Szkoły policealne - Usluger.pl

Nie każdy z nas po ukończeniu szkoły średniej, miał okazję i środki finansowe na podjęcie studiów. Wiele osób, nie było w stanie określić czym się interesują i inwestycja w nietrafiony kierunek studiów, nie byłaby dobrą decyzją. Część z nas, musiała zacząć zarabiać na życie i odsunąć na jakiś czas myśli o edukacji. Szkoły policealne to miejsca, do których może zapisać się osoba w każdym wieku. To szkoły przeznaczone dla absolwentów szkół średnich państwowych oraz prywatnych. Kształcą one w określonym zawodzie lub kierunku a ich słuchacze otrzymują indeksy. Szkoła kończy się przeprowadzeniem egzaminu zawodowego.

Produkcja Gier Komputerowych

Wykonawca: Szkoła SOWA-EDU - Fotografia, Grafika, Rysunek

Celem nauki tej specjalizacji jest poznanie i rozumienie produkcji gier na wszystkich jej etapach.
Na zajęciach dowiesz się, jak projektuje się gry? Co jest istotne, by przyciągnąć gracza? Jakie mechanizmy wykorzystuje się w celu przyciągnięcia jego uwagi? Zapoznasz się również z wieloma sposobami prowadzenia narracji oraz budowania postaci i emocji.
Ponadto poznasz Programy Photoshop (2d), Blender (3d i animacje) oraz Unity.
Więcej o wykładowcach i programie dowiesz się:
http://sowa-edu.pl/kursy-szkola-studium-produkcji-gier-komputerowych-poznan/
strona szkoły www.sowa-edu.pl

Produkcja Gier Komputerowych

Szkoła Concept Art

Wykonawca: Szkoła SOWA-EDU - Fotografia, Grafika, Rysunek

Szkoła proponuje zaoczną naukę roczną i dwuletnią Concept artu oraz kursy krótkie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Nauka w szkole odbywa się w co drugi tydzień w weekendy od października do połowy czerwca.
Podstawą programową specjalizacji jest nauka tworzenia grafik koncepcyjnych, ilustracji oraz grafiki 3D i animacji.
Ilustracje tworzone przez koncept artystów przenoszą nas w świat pełen emocji i fantazji.
Zajęcia z pasją prowadzą wysokiej klasy artyści-specjaliści, posiadający dużą wiedzę w obsłudze programów Adobe, Unity, Blender, itd...

Szkoła Concept Art

Modelarstwo

Wykonawca: Prywatne Studium Techniki Dentystycznej E. Nagadowski

Modelowanie zębów, rysunek w 3 rzutach

modelarstwo

Ortodoncja

Wykonawca: Prywatne Studium Techniki Dentystycznej E. Nagadowski

Wykonywanie aparatów ortodontycznych stałych, wyjmowanych, szyny relaksacyjne

ortodoncja

Technika dentystyczna

Wykonawca: Prywatne Studium Techniki Dentystycznej E. Nagadowski

wykonywanie protez częściowych osiadających, nieosiadających, wykonywanie szkieletów, mostów protetycznych

technika dentystyczna

Opiekun osoby starszej - nauka

Wykonawca: Policealne Szkoły FAMA

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE "FAMA" proponuje bezpłatną naukę na kierunku opiekun osoby starszej.
Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad osobą starszą: opieka i pielęgnacja nad osobą starszą, podstawy żywieniowe osób starszych, elementy rehabilitacji.
Perspektywy zatrudnienia: sanatoria, ośrodki pomocy społecznej, kluby samopomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze,
Czas i tryb nauczania: 2 lata/4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

Opiekun osoby starszej - nauka

Opiekun medyczny - nauka

Wykonawca: Policealne Szkoły FAMA

  • Proponujemy bezpłatną naukę na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY.
  • Opiekun medyczny wykonuje czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne, rozpoznaje problemy osoby chorej i niesamodzielnej. Do zadań opiekuna medycznego należy m.in. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie przy zabiegach pielęgniarskich.
  • Perspektywa zatrudnienia: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne ośrodki pomocy społecznej, indywidualna opieka w domu pacjenta, fundacje i stowarzyszenia skupiające osoby niepełnosprawne.
  • Czas i tryb nauczania: 1 rok/2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Opiekun medyczny - nauka

Technik masażysta - nauka

Wykonawca: Policealne Szkoły FAMA

  • Proponujemy bezpłatną naukę na kierunku TECHNIK MASAŻYSTA.
  • Absolwent po zakończonej nauce posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.
  • Perspektywa zatrudnienia: w szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych, niepublicznych zakładach opieki społecznej, domach opieki społecznej, gabinetach prywatnych, placówkach oświatowo-wychowawczych.
  • Czas nauczania: 2 lata/4 semestry
  • Tryb nauczania: zajęcia odbywają się w systemie dziennym albo zaocznym.

Technik masażysta - nauka

Asystent Osoby Niepełnosprawnej - nauka

Wykonawca: Policealne Szkoły FAMA

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE "FAMA" proponuje bezpłatną naukę na kierunku ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. Asystent pomaga osobie niepełnosprawnej w codziennych czynnościach. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą. Jego zadaniem jest także likwidowanie barier społecznych, psychologicznych, architektonicznych w życiu podopiecznych.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej - nauka

Terapeuta zajęciowy - nauka

Wykonawca: Policealne Szkoły FAMA

POLICEALNE MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE "FAMA" proponuje bezpłatną naukę na kierunku TERAPEUTA ZAJĘCIOWY.
Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych technik, metod oraz form terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta.
Perspektywy zatrudnienia: placówki rehabilitacyjne, szpitale, sanatoria, warsztaty terapii zajęciowej, kluby seniora, inne placówki pomocy społecznej.
Czas nauczania: 2 lata/4 semestry
Tryb nauczania: zajęcia odbywają się

Terapeuta zajęciowy - nauka

Bezpłatna nauka w szkole policealnej

Wykonawca: Policealne Szkoły FAMA

Przygotowujemy uczniów, słuchaczy na otwarty rynek pracy z dziedziny opieki, terapii zajęciowej, masażu. Proponujemy bezpłatną naukę na takich kierunkach jak: terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, technik masażysta. Absolwenci szkoły "FAMA" z powodzeniem dostają pracę po za granicami naszego kraju. Zatrudniani są tam jako terapeuci zajęciowy, masażyści, opiekunowie osób starszych.

Bezpłatna nauka w szkole policealnej

Roczny kierunek Grafika poligraficzna DTP

Wykonawca: Policealna Szkoła Poligraficzna Multimedialna i Projektowania Reklam PUBLISHING SCHOOL

Wykorzystaj rok. Zdobądź prestiżowy zawód i pracuj w grafice poligraficznej.
Zredaguj publikację, zaprojektuj grafikę, przygotuj pliki do druku, kontroluj drukowanie i sprawdź jakość odbitek.

Naucz się:
– typografii książek, materiałów reklamowych i biznesowych, czasopism i opakowań
– profesjonalnej redakcji graficznej i techniczne oraz zasad składania i korekty tekstów
– zarządzania barwą i rastrowania
– wykonywania plików publikacji w Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat
– rozpoznawania technik poligraficznych (wizyty w drukarniach, warsztaty drukowania i ćwiczenia finishingu)
– wyboru optymalnej techniki drukowania: offset, flekso, cyfra, sito, hot print, wklęsłodruk, tampondruk, termodruk
– zastosowania papierów i innych materiałów podłożowych, farb, materiałów zdobniczych i zabezpieczających przed fałszowaniem
– samodzielnego przygotowania do druku komercyjnej publikacji (projekt, redakcja, DTP, nadzór nad procesem drukowania, gotowe egzemplarze)
– budowania własnego, profesjonalnego portfolio

Nauka obejmuje 330 godz. (zajęcia wyłącznie praktyczne), w tym 178 godz. zajęć komputerowych, 19 godz. wycieczek i warsztatów, 63 godz. praktyczna praca dyplomowa oraz 70 godz. ćwiczeniowych.

Termin: październik 2018 r. – lipiec 2019 r. (zajęcia weekendowe, co dwa tygodnie).

Uzyskasz:
– praktyczne umiejętności
– zawód z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności
– dyplom ukończenia szkoły oznaczony hologramem „Publishing School” oraz logo Apple
– kontakty i oferty branżowe

Kierunek prowadzi „Publishing School” w Krakowie.

Szczegóły kierunku na http://publishingschool.pl/wydzialy/poligrafia-dtp

Sprawdź projekty naszych absolwentów http://publishingschool.pl/galerie/projekty-dyplomowe-poligrafia-dtp

Cena: 5.46 zł

Roczny kierunek Grafika poligraficzna DTP

Roczny kierunek Web design (projektowanie stron www)

Wykonawca: Policealna Szkoła Poligraficzna Multimedialna i Projektowania Reklam PUBLISHING SCHOOL

Wykorzystaj rok. Zdobądź poszukiwany zawód i pracuj w web designie.
Projektuj i wykonuj standardowe i mobilne strony www.

Naucz się:
– zasad UX (user experience) oraz tworzenia web tekstów
– realizowania kreacji graficznych dla web
– wykonywania web grafiki (Photoshop i Illustrator)
– tworzenia stron w WordPress, HTML5 i CSS3
– edycji i montażu materiałów filmowych w After Effects
– pracy z dźwiękiem cyfrowym w studiu nagrań
– samodzielnego projektowania i wykonywania stron www o średnio zaawansowanym stopniu trudności
– budowania własnego, profesjonalnego portfolio

Nauka obejmuje 330 godz. (zajęcia wyłącznie praktyczne, komputerowe)

Termin: październik 2018 r. – lipiec 2019 r. (zajęcia weekendowe, co dwa tygodnie).

Uzyskasz:
– praktyczne umiejętności
– zawód z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności
– dyplom ukończenia szkoły oznaczony hologramem „Publishing School” oraz logo Apple
– kontakty i oferty branżowe

Kierunek prowadzi „Publishing School” w Krakowie.

Szczegóły na http://publishingschool.pl/wydzialy/web-design

Cena: 5.3 zł

Roczny kierunek Web design (projektowanie stron www)

Roczny kierunek Grafika 3D

Wykonawca: Policealna Szkoła Poligraficzna Multimedialna i Projektowania Reklam PUBLISHING SCHOOL

Wykorzystaj rok i zdobądź kreatywny zawód.
Projektuj i wykonuj wizualizacje i filmy 3D dla biznesu, reklamy i architektury.

Naucz się:
– wykorzystywania scenariuszy, storyboardów i animatików do tworzenia filmów 3D
– wizualizowania architektury i obiektów w przestrzeni
– animacji w programie Cinema 4D (scena, kamera, światło, obiekt, rigging, tekstura, modelowanie, rendering)
– modelowania i animacji obiektów w programie Maya Autodesk (kadrowanie, klatki kluczowe, ścieżka ruchu, render, compositing)
– udźwiękawiania filmików 3D w programie Reaper
– postprodukcji i compositingu w After Effects
– realizacji i prezentowania produkcyjnego filmu 3D
– budowania własnego, profesjonalnego portfolio

Nauka obejmuje 330 godz. (zajęcia wyłącznie praktyczne, komputerowe)

Termin: październik 2018 r. – lipiec 2019 r. (zajęcia weekendowe, co dwa tygodnie).

Uzyskasz:
– praktyczne umiejętności
– zawód z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności
– dyplom ukończenia szkoły oznaczony hologramem „Publishing School” oraz logo Apple
– kontakty i oferty branżowe

Kierunek prowadzi „Publishing School” w Krakowie.

Szczegóły kierunku na http://publishingschool.pl/wydzialy/3D-animacje

Sprawdź projekty naszych absolwentów http://publishingschool.pl/galerie/projekty-dyplomowe-3d-animacje

Cena: 5.3 zł

Roczny kierunek Grafika 3D

Szkoła policealna, kursy zawodowe, szkolenia

Wykonawca: AS Edukacja

Szkoła AS Edukacja postała z myślą o osobach, które chcą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe, a także wykształcenie średnie ogólnokształcące. Naszym największym atutem są pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej, którzy z chęcią pomogą w doborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Dlaczego AS Edukacja?

- posiadamy uprawnienia szkoły publicznej na podstawie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych Prezydenta Miasta Katowice
- jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym – u nAS zdasz maturę i egzamin na kwalifikację w zawodzie
- nasz dział obsługi klienta zapewni profesjonalną i fachową obsługę, udzieli wyczerpujących informacji, pomoże w zapisie do szkoły, doborze szkoleń, a także udzieli wsparcia na każdym etapie nauki i po jej zakończeniu
- jesteśmy elastyczni i spełniamy oczekiwania klientów na najwyższym poziomie
nasza kadra pedagogiczna została wybrana z najwyższą starannością, stanowią ją młode, ale doświadczone osoby, pełne pasji i kreatywności
- nasz sekretariat znajduje się w ścisłym centrum Katowic i nie posiada żadnych barier architektonicznych, jest całkowicie dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a także dla matek z wózkami z dziećmi
- miejsce realizacji zajęć dydaktycznych znajduje się w pobliżu centrum Katowic i również jest dostępne dla osób niepełnosprawnych – podjazd do szkoły, zajęcia na parterze

A wszystko po to, aby czas spędzony na naszych zajęciach nie tylko dostarczał niezbędnej wiedzy do podnoszenia kwalifikacji oraz do zdawania egzaminów państwowych, ale także był dla Was przyjemny, a szkoła AS Edukacja stała się miejscem, które będziecie mile wspominać i do którego będziecie chcieli wracać.

szkoła policealna, kursy zawodowe, szkolenia