Lekarze medycyny pracy - Usluger.pl

Medycyna pracy to specjalność lekarska, zajmująca się badaniem pracowników, określaniem wpływu wykonywanej pracy na ich zdrowie oraz diagnostyki chorób zawodowych. Przed rozpoczęciem pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dzięki którym mamy być w miejscu pracy chronieni, musimy przejść badania wstępne w celu wykluczenia przeciwwskazań do podjęcia pracy. W zależności od rodzaju pracy, którą mamy się zająć, zakres badań będzie różny. Pracownik biurowy zostanie wysłany do okulisty i sprawdzone będzie jego ciśnienie, a pracownik działu spożywczego obowiązkowo będzie musiał wykonać badanie krwi na pasożyty. W tym katalogu odnajdziesz adresy lekarzy medycyny pracy.

Medycyna Pracy

Wykonawca: Medicenter - Centrum Medyczne

Oferujemy badania z zakresu Medycyny Pracy w nowych, obniżonych cenach. Koszt wizyty lekarskiej u specjalisty Medycyny Pracy jak i innego lekarza specjalisty w ramach Medycyny Pracy wynosi 90 zł. Dla firm, które podpiszą umowę z Medicenter ceny mogą być obniżone dodatkowo.

Cena: 90 zł

Badania taxi

Wykonawca: Psychotesty Gdynia - Badania Kierowców

Przeprowadzamy badania w ciągu jednego dnia bez kolejek

Cena: 150 zł

Badania kierowców zawodowych

Wykonawca: Pracownia Psychologiczna Lobi

Oferta badań dla kierowców zawodowych.
Badamy kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców tramwajów.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Lekarz prawo jazdy

Wykonawca: Badania Kierowców - W Czasie Jednej Wizyty

Lekarz prawo jazdy

Jaki lekarz wykonuje badania na prawo jazdy?
Takie badania można wykonać tylko u uprawnionego lekarza orzecznika. Badanie nie wymaga naruszania ciągłości tkanek. Więcej na temat badań wykonywanych przez lekarza na prawo jazdy znajdziesz tutaj https://www.badania-kierowcow.warszawa.pl/przebieg-badan/

Cena: 200 zł

Badania dla kierowców

Wykonawca: Badania Kierowców - W Czasie Jednej Wizyty

Badania dla kierowców

Jesteś osobą, której kończy się ważność terminowego prawa jazdy i potrzebujesz je przedłużyć, lub zastanawiasz się na zrobieniem kursu prawa jazdy kat. A1, A2, A. B1, B, B+E, T, AM?
Zapraszamy na badania dla kierowców w czasie jednej wizyty.
Lekarz orzecznik wyda Ci zaświadczenie o istnieniu, lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Cena: 200 zł

Badania lekarskie na prawo jazdy

Wykonawca: Badania Kierowców - W Czasie Jednej Wizyty

Badania lekarskie na prawo jazdy
Lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zaprasza na badania lekarskie na prawo jazdy wykonywane w czasie jednej wizyty najczęściej około 20-30 minut.
Orzeczenie lekarskie uprawnia do przedłużenia upływającego terminu ważności prawa jazdy, lub dla osób przed kursem do wyrobienia profilu kandydata na kierowcę PKK.

Cena: 200 zł

Badania na prawo jazdy

Wykonawca: Badania Kierowców - W Czasie Jednej Wizyty

Badania na prawo jazdy
Prowadzi uprawniony lekarz orzecznik do badania na prawo jazdy kategorii amatorskich takich jak A,A1, A2, B, B1, B+E, T, AM.
Potrzebujesz wyrobić numer PKK i potrzebne są badania lekarskie na prawo jazdy, świetnie trafiłeś, a może kończy Ci się ważność prawa jazdy i potrzebujesz je przedłużyć?
Wszystkie te badania możesz wykonać u współpracującego z nami lekarza orzecznika.

Cena: 200 zł

Badania na broń i na ochronę fizyczną,licencja na broń i ochrone fizyc

Wykonawca: Centrum Medyczne Widok-Med

Broń – ochrona osób i mienia – kompleksowe badania.

Wykonujemy kompleksowe badania dla:
- pracowników ochrony fizycznej,
- osób starających się o uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni,
- osób już posiadających pozwolenie na posiadanie broni (przedłużenie, kolejna sztuka broni).

Oferujemy Państwu:
- kompleksowe badania - lekarskie i psychologiczne,
- realizację tych badań przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy w orzecznictwie
i medycynie pracy,
- wykonywanie badań przez zespół :
-- psycholog ( z uprawnieniami do wydawania zaświadczeń o zdolności (?) do posiadania
broni i do pracy w ochronie fizycznej(?) ),
-- zespół trzech specjalistów : psychiatra, okulista, lekarz orzecznik ( z uprawnieniami do
wydawania zaświadczeń o zdolności (?) do posiadania broni i do pracy w ochronie
fizycznej(?) ),
- doskonale zorganizowaną pracę recepcji oraz pielęgniarki medycyny pracy, współpracującej
z lekarzem orzecznikiem, usprawniające realizację badań.

Badania odbywają się w każdy wtorek, rozpoczynają się o godzinie 8.00.

Badania do pracy na wysokościach

Wykonawca: ŁANOWY Jerzy Laryngolog

Badania wysokościowe to badania uprawniające do pracy na wysokości.
Badania lekarskie wysokościowe do pracy powyżej 3 metrów na budowie.
Szybko, sprawnie i profesjonalnie.

Badania psychologiczne, badania kierowców,badania lekarskie

Wykonawca: Badania Kierowców Pracownia RONDO CZYŻYŃSKIE

Pracownia "Rondo Czyżyńskie" wykonuje badania psychologiczne i lekarskie dla:
kierowców,
operatorów,
badania na broń
Zapraszamy!

Badania lekarskie na prawo jazdy

Wykonawca: Homeovis Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lucyna Adamus

Wystawiam Orzeczenia Lekarskie celem uzyskania Prawa Jazdy lub przedłużenia Prawa Jazdy. Nie świadczę usług związanych ze zdolnością do pracy jako kierowca

Cena: 150 zł

Badania lekarskie dla kierowców

Wykonawca: Badania Kierowców - W Czasie Jednej Wizyty

Badania lekarskie dla kierowców, do przedłużenia kończącego się prawa jazdy, wykonuje lekarz orzecznik medycyny pracy. Tylko taki lekarz może wydać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Cena: 200 zł

Badania lekarskie kierowców

Wykonawca: Badania Kierowców - W Czasie Jednej Wizyty

Oferujemy badania kierowców przed kursem prawa - w celu wyrobienia numeru PKK.

Cena: 200 zł

Badanie psychotechniczne

Wykonawca: "PsychoCars" by Brain Washers Kamil Perończyk

Po przyjściu do pracowni psychologicznej osoba badana zostaje zarejestrowana. Psycholog dobiera w zależności od celu badania, odpowiednie metody i zaczyna się badanie.

Badanie psychologiczne dla kierowców zawodowych wygląda w następujący sposób:

Na początku kierowca wypełnia ankiety i kwestionariusze osobowości, następnie przechodzi do wykonywania testów sprawności umysłowej, przerzutności, podzielności i koncentracji uwagi.

Kolejną częścią badania są testy aparaturowe: badanie czasu reakcji, badanie oceny prędkości, badanie koordynacji wzrokowo ruchowej.

Następnie psycholog oblicza wynik i wystawia orzeczenie. Pacjent otrzymuje opinię wraz z uzasadnieniem otrzymanej decyzji.

Cena: 150 zł

Badania lekarskie nurków

Wykonawca: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krystyna Skublewska-Banak

Badanie lekarskie nurków obejmuje: badanie układu oddechowego i układu krążenia, pomiar podstawowych parametrów układu krążenia (akcja serca, ciśnienie tętnicze), układu oddechowego (saturacja krwi tętniczej), badanie laryngologiczne, badanie równowagi oraz test wydolnościowy.

Na badanie należy przygotować aktualny RTG klatki piersiowej, osoby w wieku powyżej 45 lat powinny posiadać aktualne EKG z opisem oraz badania poziomu cholesterolu. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny przedstawić posiadane wypisy ze szpitala oraz listę przyjmowanych leków.

Badanie osób niepełnoletnich jest możliwe wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.