Windykacja Telefoniczna

Wykonawca: ATTIS Windykacja

Windykacja telefoniczna ATTIS to usługa polegająca na polubownej windykacji poprzez rozmowę telefoniczną z dłużnikiem Klienta, a także wysyłce niezbędnych korespondencji windykacyjnej.

Celem tych działań jest doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności. Na zasadach uzgodnionych pomiędzy Stronami postępowania.

Windykacja Telefoniczna

Windykacja Prawna

Wykonawca: ATTIS Windykacja

Windykacja Prawna ATTIS dedykowana jest dla tych spraw, w których wszelkie dotychczasowe działania, poczynając od Prewencji, poprzez Windykację Polubowną a w tym Terenową, nie doprowadziły do uregulowania zobowiązania.

Usługa prowadzona wspólnie z partnerami ATTIS gwarantuje wysoką jakość i szybkość w przeprowadzeniu działań.

Listę partnerów, wraz z linkami do stron, odnajdą Państwo na stronie internetowej ATTIS.

Windykacja Prawna

Windykacja sądowa i przedsądowa; postępowanie egzekucyjne

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Szkliniarz

Kancelaria prowadzi usługi windykacyjne oraz doradza Klientom, jak zachowac się w sytuacji, gdy dłużnik zalega z płatnością lub spełnieniem innego śwadczenia. Doradza i pomaga także dłużnikom w sytuacji zalegania z płatnościami lub spełnieniem innego świadczenia.

Oferowana usługa może przebiegać – co do zasady – w trzech etapach:

1)postępowanie polubowne w ramach którego na zlecenie Klienta kancelaria m.in.:

-prowadzi negocjacje, w celu zawarcia ugody pozasądowej,
-przygotowuje sądowe zawezwanie do próby ugodowej,
-sporządza i wystosowuje wezwania do zapłaty.

2)postępowanie sądowe (m.in. nakazowe i upominawcze);

3)postępowanie egzekucyjne - komornicze, w ramach którego Kancelaria m.in.

-przygotowuje i składa do wybranego komornika sądowego wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji; czuwa nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego;
-pomaga dłużnikom dochodzić i bronić swoich praw w toku prowadzonej już egzekucji (postępowania przeciwegzekucyjne).

Egzekucja Sądowa

Wykonawca: Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Radosław Kowalczewski

Egzekucja Sądowa

Windykacja wierzytelności

Wykonawca: SAF S.A.

Idealnym rozwiązaniem dla Ciebie jest przekazanie sprawy do windykacji. Procesy windykacyjne nie mają przed nami żadnych tajemnic:

  • przeanalizujemy wierzytelność
  • ustalimy strategię
  • podejmiemy działania
  • przekażemy Ci odzyskane pieniądze

Windykacja wierzytelności

Egzekucja sądowa

Wykonawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Krzysztof Białas

Kancelaria zajmuje się sądową egzekucją należności oraz windykacją zasądzonych należności.

Egzekucja sądowa

Windykacja należności

Wykonawca: PROVIDENCE POLSKA Sp. z o.o.

Opiekujemy się Twoim dłużnikiem przez 24 godziny na dobę.

windykacja należności

Egzekucja komornicza

Wykonawca: Financial Protection Polska

Egzekucja komornicza

Factoring

Wykonawca: Financial Protection Polska

Factoring

Windykacja *dobryprawnik.net

Wykonawca: KANCELARIA ADWOKACKA adw. dr Michał Bąba

Windykacja należności na etapie przedprocesowym, procesowym, egzekucyjnym.

Kancelaria świadczy usługi prawne i pomoc prawną dla klientów indywidualnych oraz klientów korporacyjnych. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną firm i osób fizycznych, prowadzoną w języku polskim i niemieckim. Naszych klientów obejmujemy opieką prawną na etapie przedprocesowym, procesowym i egzekucyjnym.

Windykacja *dobryprawnik.net

Doradztwo logistyczne

Wykonawca: Czajkowski Logistic

Jestem niezależnym managerem z kilku letnim doświadczeniem w zakresie organizacji pracy, optymalizacji kosztów, zwiększania produktywności i kompleksowej poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw.
Mają Państwo problemy ze zbędnymi kosztami wytwarzania i funkcjonowania firmy. Mają Państwo dość tych wszystkich utrudnień. Czas na zmiany!
Proponuję m.in. doradztwo w zakresie: zarządzanie personelem, gospodarka magazynowa, transport zew. i wewnętrzny, wszelkiego rodzaju usprawnienia mające na celu obniżenie kosztów działalności.
Zapraszam do współpracy!

Doradztwo logistyczne

Windykacja należności

Wykonawca: Agencja Usług Finansowych TREND Ryszard Felsz

a) należności przedsiębiorców,
b) należności osób prywatnych.

Windykacja należności Racib

Wykonawca: Kancelaria Rachunkowa Gemis

Windykacja należności

Odzyskiwanie długów

Wykonawca: Biuro Detektywistyczne BORECKI

Usługa skierowana do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które mają problemy z odzyskaniem swoich należności od dłużników / osób prywatnych i firm/. Etap przedsądowy, dotyczący dłużników z terenu Głogowa na bardzo preferencyjnych warunkach finansowych. Prowizja za odzyskane należności płatna dopiero w chwili ich wpływu do zleceniodawcy/ wierzyciela/. Jej wysokość uzależniona jest od wysokości kwoty odzyskanej. Istnieje możliwość zawarcia umowy na stałą współpracę w tym zakresie, wówczas zleceniodawca może liczyć na obniżenie prowizji za odzyskane środki. Warunki od omówienia indywidualnie z zainteresowanymi. Zapraszamy do współpracy.

Kupię spółkę, przejmę zadłużone spółki, Pomoc prawna

Wykonawca: AB Consulting Sp. z o.o.

Oferta adresowana do udziałowców i członków zarządu.
Głównymi filarami naszej działalności jest szeroko pojęte doradztwo prawno-gospodarcze w zakresie obrotu udziałami spółek prawa handlowego a w szczególności:
• Nabywamy spółki znajdujące się w trudnej sytuacji prawnej i ekonomicznej, na własną rzecz lub znajdujemy potencjalnych nabywców, inwestorów.
• Występujemy, jako zarząd kryzysowy w sytuacjach, kiedy obecny zarząd nie jest wstanie udźwignąć ciężaru związanego z prowadzeniem spółki (utrata płynności finansowej, zaawansowana egzekucja wierzycieli, brak możliwości ogłoszenia upadłości ze względu na brak środków na pokrycie postępowania upadłościowego, tematy pokrewne)
• Tworzenie na bazie przedsiębiorstwa w likwidacji, nowego podmiotu, który może wykorzystać potencjał spółki likwidowanej.
• Przejmujemy role likwidatorów jak i zarządu kryzysowego spółki, bądź występujemy, jako podmiot w procesie restrukturyzacji.

Kupię spółkę, przejmę zadłużone spółki, Pomoc prawna