Usługi rachunkowe i księgowe

Wykonawca: Biuro rachunkowe ACONT s.c. Jolanta Staniewska, Danuta Łobodziec

Biuro świadczy pełen zakres usług w zakresie finansów i rachunkowości. Usługi rachunkowe i księgowe dla firm z terenu Szczecina, Pyrzyc, Starogardu Szczecińskiego, Gryfina i Polic .

Księgi handlowe

Wykonawca: Biuro rachunkowe ACONT s.c. Jolanta Staniewska, Danuta Łobodziec

Prowadzenia ksiąg handlowych dla firm na terenie Szczecina i okolic, Pyrzyc, Gryfina, Starogardu szczecińskiego i Polic.

Rozliczenia podatkowe, rozliczenia z Zus

Wykonawca: Biuro rachunkowe ACONT s.c. Jolanta Staniewska, Danuta Łobodziec

Rozliczenia podatkowe, rozliczenia z Zus, prowadzenia ksiąg handlowych, rozliczenia kadrowe oraz prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Wykonawca: Biuro rachunkowe ACONT s.c. Jolanta Staniewska, Danuta Łobodziec

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, rozliczenia podatkowe dla firm z terenu Szczecina, Gryfina, Starogardu Szczecińskiego, Pyrzyc i Polic.

Obsługa kadr

Wykonawca: Biuro rachunkowe ACONT s.c. Jolanta Staniewska, Danuta Łobodziec

Obsługa kadrowa firm, prowadzenie kadr dla firm ze szczecina i okolic.

Lombard

Wykonawca: EXPRESS - Lombard - Prus U.

Zapraszamy.

Pożyczki pod zastaw

Wykonawca: EXPRESS - Lombard - Prus U.

Pożyczki pod zastaw.

Faktoring

Wykonawca: Leasing-Experts o/Ostrołęka

Zalety:
• krótkoterminowe finansowanie 80-90% kwot należnych od odbiorców, udokumentowanych fakturami;
• skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorcy na spływ środków z tytułu sprzedanych towarów lub świadczonych usług - wypłata gotówki w ciągu 24 godzin;
• zarządzanie należnościami – rozliczanie spłat, przypominanie o płatności, egzekwowanie zapłaty;
• poprawa płynności przedsiębiorstwa.

Dla kogo?
• Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż z odroczonym terminem płatności - do 90 dni;
• Przedsiębiorcy posiadający rozproszone grono sprawdzonych odbiorców, minimum 5 odbiorców;
• Przedsiębiorcy prowadzący powtarzalną sprzedaż, dzięki czemu powstają kolejne należności będące podstawą do dalszego finansowania.


Zadzwoń lub napisz. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Faktoring restrukturyzacyjny

Wykonawca: Leasing-Experts o/Ostrołęka

Faktoring restrukturyzacyjny to doskonałe narzędzie dla firm z przejściowymi kłopotami, będącymi skutkiem długotrwałych zatorów płatniczych. Oprócz finansowania przedsiębiorca w ramach współpracy otrzymuje szerokie wsparcie w zakresie działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych.

W ofercie:

• finansowanie w wysokości do 80% wartości wierzytelności, pomimo braku zdolności kredytowej
• zarządzanie należnościami, weryfikacja wiarygodności kontrahentów, rozliczanie spłat, przypominanie o płatnościach, egzekwowanie zapłaty
• sprawne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zadłużenia

Dla kogo?
Faktoring restrukturyzacyjny to rozwiązanie dla firm, które:
• potrzebują finansowania na bieżącą działalność a nie posiadają zdolności kredytowej i uzyskują odmowne decyzje o udzielenie kredytu lub pożyczki bankowej
• posiadają negatywną historię w BIK, BIG lub KRD
• posiadają zaległości wobec US lub ZUS

Zadzwoń lub napisz. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Doradztwo finansowe

Wykonawca: Hermes AC

Doradztwo finansowe dopasowane do Ciebie. Po analizie Twojej sytuacji finansowej i potrzeb, zaproponowane zostaną odpowiednie rozwiązania. Po ich wprowadzeniu, w przypadku zmian Twojej sytuacji finansowej, przygotowane zostaną propozycje dostosowane do Twojej nowej sytuacji.
Koszty usługi pokrywane są przez partnerów z którymi współpracuję.

Administracja płacami

Wykonawca: Kancelaria Doradztwa Podatkowo-Księgowego Danuta Kubińska

• Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych w następujących systemach wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym,• Sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i kontraktów menedżerskich,• Rozliczanie nieobecności na listach płac oraz obliczanie wynagrodzenia za czas choroby etc.

Administracja płacami

Księgowość, Doradztwo podatkowe, Szkolenia BHP

Wykonawca: Office-Net Sp. z o.o.

- księgowość,
- kadry i płace
- zeznania i deklaracje podatkowe (PIT, CIT, VAT),
- wnioski o zwrot VAT od materiałów budowlanych,
- szkolenia BHP
- szkolenia z Pierwszej Pomocy przedmedycznej.

Księgowość, Doradztwo podatkowe, Szkolenia BHP

Księgowość, kadry i płace, analizy finansowe

Wykonawca: Future Accountant Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o.

Księgowości

Prowadzimy ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości
Opracowujemy politykę rachunkowości firmy oraz zakładowy plan kont
Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów zgodnie z ustawami podatkowymi i wymogami formalnymi oraz ewidencje zakupu i sprzedaży do potrzeb podatku od towarów i usług
Rozliczania także ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej
Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania do GUS
Kadr
Sporządzamy dokumentację dotyczącą nawiązania i rozwiązania stosunku pracy – w tym umowy o pracę, zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy
Zakładamy i prowadzimy akta osobowe
Prowadzimy ewidencje czasu pracy
Sporządzamy dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia
Płac

Przygotowujemy listy płac dla pracowników oraz rozliczamy umowy cywilnoprawne
Sporządzamy miesięczne deklaracje rozliczeniowe do ZUS oraz imienne raporty rozliczeniowe dla pracowników i wysyłamy elektronicznie deklaracje do ZUS
Przygotowywanie

księgowość, kadry i płace, analizy finansowe

Dotacje

Wykonawca: Concept Agencja Reklamowa

Dla swoich klientów piszemy wnioski o dotacje z Urzędu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Unii Europejskiej na start, założenie działalności, rozwój, inwestycje. Gwarantujemy ze wnioski przejdą ocenę formalna. Inaczej poprawiamy lub zwracamy pieniądze.

Dotacje

Rozliczenia zus

Wykonawca: Biuro Rachunkowe Iwona Ligoda

zgłoszenia, deklaracje rozliczeniowe