Zdjęcie panoramiczne

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

Zdjęcie panoramiczne PNX na kliszy (analogowe)

Cena: 60 zł

Zdjęcie panoramiczne cyfrowe

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

Zdjęcie panoramiczne, pantomograficzne, PNX cyfrowe

Cena: 70 zł

Zdjęcie cefalometryczne

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

Zdjęcie cefalometryczne na kliszy, telerentgenogram boczny głowy w zwarciu

Cena: 60 zł

Zdjęcie cefalometryczne cyfrowe

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

Zdjęcie cefalometryczne cyfrowe, telerentgenogram boczny głowy w zwarciu

Cena: 70 zł

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe na kliszy (analogowe)

Cena: 30 zł

Zdjęcie zatok

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

Zdjęcie zatok, cyfrowe

Cena: 70 zł

Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych na kliszy (analogowe)

Cena: 60 zł

Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych, cyfrowe

Cena: 70 zł

3D obrazowanie części żuchwy lub szczęki

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

3D obrazowanie części żuchwy lub szczęki 5x5 (tomografia komputerowa)

Cena: 100 zł

3D obrazowanie kwadrantu żuchwy lub szczęki

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

3D obrazowanie kwadrantu żuchwy lub szczęki 8x8 (tomografia komputerowa)

Cena: 150 zł

3D obrazowanie całej żuchwy lub szczęki

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

3D obrazowanie całej żuchwy lub szczęki 10x5 (tomografia komputerowa)

Cena: 250 zł

3D obrazowanie żuchwy i szczęki

Wykonawca: NZOZ Stomatologia Bez Bólu

3D obrazowanie żuchwy i szczęki 10x10 (tomografia komputerowa)

Cena: 380 zł

Rezonans magnetyczny

Wykonawca: Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy "Eskulap"

rezonans magnetyczny

Mammografia

Wykonawca: Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy "Eskulap"

mammografia

Prywatna rehabilitacja

Wykonawca: Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy "Eskulap"

prywatna rehabilitacja