Rozliczenia ZUS

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SAN-REMO" Sp. z o.o.

Zapraszamy! tel.: 604294410, ul. Nad Potokiem 2, 03-284 Warszawa

- zgłaszanie i wyrejestrowywanie w ZUS
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Wykonawca: BIURO RACHUNKOWE "Money Effect"

-

sporządzanie sprawozdań finansowych

Usługi podstawowe księgowość i podatki

Wykonawca: BIURO RACHUNKOWE "Money Effect"

-prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

- prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

- obsługa karty podatkowej

- prowadzenie ewidencji VAT

- sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

- sporządzanie na podstawie ksiąg i rejestrów wszystkich niezbędnych deklaracji

podatkowych oraz dostarczanie ich do urzędów w formie papierowej i

elektronicznej

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS

- przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o

przedsiębiorstwie w US, GUS i ZUS

- wyprowadzanie zaległości

Obsługa kadr, płac i ZUS

Wykonawca: BIURO RACHUNKOWE "Money Effect"

sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, zaświadczenia, wnioski, itp.)

sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, ekwiwalenty, itp.)

przygotowanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu, również drogą elektroniczną przygotowywanie przelewów do ZUS.

Obsługa kadr, płac i ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SAN-REMO" Sp. z o.o.

- sporządzanie list płac,
- rozliczenia ZUS,
- prowadzenie kadr

Zapraszamy
03-284 Warszawa
ul. Nad Potokiem 2
tel. 604294410

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SAN-REMO" Sp. z o.o.

Zapraszamy
03-284 Warszawa
ul. Nad Potokiem 2
tel. 604294410

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SAN-REMO" Sp. z o.o.

Zapraszamy
03-284 Warszawa
ul. Nad Potokiem 2
tel. 604294410

prowadzenie książki przychodów i rozchodów

Księgowość

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SAN-REMO" Sp. z o.o.

Zapraszamy
03-284 Warszawa
ul. Nad Potokiem 2
tel. 604294410

księgowość

Dotacje na podjecie działalności Dąbrowa

Wykonawca: NOVIGO Anita Pabis

Dotacje na podjecie działalności

Dotacje unijne Dąbrowa

Wykonawca: NOVIGO Anita Pabis

Dotacje unijne

Biznesplany Dąbrowa

Wykonawca: NOVIGO Anita Pabis

Biznesplany

Doradztwo strategiczne Dąbrowa Jawo

Wykonawca: NOVIGO Anita Pabis

Doradztwo strategiczne

Rozliczanie firm Łódź

Wykonawca: JAWN-E Biuro rachunkowe biegłego rewidenta

Prowadzenie rachunkowości firm.

Wnioski o zwrot VAT

Wykonawca: PRO-UE Biuro ekonomiczno-rachunkowe Przekop Ryszard

Wnioski o zwrot VAT (WZM)

Dotacje unijne

Wykonawca: PRO-UE Biuro ekonomiczno-rachunkowe Przekop Ryszard

Pisanie wniosków o dotacje UE