Techniki sprzedaży - Usluger.pl

Jak zacząć sprzedawać z prawdziwą pasją? Jak zachęcić klienta do korzystania z naszej usługi lub produktu? W jaki sposób komunikować się z klientem oraz jak wyznaczać granice w kontaktach? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, bądź też widzisz, że Twoi pracownicy potrzebują fachowej pomocy, skorzystaj z ofert szkolenia, dotyczącego technik sprzedaży. Można zyskać na nich wiedzę z zakresu trudnych sytuacji w sprzedaży, jej finalizowania, sprzedaży przez telefon oraz prezentacji sprzedaży. Zwiększenie umiejętności spowodują większą sprzedaż, warto więc skorzystać z takiego typu szkolenia.

Szkolenia dla handlowców

Wykonawca: Firma Szkoleniowa CLOV

Prowadzimy szkolenia dla handlowców, bazując na własnych, kilkuletnich doświadczeniach w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą.

Szkolenia dla handlowców

Szkolenia zwiększające sprzedaż

Wykonawca: HUMAN ADVICE

Proponowany program szkolenia
Moduł 1.Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej z
klientem w kontakcie telefonicznym.
Moduł 2. Etapy procesu sprzedaży w kontakcie telefonicznym.
Moduł 3.Klasyfikacje klientów i tzw. trudni klienci i jak sobie z
nimi radzić.
Moduł 4. Rozpoznawanie potrzeb klientów.
Moduł 5. Prezentacja produktów/usług w języku korzyści w
rozmowie telefonicznej.
Moduł 6. Skuteczne techniki negocjacyjne.
Moduł 7. Wyjaśnianie wątpliwości klienta z elementami asertywności.
Moduł 8. Podsumowanie i zamknięcie rozmowy handlowej

Szkolenia zwiększające sprzedaż

Skuteczny specjalista działu zakupów

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pracy działu zakupów oraz technik negocjacji zakupowych. Zagadnienia poruszane na szkoleniu obejmują obszary optymalizacji zakupów na potrzeby organizacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie efektywnego procesu negocjacyjnego. Zastosowanie metod i technik dostarczonych na szkoleniu pozwoli na usprawnienie procesu zakupów w firmie oraz osiąganie korzystniejszych warunków od dostawców.
Program szkolenia

I. ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPÓW.

Rola i zadania kupca w organizacji.
system, w którym funkcjonuje dział zakupów
kierunki działań w celu optymalizacji procesu zakupów
Proces zapytania ofertowego.
sekwencja RFx - dostosowanie zapytania do sytuacji zakupowej
wybór dostawcy
dobre praktyki współpracy z dostawcami
Analizy wspierające pracę kupca.
analiza ABC - wykorzystanie zasady Pareto do optymalizacji strategii zakupowej
analiza XYZ - wpływ przewidywal

Cena: 1943 zł

Profesjonalna obsługa klienta przez telefon z elementami telemarketing

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest praca nad zbudowaniem zespołu świadomego wagi własnej postawy nastawionej na klienta – stosowanie filozofii pro klienckiej w codziennej pracy z wykorzystanie telefonu, jako narzędzia obsługi i komunikacji z klientem oraz nabycie podstawowych umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych w różnych sprawach.
Korzyści dla uczestników

Uczestnicy na szkoleniu nabędą umiejętności niezbędne w kontaktach z klientem firmy. Poznają i nauczą się podstawowych zasad komunikacji przez telefon, przygotowywania się do rozmowy, zasad rozmowy telefonicznej, technik rozmowy, skutecznej reakcji w trudnych sytuacjach z nastawieniem na zadowolenie klienta.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • Dyskusja facylitowana
 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Studia przypadku
 • Odgrywanie scenek, nagrywanie
 • Opracowywanie rozwiązań
 • Mini wykład trenera

Cena: 1820 zł

Profesjonalna obsługa klienta przez telefon z elementami telemarketing

Zaawansowane techniki sprzedaży

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Korzyści dla uczestników

Nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:


 • Wpływu na przebieg procesu podejmowania decyzji przez Klienta.
 • Prowadzenia dialogu z partnerem biznesowym
 • Efektywnej analizy i dopasowania produktu do potrzeb Klienta
 • Skutecznego wykorzystania technik sprzedaży wymaganych do osiągnięcia celów na poszczególnych etapach procesu sprzedaży, w tym sprzedaży perswazyjnej
 • Skutecznego pokonywania obiekcji Klienta z zastosowaniem języka korzyści
 • Budowania dobrych relacji biznesowych
 • Radzenia sobie w kontaktach z „trudnym klientem”


Wykształcenie pożądanych postaw:


 • Zbudowania bądź utrwalenia postawy otwartości na Klienta i jego potrzeby
 • Otwartości i chęci do stosowania efektywnych wzorców sprzedaży i budowania trwałych relacji z Klientami
 • Wiary we własne możliwości, co do stosowania poznanych technik
 • Osobistej odpowiedzialności i zaangażowania za własne wyniki sprzedaży oraz budowanie relacji z klientem

Cena: 1820 zł

Zaawansowane techniki sprzedaży

Konsultacje i szkolenia sprzedażowe

Wykonawca: KMM- Księgowość i Księgowość Zarządcza Katarzyna Brokman-Pułtorak

Pomagamy budować kompetencje handlowców i budować strategię sprzedaży. Mamy doświadczenie w sprzedaży nowych, zaawansowanych technologii i budowaniu długofalowych relacji z klientami.Korzystamy z nowoczesnych narzędzi opracowanych przez Huthwaite (www.huthwaite.com), w tym z rewelacyjnej metody SPIN.

Handlowiec doskonały

Wykonawca: SEDMO Coaching , szkolenia , rekrutacje

Szkolenie przydatne w każdej firmie posiadającej dział handlowy lub sprzedażowy oraz w firmach MLM. Obejmuje pełny pakiet umiejętności, które są niezbędne w pracy handlowca/sprzedawcy. Trener prowadzący posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu handlowców od momentu zatrudnienia do osiągnięcia wysokich pozycji w rankingach sprzedażowych. Szkolenie prowadzone jest głównie w formie warsztatowej i obejmuje szereg ćwiczeń, aby uczestnicy przećwiczyli wszystkie potrzebne umiejętności.

Handlowiec doskonały

BĄDŹ GENIUSZEM SPRZEDAŻY

Wykonawca: UPCORE Przemysław Podgórski

PROGRAM SZKOLENIA I TWOJE NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:
Twój umysł i umysł Twojego klienta.
Nowoczesne strategie budowania zaufania i lojalności klienta.
Profilowanie klienta i indywidualne sposoby motywowania do zakupu.
Nowoczesny język korzyści i wzorce lingwistyczne fundamentem skutecznej sprzedaży.
Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami klienta w sprzedaży.
Wizerunek i nieświadoma komunikacja niewerbalna – sukces w sprzedaży bez słów.
Nowoczesne techniki (i neurotechniki) wsparcia sprzedaży.
Zachowania konsumentów. Potrzeby i czynniki motywujące do zakupu.
Tworzenie skutecznego przekazu marketingowego, który pokochają klienci.

Cena: 1500 zł

BĄDŹ GENIUSZEM SPRZEDAŻY

"Techniki sprzedaży"

Wykonawca: ECONAT Natalia Cios

Moduł 1 – AKWIZYCJA
• metody pozyskiwania kontaktów;
• tworzenie baz klientów;
• strategie docieranie do potencjalnych klientów;
• rozmowa telefoniczna;
• e-mailing;
• wysyłka tradycyjna – listy sprzedażowe i polecające.

Moduł 2 – SPRZEDAŻ TELEFONICZNA
• dekalog telefoniczny;
• zasady etykiety telefonicznej;
• docieranie do osób decyzyjnych;
• komunikacja werbalna;
• operowanie głosem;
• język perswazji;
• radzenie sobie z obiekcjami.

Moduł 3 - SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA
• zasada Pareto;
• pierwsze wrażenie;
• przywitanie;
• rozmowa handlowa;
• zasada CKD;
• negocjacje;
• zbijanie obiekcji;
• argumentowanie;
• domykanie sprzedaży;
• działania posprzedażowe.

Moduł 4 – KOMUNIKACJA W PROCESIE SPRZEDAŻY
• schemat góry lodowej;
• schemat procesu komunikacji;
• barieRy komunikacyjne;
• efekt halo;
• typy klientów, rozpoznawanie psychologicznego portretu klienta;
• schemat Mehrabiana;
• komunikacja werbalna i niewerbalna;
• nawiązywanie kontaktu i tworzenie klimatu porozumienia

Szkolenie ze skutecznej sprzedaży - techniki sprzedaży

Wykonawca: Biznes Edukator sp. z o.o.

MODUŁ I SZKOLENIA- Istota Sprzedaży


MODUŁ II SZKOLENIA - Komunikacja interpersonalna w sprzedaży


MODUŁ III SZKOLENIA - Komunikacja werbalna i niewerbalna w sprzedaży


MODUŁ IV SZKOLENIA - Badanie potrzeb Klienta


MODUŁ V SZKOLENIA - Prezentowanie usługi\produktu


MODUŁ VI SZKOLENIA - Trudne sytuacje


MODUŁ VII SZKOLENIA - Zamykanie sprzedaży

Cena: 1290 zł

Szkolenie ze skutecznej sprzedaży - techniki sprzedaży

Szkolenie ze sprzedaży w formie Poligonu Handlowego

Wykonawca: Biznes Edukator sp. z o.o.

Szkolenie ze sprzedaży w formie Poligonu Handlowego, to ciągłe ćwiczenia i symulacje - nie posiada jednolitego programu. Trener w zależności od potrzeb na bieżąco modyfikuje przebieg szkolenia, aby uczestnicy mogli przećwiczyć to, co jest im najbardziej potrzebne.
Na szkoleniu pracujemy w małych grupach – max 6 osób! W kilkunastoosobowej grupie na szkoleniu warsztatowym nie ma szansy na prawdziwą pracę z doskonaleniem kompetencji handlowych. Można tylko pewne rzeczy omówić, przećwiczyć, zademonstrować. Natomiast podczas szkolenia ze sprzedaży w formie POLIGONU HANDLOWEGO pracuje maksymalnie 6 osób (lub mniej), dzięki czemu szkolenie jest bardzo intensywne i mocno zindywidualizowane.
Podczas szkolenia skupiamy się na rozwoju umiejętności i postaw - ćwiczymy to, co jest najważniejsze, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie efektywności pracy handlowej, czyli umiejętności. Nasze działania skupiamy również na eliminowaniu negatywnych nawyków, nieskutecznych strategii i zachowań, korzystamy

Cena: 1090 zł

Szkolenie ze sprzedaży w formie Poligonu Handlowego

Kody umysłu - zaawansowane techniki sprzedaży

Wykonawca: BlitzProject Group Tomasz Byzia

Program warsztatów:

1. Wartości jako źródło wewnętrznej motywacji, najmocniej skłaniające do działania i podejmowania decyzji.

Uniwersalny i indywidualny system wartości.
Odkrywanie wartości własnych i wartości innych ludzi.
Hierarchia wartości i jej wpływ na podejmowanie działań i decyzji.
Motywowanie do działania i podejmowania decyzji poprzez odwołanie się do wartości Klienta.
2. Metaprogramy czyli nieświadome wzorce postępowania i podejmowania decyzji.
Dążenie - unikanie (motywacja)
Wewnętrzny - zewnętrzny (autorytet).
Ja - inni (korzyści).
Ogólny - szczegółowy (informacje).
Opcje - procedury (postępowanie).
3. Wzbudzanie motywacji, która wywołuje działanie Klienta.
Unikanie i dążenie, czyli źródło motywacji w procesie podejmowania decyzji.
Od - podejmując decyzję koncentruje się na tym czego będzie mógł w dzięki tej decyzji uniknąć.
Do - podejmując decyzję koncentruje się na tym co będzie mógł w dzięki tej decyzji osiągnąć.
4. Wykorzystywanie autorytetu, którym kieruje się Klien

Cena: 1200 zł

Kody umysłu - zaawansowane techniki sprzedaży

Perswazja w procesie sprzedaży - zaawansowane techniki sprzedaży

Wykonawca: BlitzProject Group Tomasz Byzia

Program warsztatów:

1. Historia i podstawowe informacje na temat NLP.

Historia NLP czyli umysł, język i działanie.
Podstawowe założenia wpływające na jakość komunikacji.
Kodowanie doświadczeń czyli tworzenie własnych map rzeczywistości.
2. Systemy reprezentacji - ich rola w komunikacji i wywieraniu wpływu.

Wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny trzy systemy tworzenia w umyśle obrazu własnej rzeczywistości - jak Klient koduje i przetwarza informacje na temat Twojej oferty.
Rozpoznawanie systemów reprezentacji - jak rozpoznać który system reprezentacji preferuje Klient, czyli pierwszy krok w skutecznej komunikacji.
Dopasowywanie do systemu reprezentacji - jak prowadzić rozmowę i prezentować rozwiązania, aby mówić językiem Klienta.
3. Metamodel - procesy zaburzające komunikację czyli jak radzić sobie w trudnych sytuacjach podczas rozmowy z Klientem.

Generalizacja. Klient uogólnia podawane informacje - jak wykorzystać podstawy danego stwierdzenia, aby skutecznie zmienić opinie Klienta.
Us

Cena: 360 zł

Perswazja w procesie sprzedaży - zaawansowane techniki sprzedaży

Nowoczesne techniki sprzedaży

Wykonawca: BlitzProject Group Tomasz Byzia

Program szkolenia:
1. Planowanie i analizowanie działań bazą skutecznej sprzedaży.

Wyznaczanie celów sprzedażowych podstawą do planowania i rozwoju sprzedaży.
Czynniki decydujące o sukcesie w sprzedaży.
Przekonania na temat sprzedaży fundamentem dla działań sprzedażowych.
Podwójne przygotowanie do rozmowy handlowej.
Model procesu sprzedaży i modele rozmowy handlowej.
2. Sprawdzony w praktyce i niezawodny pięcioetapowy proces sprzedaży.
Wyszukiwanie potencjalnych Klientów i ich kwalifikacja.
Kontakt z potencjalnym Klientem - umawianie spotkań.
Spotkanie z Klientem - prowadzenie rozmów handlowych.
Referencje - rozbudowywanie bazy potencjalnych Klientów.
Obsługa posprzedażowa.
3. Praktyczne narzędzia ułatwiające zdobywanie informacji i prowadzenie rozmowy handlowej.
Komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie sprzedaży.
Sztuka zadawania właściwych pytań.
Umiejętność aktywnego słuchania.
Parafrazowanie wypowiedzi Klienta.
Prosty i funkcjonalny model zbierania informacji w procesie budo

Cena: 360 zł

Nowoczesne techniki sprzedaży

Psychologia osobowości - zaawansowane techniki sprzedaży

Wykonawca: BlitzProject Group Tomasz Byzia

Program warsztatu

1. Praktyczne wprowadzenie do typologii Klienta
krótki rys historyczny (od starożytności do współczesności)
główne założenia systemu rozpoznawania typu Klienta
cztery podstawowe typy Klienta
mocne i słabe strony poszczególnych typów Klienta
2. Rozpoznawanie poszczególnych typów Klienta.
zachowania jako wskaźnik rozpoznawania typu Klienta
główne cechy każdego z typów Klienta
wzorce myślenia i działania
sposoby podejmowania decyzji
3. Dostosowywanie sposobu komunikacji w procesie sprzedaży.
komunikacja niewerbalna
komunikacja werbalna
powitanie i dystans społeczny
utrzymywanie relacji z Klientem
4. Skuteczne strategie działania na poszczególnych etapach sprzedaży.
budowanie relacji z wykorzystaniem wiedzy na temat postawy i sposobu bycia Klienta
analiza potrzeb z zastosowaniem wiedzy na temat sposobu myślenia i działania Klienta
prezentacja oferty w oparciu o argumenty dopasowane do typu Klienta
zamknięcie sprzedaży z uwzględnieniem sposobu podejmowania decyzji przez K

Cena: 990 zł

Psychologia osobowości - zaawansowane techniki sprzedaży