KSIĘGARNIA-ANTYKWARIAT MJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DUCZKACH

KLASA 1

NEW ENGLISH ADVENTURE PODR +ĆW

Cena: 63.7 zł

WYCENA SP 7 KL 6

Wykonawca: KSIĘGARNIA-ANTYKWARIAT MJ

WYCENA SP 7 WOŁOMIN KL 6


KOSZT CAŁEGO KOMPLETU (BEZ RELIGII - NIEDOSTĘPNA W HURTOWNIACH)

Cena: 417.1 zł

WYCENA SP 7 KL 5

Wykonawca: KSIĘGARNIA-ANTYKWARIAT MJ

szkoła podstawowa nr 7 wołomin
komplet podręczników do klasy 5( koszt bez religii - dostępna w sierpniu)

Cena: 351.5 zł