Lekarze psycholodzy - Usluger.pl

Psychologia z definicji jest nauką badającą mechanizmy i prawa rządzące psychiką każdego człowieka. Lekarze psycholodzy poza badaniem i diagnostyką człowieka, zajmują się także badaniami na temat tego, jak na ludzi wpływają pewne zdarzenia, reakcje międzyludzkie, stres oraz wszystko to co dookoła. Psychologia zaliczana jest do nauk społecznych. Lekarze psycholodzy zajmują się zaburzeniami procesów psychicznych, uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, korygowaniem zaburzeń społecznych, problemami szkolno-wychowawczymi oraz wieloma innymi przypadkami. Mamy z nim styczność w psychologii sądowej oraz psychologii pracy.

Psychoanaliza

Wykonawca: Filip Olech

Psychoanaliza jest obecnie dyskursem niepopularnym, chociaż nie zawsze w Polsce tak było. Tematyka, którą myśl o psychoanalizie wzbudza, powiązana jest z lękiem i dyskomfortem, w związku z czym naiwnym byłoby oczekiwać, że będzie chętnie przyjmowana; widać to na przykładzie wstępu polskiego wydania Psychopatologii Życia Codziennego Zygmunta Freuda. Dyskursy, które zagarnęły spojrzenie podmiotu ciekawego psychiki ludzkiej są powiązanie głównie z psychologią i psychiatrią. W ich obrębie istnieje mistrz, którego wiedza ma być odpowiedzią dla cierpiącego podmiotu domagającego się ulgi. W związku z tym istnieją w ich obrębie różne modele określające normę, typowość, normatywność, oraz to, co wykracza poza nią. Logicznym jest więc założyć granicę, zgodnie z którą, aby uczestniczyć w dyskursie psychologicznym lub psychiatrycznym, należy poddać się woli mistrza. W obrębie psychoanalizy niemożliwym jest istnienie analityka, który jednocześnie będzie mistrzem, gdyż musiałby założyć, że już wie, zanim zostanie powiedziane to, co podmiot ma do powiedzenia, a jednocześnie analityk musiałby zanegować nieświadome swoją wiedzą, która w takich warunkach nie różniłaby się czymkolwiek od ignorancji. Z perspektywy psychoanalitycznej stosowanie modelu teoretycznego w obrębie jednostkowego mówienia podmiotu zabija wypowiedzenie, które jest ukryte w wypowiedzi podmiotu.Obecnie często zdarza się, że na psychoanalizę przychodzą ci, którzy wypróbowali już inne opcje oferowane w obrębie struktur norm kulturowych, przykładowo poradni, i pomoc, którą tam otrzymali, okazała się nietrwała. Leki się kiedyś odstawia, pocieszający terapeuta zazwyczaj określa limit czasowy terapii. Psychoanaliza nie ma z tym jakiegokolwiek związku.

Terapeuta – biofeedback

Wykonawca: Psycholog | Logopeda | Przetwarzanie słuchowe - Centrum Mavicus

Terapeuta biofeedbacku oferuje usługę opartą na technologii, która umożliwia pacjentowi świadomość i kontrolę nad funkcjami fizjologicznymi swojego organizmu. Biofeedback to proces, w którym specjalistyczne urządzenia pomagają mierzyć, monitorować i dostarczać informacje zwrotne na temat różnych parametrów biologicznych, takich jak aktywność mózgu, napięcie mięśni, częstotliwość oddechu czy poziom stresu.

Terapeuta biofeedbacku pracuje z klientem, aby pomóc mu zrozumieć, jak reaguje jego ciało na różne bodźce i sytuacje. Za pomocą specjalistycznych czujników terapeuta zbiera dane dotyczące określonych parametrów fizjologicznych. Następnie, za pośrednictwem monitora lub innych interaktywnych narzędzi, klient otrzymuje zwrotną informację na temat tych parametrów. Celem jest nauka samoregulacji i świadomego wpływania na te funkcje, co może przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego.

Biofeedback jest stosowany w terapii wielu schorzeń, takich jak migrena, nadciśnienie, zaburzenia snu, czy stany lękowe. Poprzez trening świadomej kontroli reakcji fizjologicznych, terapeuta biofeedbacku wspiera klienta w osiąganiu lepszej równowagi i samokontroli, co przekłada się na poprawę ogólnego stanu zdrowia i dobrostanu.

Badania psychologiczne

Wykonawca: Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Katarzyna Miliszewska

Prowadzimy badania psychologiczne:
- kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, D, D+E
- kierowców zawodowych
- kierowców pojazdów uprzywilejowanych
- kierowców przewożących wartości pieniężne
- instruktorów nauki jazdy
- egzaminatorów nauki jazdy
- kierowców poruszających się pojazdami służbowymi
- operatorów maszyn
- osób skierowanych przez Starostę

Cena: 150 zł

Terapia EMDR

Wykonawca: Gabinet Psychoterapii Przystań Psychoterapeuta Olga Przybyłek

Skuteczna metoda , która pozwala na poprawę stany psychicznego po przebytej traumie, Gabinet Psychoterapii Przystań prowadzi Certyfikowany Terapeuta EMDR

Cena: 160 zł

Terapia psychologiczna

Wykonawca: PsychoSfera Katarzyna Skaba Gabinet Psychologiczny dla dzieci i młodzieży

Terapia psychologiczna pozwala na zdobycie umiejętności, dzięki którym można lepiej radzić sobie w życiu. Podjęcie tego typu oddziaływań może pomóc dziecku w lepszym rozumieniu świata i tego zewnętrznego, i tego w jego wnętrzu, m.in. świata jego emocji i przeżyć. Terapia umożliwia zmianę niepożądanych zachowań oraz wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego. Kluczowa jest w niej pełna szacunku i wzajemnego zaufania relacja z terapeutą.

Cena: 140 zł

Konsultacja psychologiczna

Wykonawca: PsychoSfera Katarzyna Skaba Gabinet Psychologiczny dla dzieci i młodzieży

Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie z psychologiem i zarazem pierwszy krok do rozwiązania problemu. Rozmowa z psychologiem ma na celu zebranie informacji na temat zgłaszanych problemów, postawienie wstępnej diagnozy, udzielenie adekwatnej porady oraz wybranie najlepszej formy pomocy.

Cena: 150 zł

Pomoc psychologiczna

Wykonawca: Częstochowskie Centrum Diagnozy i Terapii

W ramach działalności Centrum proponujemy różne formy pomocy specjalistycznej:

(BEZ SKIEROWAŃ , BEZ ORZECZEŃ, BEZ KOLEJEK)
(z postanowienia sądu, wyroku sądu)

• Psychoterapia dorosłych i młodzieży
• Terapia dzieci w wieku szkolnym
• Terapia uzależnień
• Terapia małżeńska i par
• Terapia rodzinna

Cena: 150 zł

Badania psychologiczne kierowców

Wykonawca: Badania Psychologiczne Kierowców

Badania psychologiczne kierowców
Nowoczesny sprzęt, krótka wizyta, bez kolejek na konkretną godzinę

Cena: 150 zł

Badania kandydatów na sędziego i prokuratora

Wykonawca: Psychotesty Bydgoszcz. Pracownia Psychologiczna Ligia Gozdek-Michalska

Pracownia Psychologiczna Ligii Gozdek-Michalskiej w Bydgoszczy przy ul. Schulza 1 oferuje badania dla sądownictwa.
Uprawnieni psycholodzy wykonują badania i wydaja zaświadczenia psychologiczne do objęcia urzędu sędziego i prokuratury.
Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.psychotestybydgoszcz.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.
Zapraszamy!

Psychotesty dla operatorów

Wykonawca: Psychotesty Bydgoszcz. Pracownia Psychologiczna Ligia Gozdek-Michalska

W Pracowni Psychologicznej Ligii Gozdek-Michalskiej zlokalizowanej przy ul.Schulza 1 w Bydgoszczy zrobisz testy i badania psychologiczne dla operatorów maszyn i urządzeń. Wyniki otrzymasz od razu po zakończonym badania.
Zapraszam

Badania Psychologiczne Kierowców

Wykonawca: Badanie psychologiczne kierowców i operatorów - Trzcianka

Badania psychologiczne kierowców pozwalają na określenie sprawności psychomotorycznej, a także analizę procesów poznawczych. Badania psychotechniczne są wykonywane zarówno z zakresu medycyny pracy, jak i psychologii transportu.

Cena: 150 zł

Psychotesty - badania psychologiczne kierowców

Wykonawca: Mental Pracownia Psychologiczna

Przeprowadzamy badania wstępne i okresowe dla kierowców oraz pracowników. Do tego grona zaliczają się min.:

kierowcy zawodowi
instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy
kierowcy TAXI
kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
kierowcy przewożący wartości pieniężne,
kierowcy samochodów służbowych
operatorzy maszyn i urządzeń,
osoby wykonujące pracę na wysokości

Psychoterapia poznawczo behawioralna

Wykonawca: Active Mind Psychoterapia CBT Magdalena Musiał

Jestem dyplomowanym pedagogiem specjalnym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz psychoterapeutą specjalizującym się w nurcie poznawczo- behawioralnym (CBT). Obecnie w procesie certyfikacji na Uniwersytecie SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. W ramach swojej praktyki prowadzę terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nurt, w którym pracuję ma potwierdzoną badaniami skuteczność w leczeniu większości zaburzeń. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach dotyczących psychoterapii. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superrewizji pod kierunkiem certyfikowanego superwizora CBT

Cena: 140 zł

Konsultacje psychologiczne

Wykonawca: Psycholog Pruszków, Komorów - Strefa Spotkań

Zapraszamy na konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne w Strefie Spotkań.

Psychoterapia

Wykonawca: Pracownia Psychologiczna KONTAKT

wspomaganie pacjenta w przepracowywaniu trudnych przeżyć, przełamywaniu schematów, podejmowaniu i ćwiczeniu nowych, bardziej adaptacyjnych sposobów zachowania i reagowania

Cena: 100 zł