Przyszłość Dzieci

Wykonawca: Financial Planner Planowanie Finansowe

 • Tworzymy plan potencjalnych wydatków związanych z wychowaniem i wykształceniem dziecka.

 • Symulujemy obciążenie dla przepływu finansowego w całym cyklu.

 • Przygotowujemy kompleksowe plany budowy kapitału zabezpieczającego przyszłe wydatki.

 • Dzięki precyzyjnej konstrukcji rozwiązań możliwe jest zmniejszenie optymalnych sum ubezpieczenia, a co za tym idzie- składek ubezpieczeniowych.

 • Analiza budżetu gospodarstwa domowego pozwala wyznaczyć okresy optymalne dla akumulacji kapitału.

 • Wspieramy klienta w oszacowaniu sum niezbędnych do zabezpieczenia bieżących i przyszłych potrzeb.

Cena: 299 zł

Przyszłość Dzieci

Analiza płynności finansowej

Wykonawca: Financial Planner Planowanie Finansowe

 • Analiza miesięcznego budżetu.

 • Precyzowanie struktury wydatków, wyznaczanie nadwyżek.

 • Symulacja rozwoju budżetu przy planowanych ruchach finansowych.

 • Wsparcie w wyjściu z zadłużenia.

 • Wysublimowanie wydatków nieefektywnych, redukcja kosztów przez korektę abonamentów i zobowiązań.

 • Szacowanie maksymalnego potencjału dla budowy oszczędności (okres występowania nadwyżek)

Analiza płynności finansowej

Biznes plany mazowieckie

Wykonawca: SOLAR FINANCE - Kaszuba Piotr

biznes plany

Rozliczenia ZUS

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SAN-REMO" Sp. z o.o.

Zapraszamy! tel.: 604294410, ul. Nad Potokiem 2, 03-284 Warszawa

- zgłaszanie i wyrejestrowywanie w ZUS
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Wykonawca: BIURO RACHUNKOWE "Money Effect"

-

sporządzanie sprawozdań finansowych

Usługi podstawowe księgowość i podatki

Wykonawca: BIURO RACHUNKOWE "Money Effect"

-prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

- prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

- obsługa karty podatkowej

- prowadzenie ewidencji VAT

- sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

- sporządzanie na podstawie ksiąg i rejestrów wszystkich niezbędnych deklaracji

podatkowych oraz dostarczanie ich do urzędów w formie papierowej i

elektronicznej

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS

- przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o

przedsiębiorstwie w US, GUS i ZUS

- wyprowadzanie zaległości

Obsługa kadr, płac i ZUS

Wykonawca: BIURO RACHUNKOWE "Money Effect"

sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, zaświadczenia, wnioski, itp.)

sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, ekwiwalenty, itp.)

przygotowanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu, również drogą elektroniczną przygotowywanie przelewów do ZUS.

Obsługa kadr, płac i ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SAN-REMO" Sp. z o.o.

- sporządzanie list płac,
- rozliczenia ZUS,
- prowadzenie kadr

Zapraszamy
03-284 Warszawa
ul. Nad Potokiem 2
tel. 604294410

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SAN-REMO" Sp. z o.o.

Zapraszamy
03-284 Warszawa
ul. Nad Potokiem 2
tel. 604294410

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SAN-REMO" Sp. z o.o.

Zapraszamy
03-284 Warszawa
ul. Nad Potokiem 2
tel. 604294410

prowadzenie książki przychodów i rozchodów

Księgowość

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SAN-REMO" Sp. z o.o.

Zapraszamy
03-284 Warszawa
ul. Nad Potokiem 2
tel. 604294410

księgowość

Dotacje na podjecie działalności Dąbrowa

Wykonawca: NOVIGO Anita Pabis

Dotacje na podjecie działalności

Dotacje unijne Dąbrowa

Wykonawca: NOVIGO Anita Pabis

Dotacje unijne

Biznesplany Dąbrowa

Wykonawca: NOVIGO Anita Pabis

Biznesplany

Doradztwo strategiczne Dąbrowa Jawo

Wykonawca: NOVIGO Anita Pabis

Doradztwo strategiczne