Windykacja sądowa

Wykonawca: Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO

Oferowana przez nas windykacja sądowa do działania poza czynnościami komorniczymi, które mają ożywić egzekucję komorniczą i doprowadzić do wcześniejszej spłaty zadłużenia w postaci kompensaty, potrącenia itp. Podczas trwania windykacji polubownej, a następnie procesu sądowego ustalamy majątek dłużnika, zabezpieczając przy tym należności, co zwiększa szanse na skuteczne odzyskanie pieniędzy.

Windykacja sądowa

Windykacja na koszt dłużnika

Wykonawca: Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO

Oferowana przez nas windykacja na koszt dłużnika obejmuje wszystkie wierzytelności, które powstałych po 27 kwietnia 2013 roku. Zamawiając w naszym biurze obsługę windykacyjną, kosztami usługi obarczają Państwo dłużnika. Nasza firma nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia, a poniesione koszty będziemy dochodzić wyłącznie od dłużnika. Chcąc uzyskać więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu!

Windykacja na koszt dłużnika

Odzyskiwanie i ściąganie długów

Wykonawca: KANCELARIA ULTIMATUM

KANCELARIA ULTIMATUM skutecznie odzyska Twoje należności. Działamy poprzez Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, reprezentujemy Państwa na każdym etapie postępowania.

  • Standardowa windykacja polubowna: sprawdzenie dłużnika, negocjacje, upublicznienie długu, wpis do rejestru, giełda wierzytelności - do 14 dni, po tym terminie kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.
  • W szczególnie trudnych sprawach po ustaleniu majątku oraz miejsca pobytu dłużnika przeprowadzamy windykację terenową/twardą.
Działamy na terenie całego kraju.

Odzyskiwanie i ściąganie długów

Dochodzenie należności przedawnionych

Wykonawca: KANCELARIA ULTIMATUM

Kancelaria Dochodzenia Wierzytelności Ultimatum rozwiąże Twoje problemy z dłużnikiem!
Przyjęcie, prowadzenie sprawy oraz poszukiwanie majątku jest bezpłatne. Prowizja tylko 7% od odzyskanych należności!
Nie pobieramy opłat za analizę i przyjęcie sprawy.
Nie pobieramy opłat za obsługę spraw aktualnych i przedawnionych.
Opłacamy za Państwa część opłat sądowych. Żadnych ukrytych kosztów!
Działamy na terenie całego kraju.

Dochodzenie należności przedawnionych

Windykacja Wierzytelności

Wykonawca: SSP Finance Group Windykacja Wierzytelności

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe usługi windykacji wierzytelności poczynając od działań polubownych poprzez model windykacji sądowej aż po windykację przedegzekucyjną i egzekucyjną prowadzoną przy współpracy z komornikami. Świadczymy również usługi windyakcji międzynarodowej - zagranicznej.

Windykacja Wierzytelności

Windykacja

Wykonawca: Finlever SA

Jeśli macie Państwo problemy w odzyskaniu należnych Wam pieniędzy, zapraszamy. Po przeanalizowaniu sprawy, ustalamy strategię działania. Po jej akceptacji z Państwa strony przystępujemy do działania i skutecznie oraz profesjonalnie odzyskujemy Wasze wierzytelności.

windykacja

Windykacja należności

Wykonawca: PPHU EXPORT-IMPORT POMOC W ODZYSKIWANIU DŁUGÓW JERZY MAJDA

PPHU Export-Import Pomoc w Odzyskiwaniu Długów zajmuje się:

  • windykacją należności
  • kompleksowym wywiadem gospodarczym.
  • monitoring płatności
  • mediacje
Firma posiada certyfikat CIRF "Innowacyjna i Rzetelna Firma"

Monitoring płatności

Wykonawca: PPHU EXPORT-IMPORT POMOC W ODZYSKIWANIU DŁUGÓW JERZY MAJDA

Monitoring płatności polega na nadzorowaniu stanu spływu należności dla danego kontrahenta aby zapobiec przeterminowaniu należności

Mediacje

Wykonawca: PPHU EXPORT-IMPORT POMOC W ODZYSKIWANIU DŁUGÓW JERZY MAJDA

Mediacje to uzyskanie porozumienia, które uwzględnia potrzeby i interesy stron

Windykacja długu

Wykonawca: P&P Piotr Poźniak Biuro Detektywistyczne

Wykonamy dla państwa windykację należności finansowych, rozpatrujemy możliwości odzyskania długu. Wiedza i doświadczenie pozwalają nam osiągnąć sukces w realizowaniu spraw.

Windykacja długu

Obrót wierzytelnościami

Wykonawca: Finlever SA

Jesteśmy zainteresowani jednorazowym zakupem dużych pakietów wierzytelności lub częstymi zakupami niewielkich portfeli. Zakupujemy wierzytelności niewymagalne, przeniesione do ewidencji pozabilansowej,o różnym stopniu przeterminowania i o różnym statusie prawnym.

Obrót wierzytelnościami

Monitoring

Wykonawca: Finlever SA

Wczesna reakcja na brak płatności w terminie zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania należnych Państwu środków.

Monitoring

Odzyskanie długu

Wykonawca: P&P Piotr Poźniak Biuro Detektywistyczne

Odzyskanie pieniędzy

Sprawy Gospodarcze

Wykonawca: P&P Piotr Poźniak Biuro Detektywistyczne

Sprawy Gospodarcze

Windykacja należności

Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Krystian Makowski

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się windykacją należności. Podejmując się prowadzenia spraw związanych z windykacją zawsze dbamy o odpowiedni dobór metod. Skuteczna windykacja pozwala w krótkim czasie odzyskać należności oraz ograniczyć koszty związane z egzekucją długu. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim: monitoring należności, reprezentację zmierzającą do pozasądowego odzyskania należności, reprezentację w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Windykacja należności