Techniki sprzedaży - Usluger.pl

Jak zacząć sprzedawać z prawdziwą pasją? Jak zachęcić klienta do korzystania z naszej usługi lub produktu? W jaki sposób komunikować się z klientem oraz jak wyznaczać granice w kontaktach? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, bądź też widzisz, że Twoi pracownicy potrzebują fachowej pomocy, skorzystaj z ofert szkolenia, dotyczącego technik sprzedaży. Można zyskać na nich wiedzę z zakresu trudnych sytuacji w sprzedaży, jej finalizowania, sprzedaży przez telefon oraz prezentacji sprzedaży. Zwiększenie umiejętności spowodują większą sprzedaż, warto więc skorzystać z takiego typu szkolenia.

Szkolenie - TECHNIKI SPRZEDAŻY – MODEL ZORIENTOWANY NA POTRZEBY

Wykonawca: WARSZTAT Jacek Gałązka

W naszym szkoleniu prezentujemy Państwu nieco inne podejście. Jest to model, który można nazwać „proklientowskim” lub „zorientowanym na potrzeby”. W naszym ujęciu w centrum zainteresowania handlowca znajduje się klient, a sama sprzedaż odbywa się niejako „przy okazji” Takie podejście buduje relacje, więź z klientem i stwarza warunki do współpracy, która przynosi obu stronom maksymalne, długofalowe korzyści.
Program obejmuje techniki sprzedaży oparte na odwoływaniu się do potrzeb klienta. Jest to model niezwykle skuteczny gdyż potrzeby wyjawia nam sam klient, a te w rękach świadomego handlowca mogą zostać przekształcone w argumenty sprzedażowe nie do odparcia. Umiejętność gruntownej analizy potrzeb i odwoływania się do nich za pośrednictwem rozmaitych technik sprawia, że sprzedaż staje się nie tylko skuteczna, ale także przyjemna.

opis i cena szkolenia:
http://jacekgalazka.pl/?page_id=408

szkolenie - TECHNIKI SPRZEDAŻY – MODEL ZORIENTOWANY NA POTRZEBY

Szkolenie - SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON

Wykonawca: WARSZTAT Jacek Gałązka

Opis i cena szkolenia:
http://jacekgalazka.pl/?page_id=35

szkolenie - SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON

KREATYWNY SPRZEDAWCA - Techniki sprzedaży w sklepie

Wykonawca: WARSZTAT Jacek Gałązka

Zakres tematyczny warsztatów i ceny:
http://jacekgalazka.pl/?page_id=33

KREATYWNY SPRZEDAWCA - Techniki sprzedaży w sklepie

Szkolenia dla handlowców

Wykonawca: Firma Szkoleniowa CLOV

Prowadzimy szkolenia dla handlowców, bazując na własnych, kilkuletnich doświadczeniach w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą.

Szkolenia dla handlowców

Szkolenia zwiększające sprzedaż

Wykonawca: HUMAN ADVICE

Proponowany program szkolenia
Moduł 1.Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej z
klientem w kontakcie telefonicznym.
Moduł 2. Etapy procesu sprzedaży w kontakcie telefonicznym.
Moduł 3.Klasyfikacje klientów i tzw. trudni klienci i jak sobie z
nimi radzić.
Moduł 4. Rozpoznawanie potrzeb klientów.
Moduł 5. Prezentacja produktów/usług w języku korzyści w
rozmowie telefonicznej.
Moduł 6. Skuteczne techniki negocjacyjne.
Moduł 7. Wyjaśnianie wątpliwości klienta z elementami asertywności.
Moduł 8. Podsumowanie i zamknięcie rozmowy handlowej

Szkolenia zwiększające sprzedaż

Skuteczny specjalista działu zakupów

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pracy działu zakupów oraz technik negocjacji zakupowych. Zagadnienia poruszane na szkoleniu obejmują obszary optymalizacji zakupów na potrzeby organizacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie efektywnego procesu negocjacyjnego. Zastosowanie metod i technik dostarczonych na szkoleniu pozwoli na usprawnienie procesu zakupów w firmie oraz osiąganie korzystniejszych warunków od dostawców.
Program szkolenia

I. ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPÓW.

Rola i zadania kupca w organizacji.
system, w którym funkcjonuje dział zakupów
kierunki działań w celu optymalizacji procesu zakupów
Proces zapytania ofertowego.
sekwencja RFx - dostosowanie zapytania do sytuacji zakupowej
wybór dostawcy
dobre praktyki współpracy z dostawcami
Analizy wspierające pracę kupca.
analiza ABC - wykorzystanie zasady Pareto do optymalizacji strategii zakupowej
analiza XYZ - wpływ przewidywal

Cena: 1943 zł

Profesjonalna obsługa klienta przez telefon z elementami telemarketing

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest praca nad zbudowaniem zespołu świadomego wagi własnej postawy nastawionej na klienta – stosowanie filozofii pro klienckiej w codziennej pracy z wykorzystanie telefonu, jako narzędzia obsługi i komunikacji z klientem oraz nabycie podstawowych umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych w różnych sprawach.
Korzyści dla uczestników

Uczestnicy na szkoleniu nabędą umiejętności niezbędne w kontaktach z klientem firmy. Poznają i nauczą się podstawowych zasad komunikacji przez telefon, przygotowywania się do rozmowy, zasad rozmowy telefonicznej, technik rozmowy, skutecznej reakcji w trudnych sytuacjach z nastawieniem na zadowolenie klienta.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • Dyskusja facylitowana
 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Studia przypadku
 • Odgrywanie scenek, nagrywanie
 • Opracowywanie rozwiązań
 • Mini wykład trenera

Cena: 1820 zł

Profesjonalna obsługa klienta przez telefon z elementami telemarketing

Zaawansowane techniki sprzedaży

Wykonawca: AVENHANSEN Sp. z o.o.

Korzyści dla uczestników

Nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:


 • Wpływu na przebieg procesu podejmowania decyzji przez Klienta.
 • Prowadzenia dialogu z partnerem biznesowym
 • Efektywnej analizy i dopasowania produktu do potrzeb Klienta
 • Skutecznego wykorzystania technik sprzedaży wymaganych do osiągnięcia celów na poszczególnych etapach procesu sprzedaży, w tym sprzedaży perswazyjnej
 • Skutecznego pokonywania obiekcji Klienta z zastosowaniem języka korzyści
 • Budowania dobrych relacji biznesowych
 • Radzenia sobie w kontaktach z „trudnym klientem”


Wykształcenie pożądanych postaw:


 • Zbudowania bądź utrwalenia postawy otwartości na Klienta i jego potrzeby
 • Otwartości i chęci do stosowania efektywnych wzorców sprzedaży i budowania trwałych relacji z Klientami
 • Wiary we własne możliwości, co do stosowania poznanych technik
 • Osobistej odpowiedzialności i zaangażowania za własne wyniki sprzedaży oraz budowanie relacji z klientem

Cena: 1820 zł

Zaawansowane techniki sprzedaży

Konsultacje i szkolenia sprzedażowe

Wykonawca: KMM- Księgowość i Księgowość Zarządcza Katarzyna Brokman-Pułtorak

Pomagamy budować kompetencje handlowców i budować strategię sprzedaży. Mamy doświadczenie w sprzedaży nowych, zaawansowanych technologii i budowaniu długofalowych relacji z klientami.Korzystamy z nowoczesnych narzędzi opracowanych przez Huthwaite (www.huthwaite.com), w tym z rewelacyjnej metody SPIN.

Handlowiec doskonały

Wykonawca: SEDMO Coaching , szkolenia , rekrutacje

Szkolenie przydatne w każdej firmie posiadającej dział handlowy lub sprzedażowy oraz w firmach MLM. Obejmuje pełny pakiet umiejętności, które są niezbędne w pracy handlowca/sprzedawcy. Trener prowadzący posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu handlowców od momentu zatrudnienia do osiągnięcia wysokich pozycji w rankingach sprzedażowych. Szkolenie prowadzone jest głównie w formie warsztatowej i obejmuje szereg ćwiczeń, aby uczestnicy przećwiczyli wszystkie potrzebne umiejętności.

Handlowiec doskonały

BĄDŹ GENIUSZEM SPRZEDAŻY

Wykonawca: UPCORE Przemysław Podgórski

PROGRAM SZKOLENIA I TWOJE NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:
Twój umysł i umysł Twojego klienta.
Nowoczesne strategie budowania zaufania i lojalności klienta.
Profilowanie klienta i indywidualne sposoby motywowania do zakupu.
Nowoczesny język korzyści i wzorce lingwistyczne fundamentem skutecznej sprzedaży.
Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami klienta w sprzedaży.
Wizerunek i nieświadoma komunikacja niewerbalna – sukces w sprzedaży bez słów.
Nowoczesne techniki (i neurotechniki) wsparcia sprzedaży.
Zachowania konsumentów. Potrzeby i czynniki motywujące do zakupu.
Tworzenie skutecznego przekazu marketingowego, który pokochają klienci.

Cena: 1500 zł

BĄDŹ GENIUSZEM SPRZEDAŻY

"Techniki sprzedaży"

Wykonawca: ECONAT Natalia Cios

Moduł 1 – AKWIZYCJA
• metody pozyskiwania kontaktów;
• tworzenie baz klientów;
• strategie docieranie do potencjalnych klientów;
• rozmowa telefoniczna;
• e-mailing;
• wysyłka tradycyjna – listy sprzedażowe i polecające.

Moduł 2 – SPRZEDAŻ TELEFONICZNA
• dekalog telefoniczny;
• zasady etykiety telefonicznej;
• docieranie do osób decyzyjnych;
• komunikacja werbalna;
• operowanie głosem;
• język perswazji;
• radzenie sobie z obiekcjami.

Moduł 3 - SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA
• zasada Pareto;
• pierwsze wrażenie;
• przywitanie;
• rozmowa handlowa;
• zasada CKD;
• negocjacje;
• zbijanie obiekcji;
• argumentowanie;
• domykanie sprzedaży;
• działania posprzedażowe.

Moduł 4 – KOMUNIKACJA W PROCESIE SPRZEDAŻY
• schemat góry lodowej;
• schemat procesu komunikacji;
• barieRy komunikacyjne;
• efekt halo;
• typy klientów, rozpoznawanie psychologicznego portretu klienta;
• schemat Mehrabiana;
• komunikacja werbalna i niewerbalna;
• nawiązywanie kontaktu i tworzenie klimatu porozumienia

Szkolenie ze skutecznej sprzedaży - techniki sprzedaży

Wykonawca: Biznes Edukator sp. z o.o.

MODUŁ I SZKOLENIA- Istota Sprzedaży


MODUŁ II SZKOLENIA - Komunikacja interpersonalna w sprzedaży


MODUŁ III SZKOLENIA - Komunikacja werbalna i niewerbalna w sprzedaży


MODUŁ IV SZKOLENIA - Badanie potrzeb Klienta


MODUŁ V SZKOLENIA - Prezentowanie usługi\produktu


MODUŁ VI SZKOLENIA - Trudne sytuacje


MODUŁ VII SZKOLENIA - Zamykanie sprzedaży

Cena: 1290 zł

Szkolenie ze skutecznej sprzedaży - techniki sprzedaży

Szkolenie ze sprzedaży w formie Poligonu Handlowego

Wykonawca: Biznes Edukator sp. z o.o.

Szkolenie ze sprzedaży w formie Poligonu Handlowego, to ciągłe ćwiczenia i symulacje - nie posiada jednolitego programu. Trener w zależności od potrzeb na bieżąco modyfikuje przebieg szkolenia, aby uczestnicy mogli przećwiczyć to, co jest im najbardziej potrzebne.
Na szkoleniu pracujemy w małych grupach – max 6 osób! W kilkunastoosobowej grupie na szkoleniu warsztatowym nie ma szansy na prawdziwą pracę z doskonaleniem kompetencji handlowych. Można tylko pewne rzeczy omówić, przećwiczyć, zademonstrować. Natomiast podczas szkolenia ze sprzedaży w formie POLIGONU HANDLOWEGO pracuje maksymalnie 6 osób (lub mniej), dzięki czemu szkolenie jest bardzo intensywne i mocno zindywidualizowane.
Podczas szkolenia skupiamy się na rozwoju umiejętności i postaw - ćwiczymy to, co jest najważniejsze, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie efektywności pracy handlowej, czyli umiejętności. Nasze działania skupiamy również na eliminowaniu negatywnych nawyków, nieskutecznych strategii i zachowań, korzystamy

Cena: 1090 zł

Szkolenie ze sprzedaży w formie Poligonu Handlowego

Kody umysłu - zaawansowane techniki sprzedaży

Wykonawca: Blitzproject Group Tomasz Byzia

Program warsztatów:

1. Wartości jako źródło wewnętrznej motywacji, najmocniej skłaniające do działania i podejmowania decyzji.

Uniwersalny i indywidualny system wartości.
Odkrywanie wartości własnych i wartości innych ludzi.
Hierarchia wartości i jej wpływ na podejmowanie działań i decyzji.
Motywowanie do działania i podejmowania decyzji poprzez odwołanie się do wartości Klienta.
2. Metaprogramy czyli nieświadome wzorce postępowania i podejmowania decyzji.
Dążenie - unikanie (motywacja)
Wewnętrzny - zewnętrzny (autorytet).
Ja - inni (korzyści).
Ogólny - szczegółowy (informacje).
Opcje - procedury (postępowanie).
3. Wzbudzanie motywacji, która wywołuje działanie Klienta.
Unikanie i dążenie, czyli źródło motywacji w procesie podejmowania decyzji.
Od - podejmując decyzję koncentruje się na tym czego będzie mógł w dzięki tej decyzji uniknąć.
Do - podejmując decyzję koncentruje się na tym co będzie mógł w dzięki tej decyzji osiągnąć.
4. Wykorzystywanie autorytetu, którym kieruje się Klien

Cena: 1200 zł

Kody umysłu - zaawansowane techniki sprzedaży