Techniki sprzedaży - Usluger.pl

Jak zacząć sprzedawać z prawdziwą pasją? Jak zachęcić klienta do korzystania z naszej usługi lub produktu? W jaki sposób komunikować się z klientem oraz jak wyznaczać granice w kontaktach? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, bądź też widzisz, że Twoi pracownicy potrzebują fachowej pomocy, skorzystaj z ofert szkolenia, dotyczącego technik sprzedaży. Można zyskać na nich wiedzę z zakresu trudnych sytuacji w sprzedaży, jej finalizowania, sprzedaży przez telefon oraz prezentacji sprzedaży. Zwiększenie umiejętności spowodują większą sprzedaż, warto więc skorzystać z takiego typu szkolenia.

Akademia sprzedaży relacyjnej

Wykonawca: Centrum Inspiracji i Rozwoju Biznesu Step by Step

Szkolenie zaprojektowane przez trenerów międzynarodowych korporacji sprzedażowych, co gwarantuje praktyczne przygotowanie osób do odnoszenia sukcesów w sprzedaży i realizacji założonych celów w biznesie. Obejmuje praktyczne i efektywne narzędzia niezbędne w pracy skutecznego handlowca realizującego założone plany sprzedażowe, a jednocześnie budującego długotrwałe relacje biznesowe z klientem.
Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów metodą Cyklu Kolba, podczas których uczestnicy będą aktywnie uczestniczyli w poszczególnych panelach szkoleniowych. Mini-wykłady, liczne analizy przypadku, ćwiczenia oraz dyskusje pozwolą uczestnikom na rozwinięcie umiejętności skutecznego sprzedawania.
Zapraszamy na naszą stronę centrum-dla-biznesu.pl

Cena: 1500 zł

Akademia sprzedaży relacyjnej

Techniki skutecznej sprzedaży

Wykonawca: Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy, ćwiczenie umiejętności i zdobycie narzędzi, które od razu można wykorzystać w swojej pracy zawodowej i czerpać z niej korzyści.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?
Skierowane do przedsiębiorców, pracowników firm zajmujących się sprzedażą, przedstawicieli handlowych, menedżerów zespołów sprzedaży, jak również osób, które chciałyby zwiększyć swoje kompetencje handlowe.

Cena: 299 zł

Warsztat sprzedaży i negocjacji handlowych

Wykonawca: CREDO Szkolenia Handlowców

Nowoczesne, interaktywne prowadzenie warsztatów w małych grupach na terenie Polski.
Szkoliliśmy handlowców takich firm jak:
- E.Wedel SA
- BAKOMA Sp. z o.o.
- Laboratorium Dr Irena Eris
- Grupa PSB SA
-
Wykładaliśmy o sprzedaży i zarządzaniu na:
- WSB w Dąbrowie Górniczej, wydział zamiejscowy w Cieszynie,
- Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu,
- KPSW - Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy,
-

Więcej informacji na stronie:www.credo.edu.pl

Cena: 450 zł

warsztat sprzedaży i negocjacji handlowych

Techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
odkrywać potrzeby klienta
sprawnie prezentować ofertę i finalizować transakcje
świadomie wykorzystywać narzędzia komunikacji
działać asertywnie
budować relacje z różnymi typami klienta
prowadzić efektywne rozmowy handlowe
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Etapy rozmowy handlowej.
2. Przygotowanie do sprzedaży.
3. Nawiązanie relacji.
4. Odkrycie potrzeb klienta.
5.Prezentacja handlowa.
6. Finalizacja sprzedaży.
7. Zamknięcie rozmowy handlowej.
8. Komunikacja z klientem.
9. Asertywność handlowca.
10. Trudny klient.
11. Podsumowanie i wnioski.

Cena: 1480 zł

Techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta

Szkolenie techniki sprzedaży

Wykonawca: SAGITTARIUS K. Dąbrowska i wsp. Sp.j.

1. Techniki sprzedaży - moduł 1 – Zarządzanie kontaktem z Klientem.
Profesjonalna budowa relacji z Klientem w oparciu o jego typologię i osobowość na poziomie formalnym i nieformalnym.
W trakcie treningu nauczysz się radzić sobie z odmiennością światów – własnego i Klienta, nauczysz się też wyważać proporcje pomiędzy relacją formalną i nieformalną z Klientem oraz panować nad potencjalnie trudnym rozmówcą i swoimi emocjami.
2. Techniki sprzedaży – moduł 2 –Potencjał produktu.
W trakcie modułu nauczysz się właściwego argumentowania zgodnie ze schematem cecha – zaleta – korzyść oraz przedstawiania przewagi konkurencyjnej w sposób przyjazny i prosty do zaakceptowania. Prezentacja, rozmowa handlowa, argumentacja, perswazja, radzenie sobie z obiekcjami to narzędzia niezbędne do tego aby wizja potrzeb Klienta spotkała się z potencjałem Twojego produktu/usługi.
3. Techniki sprzedaży – moduł 3 – Techniki automotywacji.
W trakcie modułu nauczysz się utrzymać i rozwinąć przekonując

Szkolenie - TECHNIKI SPRZEDAŻY – MODEL ZORIENTOWANY NA POTRZEBY

Wykonawca: WARSZTAT Jacek Gałązka

W naszym szkoleniu prezentujemy Państwu nieco inne podejście. Jest to model, który można nazwać „proklientowskim” lub „zorientowanym na potrzeby”. W naszym ujęciu w centrum zainteresowania handlowca znajduje się klient, a sama sprzedaż odbywa się niejako „przy okazji” Takie podejście buduje relacje, więź z klientem i stwarza warunki do współpracy, która przynosi obu stronom maksymalne, długofalowe korzyści.
Program obejmuje techniki sprzedaży oparte na odwoływaniu się do potrzeb klienta. Jest to model niezwykle skuteczny gdyż potrzeby wyjawia nam sam klient, a te w rękach świadomego handlowca mogą zostać przekształcone w argumenty sprzedażowe nie do odparcia. Umiejętność gruntownej analizy potrzeb i odwoływania się do nich za pośrednictwem rozmaitych technik sprawia, że sprzedaż staje się nie tylko skuteczna, ale także przyjemna.

opis i cena szkolenia:
http://jacekgalazka.pl/?page_id=408

szkolenie - TECHNIKI SPRZEDAŻY – MODEL ZORIENTOWANY NA POTRZEBY

Szkolenie - SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON

Wykonawca: WARSZTAT Jacek Gałązka

Opis i cena szkolenia:
http://jacekgalazka.pl/?page_id=35

szkolenie - SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON

KREATYWNY SPRZEDAWCA - Techniki sprzedaży w sklepie

Wykonawca: WARSZTAT Jacek Gałązka

Zakres tematyczny warsztatów i ceny:
http://jacekgalazka.pl/?page_id=33

KREATYWNY SPRZEDAWCA - Techniki sprzedaży w sklepie

Szkolenia dla handlowców

Wykonawca: Firma Szkoleniowa CLOV

Prowadzimy szkolenia dla handlowców, bazując na własnych, kilkuletnich doświadczeniach w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą.

Szkolenia dla handlowców

Szkolenia zwiększające sprzedaż

Wykonawca: HUMAN ADVICE

Proponowany program szkolenia
Moduł 1.Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej z
klientem w kontakcie telefonicznym.
Moduł 2. Etapy procesu sprzedaży w kontakcie telefonicznym.
Moduł 3.Klasyfikacje klientów i tzw. trudni klienci i jak sobie z
nimi radzić.
Moduł 4. Rozpoznawanie potrzeb klientów.
Moduł 5. Prezentacja produktów/usług w języku korzyści w
rozmowie telefonicznej.
Moduł 6. Skuteczne techniki negocjacyjne.
Moduł 7. Wyjaśnianie wątpliwości klienta z elementami asertywności.
Moduł 8. Podsumowanie i zamknięcie rozmowy handlowej

Cena: 2350 zł

Szkolenia zwiększające sprzedaż

Skuteczny specjalista działu zakupów

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pracy działu zakupów oraz technik negocjacji zakupowych. Zagadnienia poruszane na szkoleniu obejmują obszary optymalizacji zakupów na potrzeby organizacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie efektywnego procesu negocjacyjnego. Zastosowanie metod i technik dostarczonych na szkoleniu pozwoli na usprawnienie procesu zakupów w firmie oraz osiąganie korzystniejszych warunków od dostawców.
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za zakupy dla przedsiębiorstw. Kupców, zaopatrzeniowców, pracowników działu importu oraz wszystkich osób, które pozyskują produkty lub usługi i chciałyby usprawnić i obniżyć koszty nabywania zasobów dla firmy.

Cena: 1580 zł

Zaawansowane techniki sprzedaży

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Cele szkolenia:
Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
Zasad budowania dobrych relacji biznesowych
Procesu podejmowania decyzji przez Klienta
Komunikacji gwarantującej sukces sprzedażowy
Prezentowania oferty jako odpowiedzi na potrzeby klienta, zgodnie z korzyściami Klienta – stosowanie języka korzyści
Podnoszenia skuteczności prowadzenia rozmów telefonicznych
Radzenia sobie z obiekcjami ze strony Klienta
Zasad wywierania wpływu i skutecznej argumentacji
„Cross-sellingu” i „up sellingu” jako metody zwiększania sprzedaży i osiągania satysfakcji Klienta
Stosowania technik zamykania sprzedaży
Procesu sprzedaży perswazyjnej

Cena: 1480 zł

Zaawansowane techniki sprzedaży

Profesjonalna obsługa klienta z elementami telemarketingu

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest praca nad zbudowaniem zespołu świadomego wagi własnej postawy nastawionej na klienta – stosowanie filozofii pro klienckiej w codziennej pracy z wykorzystanie telefonu, jako narzędzia obsługi i komunikacji z klientem oraz nabycie podstawowych umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych w różnych sprawach.
Korzyści dla uczestników
Uczestnicy na szkoleniu nabędą umiejętności niezbędne w kontaktach z klientem firmy. Poznają i nauczą się podstawowych zasad komunikacji przez telefon, przygotowywania się do rozmowy, zasad rozmowy telefonicznej, technik rozmowy, skutecznej reakcji w trudnych sytuacjach z nastawieniem na zadowolenie klienta.

Cena: 1480 zł

Profesjonalna obsługa klienta z elementami telemarketingu

Konsultacje i szkolenia sprzedażowe

Wykonawca: KMM- Księgowość i Księgowość Zarządcza Katarzyna Brokman-Pułtorak

Pomagamy budować kompetencje handlowców i budować strategię sprzedaży. Mamy doświadczenie w sprzedaży nowych, zaawansowanych technologii i budowaniu długofalowych relacji z klientami.Korzystamy z nowoczesnych narzędzi opracowanych przez Huthwaite (www.huthwaite.com), w tym z rewelacyjnej metody SPIN.

Handlowiec doskonały

Wykonawca: SEDMO Coaching , szkolenia , rekrutacje

Szkolenie przydatne w każdej firmie posiadającej dział handlowy lub sprzedażowy oraz w firmach MLM. Obejmuje pełny pakiet umiejętności, które są niezbędne w pracy handlowca/sprzedawcy. Trener prowadzący posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu handlowców od momentu zatrudnienia do osiągnięcia wysokich pozycji w rankingach sprzedażowych. Szkolenie prowadzone jest głównie w formie warsztatowej i obejmuje szereg ćwiczeń, aby uczestnicy przećwiczyli wszystkie potrzebne umiejętności.

Handlowiec doskonały