Tablice interaktywne Łódź

Wykonawca: REKMAR Sławomir Załuski

Tablice interaktywne

Systemy interaktywne Łódź

Wykonawca: REKMAR Sławomir Załuski

Systemy interaktywne

Foto pass diploma passport

Wykonawca: APA LAB Miroslaw Fiłonowicz

Photo,diploma,pass,pasport,passport,students Espania,ITALIANO,Portugal Robimy foto ze znizką,studentom z wymian uczelnianych.

Foto pass diploma passport

Kolonie i obozy

Wykonawca: Akademia Rozwoju Twórczego 'arTrip'

Nasze biuro podróży pomoże w organizacji zielonych szkół, kolonii, czy też obozów młodzieżowych - kontakt telefonicznie lub mailowo.

Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wykonawca: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Oferujemy zajęcia warsztatowe i ruchowe, turystyczne, filmowe,gimnastyczne, nordic walking, fotograficzne, komputerowe i wiele inne, lektoraty, angielski,niemiecki,francuski,włoski,wykłady ogólne i tematyczne np. cykl filologiczno-historyczny, społeczny, profilaktyka zdrowia, psychologiczny, ekologiczny i turystyczny.

Logopeda

Wykonawca: Logopeda, Pedagog, Poradnia Niepubliczna

Terapia logopedyczna w naszej poradni obejmuje:

1. Wczesną interwencję logopedyczną

2. Terapię opóźnionego rozwoju mowy

3. Usuwanie wad wymowy - nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna

4. Terapię jąkania, zacinania, zbyt szybkiego tempa mowy

5. Terapię zaburzeń mowy:

u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
u dzieci z niepełnosprawnścią intelektualną
u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja)
Logopeda Grójec
Logopeda Grójec
Logopeda Grójec
Logopeda Grójec

Logopeda

Logopeda

Wykonawca: Logopeda, Pedagog, Poradnia Niepubliczna

Terapia logopedyczna w naszej poradni obejmuje:

1. Wczesną interwencję logopedyczną

2. Terapię opóźnionego rozwoju mowy

3. Usuwanie wad wymowy - nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna

4. Terapię jąkania, zacinania, zbyt szybkiego tempa mowy

5. Terapię zaburzeń mowy:

u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
u dzieci z niepełnosprawnścią intelektualną
u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja)

Logopeda Piaseczno
Logopeda Piaseczno

Logopeda

Logopeda

Wykonawca: Logopeda, Pedagog, Poradnia Niepubliczna

Terapia logopedyczna w naszej poradni obejmuje:

1. Wczesną interwencję logopedyczną

2. Terapię opóźnionego rozwoju mowy

3. Usuwanie wad wymowy - nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna

4. Terapię jąkania, zacinania, zbyt szybkiego tempa mowy

5. Terapię zaburzeń mowy:

u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
u dzieci z niepełnosprawnścią intelektualną
u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja)

Logopeda

Psycholog

Wykonawca: Logopeda, Pedagog, Poradnia Niepubliczna

PSYCHOLOG
Nagłówek

Do zadań PSYCHOLOGA należy w szczególności:

Prowadzenie badań psychologicznych osób zgłaszających się do poradni,
Dokonanie diagnozy, sformułowanie zaleceń i działań naprawczych,
Opracowywanie opinii;
Prowadzenie doradztwa psychologicznego oraz ustalanie metod pracy
Umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepowodzeń;
Prowadzenie różnego rodzaju form psychologicznej terapii indywidualnej i grupowej,
Opracowywanie programów terapii i rozwoju;
Popularyzowanie wiedzy psychologicznej;
Psycholog psycholog

Psycholog

Psycholog

Wykonawca: Logopeda, Pedagog, Poradnia Niepubliczna

PSYCHOLOG
Nagłówek

Do zadań PSYCHOLOGA należy w szczególności:

Prowadzenie badań psychologicznych osób zgłaszających się do poradni,
Dokonanie diagnozy, sformułowanie zaleceń i działań naprawczych,
Opracowywanie opinii;
Prowadzenie doradztwa psychologicznego oraz ustalanie metod pracy
Umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepowodzeń;
Prowadzenie różnego rodzaju form psychologicznej terapii indywidualnej i grupowej,
Opracowywanie programów terapii i rozwoju;
Popularyzowanie wiedzy psychologicznej;
ZAPRASZAMY NA STRONĘ

Psycholog

Pedagog

Wykonawca: Logopeda, Pedagog, Poradnia Niepubliczna

Terapią pedagogiczną obejmujemy przede wszystkim:

dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
dzieci z ogólnymi problemami w nauce,
dzieci z problemami z koncentracją uwagi,
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim)
Pedagog

Pedagog

Pedagog

Wykonawca: Logopeda, Pedagog, Poradnia Niepubliczna

Terapią pedagogiczną obejmujemy przede wszystkim:

dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
dzieci z ogólnymi problemami w nauce,
dzieci z problemami z koncentracją uwagi,
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim)

Pedagog

Opieka nad dziećmi

Wykonawca: Przedszkole SMYKI

Miła, przyjazna, ciepła i domowa atmosfera to jest to, czego dzieci potrzebują najbardziej. Przedszkole SMYKI i Żłobek SMYKUSIE zapewnia dzieciom najlepszą opiekę sprawowaną przez profesjonalistów. ZAPRASZAMY!!!

Cena: 690 zł

Terapia wad wymowy

Wykonawca: Hip Hip Hurra Gabinet logopedyczno - pedagogiczny

Diagnoza i terapia wad wymowy,nieprawidłowa wymowa głosek, brak mowy, opóźniony rozwój mowy,terapia jąkania, trudności w czytaniu i pisaniu, dysleksja,profilaktyka, wczesna interwencja, fakturowanie.

Cena: 40 zł

terapia wad wymowy

Edukacja

Wykonawca: Wyższe Szkoły Bankowe

Nauka praktycznych umiejętności w wielu miastach w Polsce