Techniki sprzedaży - Usluger.pl

Jak zacząć sprzedawać z prawdziwą pasją? Jak zachęcić klienta do korzystania z naszej usługi lub produktu? W jaki sposób komunikować się z klientem oraz jak wyznaczać granice w kontaktach? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, bądź też widzisz, że Twoi pracownicy potrzebują fachowej pomocy, skorzystaj z ofert szkolenia, dotyczącego technik sprzedaży. Można zyskać na nich wiedzę z zakresu trudnych sytuacji w sprzedaży, jej finalizowania, sprzedaży przez telefon oraz prezentacji sprzedaży. Zwiększenie umiejętności spowodują większą sprzedaż, warto więc skorzystać z takiego typu szkolenia.

Warsztat sprzedaży i negocjacji handlowych

Wykonawca: CREDO Szkolenia Handlowców

Nowoczesne, interaktywne prowadzenie warsztatów w małych grupach na terenie Polski.
Szkoliliśmy handlowców takich firm jak:
- E.Wedel SA
- BAKOMA Sp. z o.o.
- Laboratorium Dr Irena Eris
- Grupa PSB SA
-
Wykładaliśmy o sprzedaży i zarządzaniu na:
- WSB w Dąbrowie Górniczej, wydział zamiejscowy w Cieszynie,
- Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu,
- KPSW - Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy,
-

Więcej informacji na stronie:www.credo.edu.pl

Cena: 450 zł

warsztat sprzedaży i negocjacji handlowych

Jak zwiększyć ilość umawianych spotkań handlowych

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

5 powodów, dlaczego warto wziąć udział w tym szkoleniu:

1. Poznasz dwa scenariusze umawiania spotkań i wybierzesz ten, który pasuje do Twojej pracy.
2. Dowiesz się, co potrzebujesz zmienić w twoich rozmowach, aby skuteczniej umawiać spotkania.
3. Poznasz techniki mocnego otwierania rozmowy telefonicznej.
4. Wyznaczysz cele rozwojowe do wdrożenia po szkoleniu.
5. Przećwiczysz nowe techniki podczas szkolenia i przetestujesz ich działanie.

Cena: 780 zł

Jak zwiększyć ilość umawianych spotkań handlowych

Techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Etapy rozmowy handlowej.
proces sprzedaży
znaczenie poszczególnych etapów

2. Przygotowanie do sprzedaży.
cele, istotne informacje, narzędzia sprzedaży, nastawienie – kluczowe elementy przygotowania do rozmowy handlowej
strategie rozwoju sprzedaży

3. Nawiązanie relacji.
pierwsze wrażenie i jego rola w budowaniu relacji
kreowanie własnego wizerunku

4. Odkrycie potrzeb klienta.
rola pytań w sprzedaży
typologia i zastosowanie pytań
motywy podejmowania decyzji zakupowych

5. Prezentacja handlowa.
zastosowanie narzędzi sprzedaży, cechy – zalety – korzyści
sekwencja prezentacji – w jaki sposób skutecznie prezentować, aby przekonać klienta do zakupu?

6. Finalizacja sprzedaży.
kiedy zamykać sprzedaż?
dostosowanie zamknięcia sprzedaży do sytuacji handlowej
reakcja na obiekcje klienta
techniki pokonywania obiekcji

7. Zamknięcie rozmowy handlowej.
kluczowe wnioski
tworzenie gruntu pod dalszą współpracę

8. Komunikacja z klientem.
komunikacja niewerbal

Cena: 1480 zł

Techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta

Szkolenie techniki sprzedaży

Wykonawca: SAGITTARIUS K. Dąbrowska i wsp. Sp.j.

1. Techniki sprzedaży - moduł 1 – Zarządzanie kontaktem z Klientem.
Profesjonalna budowa relacji z Klientem w oparciu o jego typologię i osobowość na poziomie formalnym i nieformalnym.
W trakcie treningu nauczysz się radzić sobie z odmiennością światów – własnego i Klienta, nauczysz się też wyważać proporcje pomiędzy relacją formalną i nieformalną z Klientem oraz panować nad potencjalnie trudnym rozmówcą i swoimi emocjami.
2. Techniki sprzedaży – moduł 2 –Potencjał produktu.
W trakcie modułu nauczysz się właściwego argumentowania zgodnie ze schematem cecha – zaleta – korzyść oraz przedstawiania przewagi konkurencyjnej w sposób przyjazny i prosty do zaakceptowania. Prezentacja, rozmowa handlowa, argumentacja, perswazja, radzenie sobie z obiekcjami to narzędzia niezbędne do tego aby wizja potrzeb Klienta spotkała się z potencjałem Twojego produktu/usługi.
3. Techniki sprzedaży – moduł 3 – Techniki automotywacji.
W trakcie modułu nauczysz się utrzymać i rozwinąć przekonując

Szkolenie - TECHNIKI SPRZEDAŻY – MODEL ZORIENTOWANY NA POTRZEBY

Wykonawca: WARSZTAT Jacek Gałązka

W naszym szkoleniu prezentujemy Państwu nieco inne podejście. Jest to model, który można nazwać „proklientowskim” lub „zorientowanym na potrzeby”. W naszym ujęciu w centrum zainteresowania handlowca znajduje się klient, a sama sprzedaż odbywa się niejako „przy okazji” Takie podejście buduje relacje, więź z klientem i stwarza warunki do współpracy, która przynosi obu stronom maksymalne, długofalowe korzyści.
Program obejmuje techniki sprzedaży oparte na odwoływaniu się do potrzeb klienta. Jest to model niezwykle skuteczny gdyż potrzeby wyjawia nam sam klient, a te w rękach świadomego handlowca mogą zostać przekształcone w argumenty sprzedażowe nie do odparcia. Umiejętność gruntownej analizy potrzeb i odwoływania się do nich za pośrednictwem rozmaitych technik sprawia, że sprzedaż staje się nie tylko skuteczna, ale także przyjemna.

opis i cena szkolenia:
http://jacekgalazka.pl/?page_id=408

szkolenie - TECHNIKI SPRZEDAŻY – MODEL ZORIENTOWANY NA POTRZEBY

Szkolenie - SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON

Wykonawca: WARSZTAT Jacek Gałązka

Opis i cena szkolenia:
http://jacekgalazka.pl/?page_id=35

szkolenie - SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON

KREATYWNY SPRZEDAWCA - Techniki sprzedaży w sklepie

Wykonawca: WARSZTAT Jacek Gałązka

Zakres tematyczny warsztatów i ceny:
http://jacekgalazka.pl/?page_id=33

KREATYWNY SPRZEDAWCA - Techniki sprzedaży w sklepie

Szkolenia dla handlowców

Wykonawca: Firma Szkoleniowa CLOV

Prowadzimy szkolenia dla handlowców, bazując na własnych, kilkuletnich doświadczeniach w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą.

Szkolenia dla handlowców

Szkolenia zwiększające sprzedaż

Wykonawca: HUMAN ADVICE

Proponowany program szkolenia
Moduł 1.Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej z
klientem w kontakcie telefonicznym.
Moduł 2. Etapy procesu sprzedaży w kontakcie telefonicznym.
Moduł 3.Klasyfikacje klientów i tzw. trudni klienci i jak sobie z
nimi radzić.
Moduł 4. Rozpoznawanie potrzeb klientów.
Moduł 5. Prezentacja produktów/usług w języku korzyści w
rozmowie telefonicznej.
Moduł 6. Skuteczne techniki negocjacyjne.
Moduł 7. Wyjaśnianie wątpliwości klienta z elementami asertywności.
Moduł 8. Podsumowanie i zamknięcie rozmowy handlowej

Cena: 2350 zł

Szkolenia zwiększające sprzedaż

Skuteczny specjalista działu zakupów

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pracy działu zakupów oraz technik negocjacji zakupowych. Zagadnienia poruszane na szkoleniu obejmują obszary optymalizacji zakupów na potrzeby organizacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie efektywnego procesu negocjacyjnego. Zastosowanie metod i technik dostarczonych na szkoleniu pozwoli na usprawnienie procesu zakupów w firmie oraz osiąganie korzystniejszych warunków od dostawców.
Program szkolenia

I. ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPÓW.

Rola i zadania kupca w organizacji.
system, w którym funkcjonuje dział zakupów
kierunki działań w celu optymalizacji procesu zakupów
Proces zapytania ofertowego.
sekwencja RFx - dostosowanie zapytania do sytuacji zakupowej
wybór dostawcy
dobre praktyki współpracy z dostawcami
Analizy wspierające pracę kupca.
analiza ABC - wykorzystanie zasady Pareto do optymalizacji strategii zakupowej
analiza XYZ - wpływ przewidywal

Cena: 1943 zł

Profesjonalna obsługa klienta przez telefon z elementami telemarketing

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest praca nad zbudowaniem zespołu świadomego wagi własnej postawy nastawionej na klienta – stosowanie filozofii pro klienckiej w codziennej pracy z wykorzystanie telefonu, jako narzędzia obsługi i komunikacji z klientem oraz nabycie podstawowych umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych w różnych sprawach.
Korzyści dla uczestników

Uczestnicy na szkoleniu nabędą umiejętności niezbędne w kontaktach z klientem firmy. Poznają i nauczą się podstawowych zasad komunikacji przez telefon, przygotowywania się do rozmowy, zasad rozmowy telefonicznej, technik rozmowy, skutecznej reakcji w trudnych sytuacjach z nastawieniem na zadowolenie klienta.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • Dyskusja facylitowana
 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Studia przypadku
 • Odgrywanie scenek, nagrywanie
 • Opracowywanie rozwiązań
 • Mini wykład trenera

Cena: 1820 zł

Profesjonalna obsługa klienta przez telefon z elementami telemarketing

Zaawansowane techniki sprzedaży

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Korzyści dla uczestników

Nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:


 • Wpływu na przebieg procesu podejmowania decyzji przez Klienta.
 • Prowadzenia dialogu z partnerem biznesowym
 • Efektywnej analizy i dopasowania produktu do potrzeb Klienta
 • Skutecznego wykorzystania technik sprzedaży wymaganych do osiągnięcia celów na poszczególnych etapach procesu sprzedaży, w tym sprzedaży perswazyjnej
 • Skutecznego pokonywania obiekcji Klienta z zastosowaniem języka korzyści
 • Budowania dobrych relacji biznesowych
 • Radzenia sobie w kontaktach z „trudnym klientem”


Wykształcenie pożądanych postaw:


 • Zbudowania bądź utrwalenia postawy otwartości na Klienta i jego potrzeby
 • Otwartości i chęci do stosowania efektywnych wzorców sprzedaży i budowania trwałych relacji z Klientami
 • Wiary we własne możliwości, co do stosowania poznanych technik
 • Osobistej odpowiedzialności i zaangażowania za własne wyniki sprzedaży oraz budowanie relacji z klientem

Cena: 1820 zł

Zaawansowane techniki sprzedaży

Konsultacje i szkolenia sprzedażowe

Wykonawca: KMM- Księgowość i Księgowość Zarządcza Katarzyna Brokman-Pułtorak

Pomagamy budować kompetencje handlowców i budować strategię sprzedaży. Mamy doświadczenie w sprzedaży nowych, zaawansowanych technologii i budowaniu długofalowych relacji z klientami.Korzystamy z nowoczesnych narzędzi opracowanych przez Huthwaite (www.huthwaite.com), w tym z rewelacyjnej metody SPIN.

Handlowiec doskonały

Wykonawca: SEDMO Coaching , szkolenia , rekrutacje

Szkolenie przydatne w każdej firmie posiadającej dział handlowy lub sprzedażowy oraz w firmach MLM. Obejmuje pełny pakiet umiejętności, które są niezbędne w pracy handlowca/sprzedawcy. Trener prowadzący posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu handlowców od momentu zatrudnienia do osiągnięcia wysokich pozycji w rankingach sprzedażowych. Szkolenie prowadzone jest głównie w formie warsztatowej i obejmuje szereg ćwiczeń, aby uczestnicy przećwiczyli wszystkie potrzebne umiejętności.

Handlowiec doskonały

BĄDŹ GENIUSZEM SPRZEDAŻY

Wykonawca: UPCORE Przemysław Podgórski

PROGRAM SZKOLENIA I TWOJE NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:
Twój umysł i umysł Twojego klienta.
Nowoczesne strategie budowania zaufania i lojalności klienta.
Profilowanie klienta i indywidualne sposoby motywowania do zakupu.
Nowoczesny język korzyści i wzorce lingwistyczne fundamentem skutecznej sprzedaży.
Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami klienta w sprzedaży.
Wizerunek i nieświadoma komunikacja niewerbalna – sukces w sprzedaży bez słów.
Nowoczesne techniki (i neurotechniki) wsparcia sprzedaży.
Zachowania konsumentów. Potrzeby i czynniki motywujące do zakupu.
Tworzenie skutecznego przekazu marketingowego, który pokochają klienci.

Cena: 1500 zł

BĄDŹ GENIUSZEM SPRZEDAŻY